Skip to main content

Proceedings 2004

2:a Pedagogiska inspirationskonferensen 27 maj 2004

 

Presentationer:
F Friblick, R Lindroth
Hur man skapar en god lärandemiljö – erfarenheter från två kurser vid LTH

M Andresen
Lærercertificeringsprojektet ”Lærere i bevægelse”

A Axelsson
Delmål och kamratgranskning – erfarenheter från en grundkurs i programmering

J A Andersson, F Bernaudat, K Bruzelius, C Lejdfors, A Nilsson
Att motivera förändring

M May
Conceptual Testing in Engineering Courses (endast presentation, ej i proceedings)

C Malmgren, M Alveteg, E Leire
PBL för 100 studenter. Problem och möjligheter

L Antman, S Booth, P H Andersson, T Olsson
Excellent Teaching Practice – ett forskningsprojekt kring LTHs Pedagogiska Akademi

N Reistad, S Kröll 
Dialogens väg – muntlig examination med många (~100) deltagare

M Bohgard, M Höst, F Rassner, M Trulsson, F Wesslén
Förändring av kursen Människan och  teknologin för första årskursen i Infocomprogrammet

M A Natiello, H G Solari
Considerations on the Education of Prospective Scientists: The Learning and Social Contracts
 
G Brandell
Datorintegration och samarbetslärande

G Sparr, K Deppert 
CEQ som rapporterande utvärdering – en kritisk granskning

F Nilsson, A Olsson 
Vägledning för examensarbete  – ett dynamiskt dokument för kontinuerlig återkoppling

B Larsson, M Almqvist
E-spåret – ett samarbetsprojekt för att ge helhetssyn i utbildningen 

C Fasth, A Johansson, J Svensson, J Tegenfeldt, J Trägårdh
Förfärande få förstaårsstudenter förstår fysiklaborationerna

A Ahlberg
Inquiry – lärande genom forskande

M Kihl
Första året på LTH 

M Alveteg, C Malmgren, E Leire
Egen formulering, plagiat eller kopia. Hur höjer vi ribban för vad studenten anser vara fusk? 

M Newman-Nowicka
Using Analysis of Technical Discourse in the Engineering Curriculum 

B Sivik, I-M Stenström
Skriftlig kamratbedömning av duggor – en övning med många mål 

G Ohlén, D Hessman
Kvantfenomen och nanoteknologi 
 
A Lindgren
Säg mig hur de klarade första året och jag skall säga dig hur många som kommer att ta examen

P Runeson, B Regnell
Model-Based Course Assessment  – Principles and Practice

G Sparr
Teknisk matematik – pedagogiska överväganden och erfarenheter från de två första åren

M Grimsberg, R Andersson
Förståelse och lärande – En pedagogisk introduktionskurs för teknologer 

Page Manager: asa.ahnfelt@lth.lu.se | 2020-12-10