Skip to main content

Proceedings 2014

8:e Pedagogiska inspirationskonferensen 17 december 2014


Presentationer:

Aseel Berglund, Fredrik Heintz:
Integrating Soft Skills into Engineering Education for Increased Student Throughput and more Professional Engineers.

Daniel Nordigården, Jakob Rehme:
Examensarbeten som utbildningsresurs och pedagogiskt verktyg?

Björn Hedin, Olle Bälter, Helena Tobiasson:
Promenadseminarier - en seminarieform för ökad kvalitet och hälsa.

Leif Handberg, Björn Hedin:
Dialogsduksseminarier - en metod för reflektion och introduktion till högre studier.

Jonas Johansson, Ívar Örn Benediktsson, Bjarne Husted:
Assessing applicants for PhD-positions: How to pick the right one?

Christian Hulteberg, Johan Axelsson, Fredric Bauer, Sofia Waldemarson:
Frågeställningar i examensarbeten.

Jennifer Lofgreen, Landon Edgar, Laura Hoch, Alexander Stewart, Andrew Dicks:
Teaching Scientific Writing in a First-Year Chemistry Laboratory.

Kristina Nilsson:
Akademiskt skrivande för förstaårsstudenter.

Susanne Pelger, Sara Santesson:
Kommunikationsträning i civilingenjörsprogrammen.

Katrin Molina-Besch, Damien Motte, Charlotte Retzner:
Hantering av problem och förebyggande av konflikter under handledning av examensarbeten.

Kristian Stålne, Delphine Bard:
Learning for Ill-Structured Problems in Engineering Education.

Anders Ahlberg:
Examination i forskarutbildningen – opponenters och betygsnämnders uppfattningar om LTHs disputationer.

Åsa Forsberg, Andreas Josefsson, Lena Landgren, Ellen Fall:
E-boken som pedagogisk resurs.

Ola Leifler:
Student-Centered Learning in a Large-Scale Engineering Course.

Jonas Borell, Karim Andersson:
Effekter av LTHs pedagogikutvecklingsaktiviteter på LTH-lärarnas undervisning.

Torgny Roxå:
Academic teachers under the influence of power.

Michaël Grimsberg, Derek Creaser, Gunnar Lidén, Louise Olsson, Stefanie Tamm:
Distribuerad kurs- och ämnesutveckling.

Mikael Blomé:
Arrangera en workshop med internationell återkoppling på studenters projektarbeten med stöd av presentationer, posters och Skype!

Stefan Olander:
Arbetsintegrerat lärande genom ingenjörsinriktad praktik.

Linda Price, Per Warfvinge:
Developing a roadmap for E-learning at LTH.

 

Roundtable:

Kristina Allder, Zahra Ghaffari, Gion Koch Svedberg, Magnus Krampell:
Individual examination in project courses: How to relate student performance to learning objectives?

J. Eriksson, K. von Hausswolff, O. Lindeberg, J. Petersson:
Diskussion av för och nackdelar med att ha en kanonisk ordning på distansundervisningsmaterial.

Aneta Wierzbicka, Yujing Li, Justyna Czemiel Berndtsson, Per-Olof Hedvall, Jenny Rissler:
Can we increase a mutual understanding between PhD students and their supervisors?

Lars Bendix:
Extreme Use of Student Peer Assessment.

Jenny Schelin, Peter Rådström:
To learn how to learn! Integrating a metacognitive approach in lectures.

Christian Hulteberg, Johan Axelsson, Fredric Bauer, Sofia Waldemarson, Jennifer Lofgreen, Kristina Nilsson, Susanne Pelger, Sara Santesson:
Roundtable om akademiskt skrivande. (Roundtable kring deras presentationer, se texterna ovan)

 

Podcastsession:

Olof Emanuelsson, Lars Arvestad, Lukas Käll:
Engagera och aktivera studenter med inspiration från konferenser: examination genom posterpresentation.

Björn Regnell, Lalit Pant:
Teaching programming to young learners using Scala and Kojo.

Mattias Alveteg:
Podcasts, a flora of methods for increasing learning and decrease teacher workload?

Björn Hansson, Carolina Koronen, Erik Molin, Johan Mauritsson:
LTHs julkalender - öppnar dina kunskapsluckor.

Page Manager: asa.ahnfelt@lth.lu.se | 2020-12-10