Skip to main content

Centre for Engineering Education (CEE)

Centre for Engineering Education (CEE) driver LTH-gemensamma pedagogiska verksamheter inom två områden:

  • Högskolepedagogiskt utvecklingsarbete, kompetensutveckling, meritering och ledningsstöd (Genombrottet)
  • Stöd och kurser för doktorander och forskarhandledare samt lärare och forskare på tidiga stadier av sin karriär 

I vår verksamhet samverkar vi med lärare, institutioner, program och ledningsfunktioner vid LTH liksom med kolleger inom övriga delar av Lunds universitet och internationellt. All verksamhet är kritiskt granskad och vilar på vetenskaplig grund.

CEE leds av en styrelse och har en föreståndare som bär det operativa ansvaret. Styrelsen består av ledamöter från LTH såväl som andra områden inom Lunds universitet samt studentrepresentanter. CEE:s föreståndare rapporterar direkt till LTH:s rektor, medan administrativa funktioner ligger under fakultetens kansli.

Vår strategi för akademisk utveckling

YouTube video om strategier för akademisk utveckling

YouTube video om akademisk forskning

Aktuella aktiviteter

Voice Workshop

As a much appreciated complement to our ordinary courses we regularly arrange a voice workshop, held by Inger Ohlén. Click the application link below for some further information. The workshop is also a part of the course Communicating Research.

This Autumn the workshop will take place 20/11 - Apply here!

Page Manager: asa.ahnfelt@lth.lu.se | 2023-05-11