Skip to main content

Forskarutbildningsstöd

Forskarutbildningsstödet inom CEE tillhandahåller kurser för doktorander antagna i LTH:s forskarutbildningsprogram, med särskild inriktning mot vad examensmålen i Högskoleförordningen kräver. CEE anordnar även forskarhandledarutbildning inom ramen för fakultetens docentförberedande kurs, samt engagerar sig i kartläggningar och undersökningar som ska stödja fakultetens forskarutbildning. CEE är i och med detta involverad i en lång rad aktiviteter som kompletterar vad fakultetens forskare, forskningsgrupper och institutioner erbjuder sina doktorander och handledare (öppnas i ny flik):

Utvecklingsfilosofin är inspirerad av LTH:s Genombrottet. Den övergripande strategin är sålunda att vara relevant och tillgänglig för forskarutbildningens intressenter vid LTH, och att förmedla ett bredare perspektiv på utbildningen bortom försvarade avhandlingar och utdelade doktorsdiplom. CEE:s aktiviteter skapar och kommunicerar lokal kunskap genom att kursdeltagare och CEE-lärare skapar och delar undersökningar som är relevanta för utvecklingen av LTH:s forskarutbildning.

Kontaktinformation

Anders Ahlberg

Fakultetsstudierektor för forskarutbildning

E-post:
anders.ahlberg@lth.lu.se

Telefon:
+46 46 222 71 55
+46 761 368 290

Page Manager: asa.ahnfelt@lth.lu.se | 2021-12-20