Skip to main content

Rektors blogg

4 October 2023

REKTORS BLOGG. Inte många dagar är som tisdagen 3 oktober. Nu delar vi glädjen över att Anne L’Huillier, professor i atomfysik vid LTH, tilldelas Nobelpriset i fysik 2023. Hur vi ska fira, studenter och anställda tillsammans med Anne, ber jag att få återkomma till.

12 September 2023

Vi kan nu stärka bidraget till grön omställning genom forskning, samverkan och fler ingenjörer. Det skriver LTH:s rektor Annika Olsson med anledning av beskedet om att regeringen vill göra satsningar på utbildning och forskning för att stärka ingenjörslandet Sverige.

29 August 2023

LTH är en plats för drömmar och upptäckter, och det är en styrka för vårt lärosäte att ni som kommit hit har olika bakgrund, skriver LTH:s rektor Annika Olsson.

1 June 2023

LTH ska locka framtidens talanger och utbilda dem till ingenjörer, arkitekter och industridesigners. Ungdomar som med självklarhet uppmuntrats till högre studier av föräldrarna är inte alltid de mest lämpade. Att bredda rekryteringen till universitet och högskolor handlar inte om att sänka kraven utan snarare höja dem, skriver LTH:s rektor Annika [...]

13 April 2023

För att lyckas nyttiggöra forskning och få fram innovationer som också stannar och skapar tillväxt i Sverige krävs fri forskning, långsiktighet, kompletta kunskapsmiljöer och framsynta riskkapitalister. Det skriver LTH:s rektor Annika Olsson.

8 March 2023

En snabb blick på omvärlden kan ibland räcka för att göra oss modlösa. Men det finns hopp om förbättrade livsvillkor med tanke på all den kunskap, kreativitet och förmåga till problemlösning och samarbete som så många studenter, forskare, samarbetspartners och alumner äger. Det skriver Annika Olsson, LTH:s rektor.

3 February 2023

Om Sverige ska klara de stora omställningarna med digitalisering, energiomställning, nya avancerade material och läkemedelsterapier behövs nya, långsiktiga satsningar och fler utbildningsplatser på ingenjörsutbildningar. Det skriver LTH:s rektor Annika Olsson.

21 December 2022

Under 2022 har vi sett många goda LTH-nyheter, skriver Annika Olsson, rektor för LTH.

8 December 2022

Under riksdagsledamöternas årliga besök på LTH lyfte LTH-ledningen viljan att bidra till livslångt lärande. Samtidigt konstaterade LTH att kurser och andra satsningar som görs inom livslångt lärande behöver finansieras av staten så att ingenjörsutbildningarna på LTH inte ska urholkas. Det skriver LTH:s rektor Annika Olsson.

5 October 2022

LTH:s rektor Annika Olsson uttalar sig om händelserna i Iran, med anledning av attackerna mot studenter och universitetsanställda.