Hoppa till huvudinnehåll

Proceedings 2003

1:a Pedagogiska inspirationskonferensen 27 maj 2003

 

Presentationer:
M Kihl
Some Experiences from Organizing  a Student Conference

P Arnfalk & Å Thidell
Från Planta till Papper och Fisk till Disk – produktkedjan från ett miljöperspektiv  

P-E Bengtsson
Pedagogiska erfarenheter från internetbaserad distansundervisning på en nationell doktorandkurs

S Iyengar
Pedagogiska metoder för undervisning av inhomogena studentgrupper

G Wihlborg & I Svensson
PBL – fungerar det i ett beräkningsämne som mekanik?
               
M Bohgard, F Rassner, J Pagels, M Blomé, L Hanson, G Johansson, P Odenrick,
L-G Swensson, Å Ek & A Gudmundsson
Pedagogisk förändring av arbetsvetenskapskurser i några olika utbildningsprogram vid LTH

E Parhamifar & A Várhelyi
PBL för tekniker

M Novak & T Eriksson
Lärande och examination i harmoni

B Rolf  & C Magnusson
Kan det intellektuella hantverket industrialiseras?

M Höst & S Höst
An Instrument for Evaluation of an Education Programme
               
O Holst & C Trädgårdh
Bioteknik 12 poäng - erfarenheter från en inledande kurs med en helhetssyn

B Sivik & I-M Stenström
Kvalitetsstyrning av en PBL-baserad kurs genom muntlig återkoppling

J Pyrko
KARM-test/examination - Utvärdering av 4 års erfarenheter

P Odenrick, M Blomé & P Szybek
Utveckling av arena för kommunikation mellan studenter i olika ämnen inom ramen för deras respektive utbildningsmål

J Åkesson & A Robertsson
Muddiest Point – erfarenheter och reflektioner

P Runeson & T Thelin
Addressing Attitudes Explicitly in Engineering Education – An Exercise to Stimulate Reflection through Pictures

B Larsson & A Ahlberg
Continuous Assessment in Engineering Education: a pilot study

U Asklund & L Bendix
Oral vs. Written Evaluation of Students (Roundtable)

J Åkesson & P Hagander
Kamratgranskning av rapporter i kursen Systemteknik

K-E Årzén
Erfarenheter från en distribuerad tvärkulturell projektkurs
               
M Almqvist & R Andersson
Går kontinuerlig examination att kombinera med graderade betyg? (Roundtable)   

Å Knutson & E Parhamifar
Temaundervisning för lantmäteristudenter

M Blomé
Engagerande föreläsningar enligt principer för erfarenhetsbaserat lärande med stöd av filmer, övningar och bildspel

T Olsson
Utforskning av undervisning och lärande med vetenskapliga metoder

P Hagander, J Åkesson & A Robertsson
Kamratgranskning av laborationsförberedelser i reglerteknik
               
B Larsson, M Almqvist & J Nilsson
Labkit – ett uppskattat inslag i E-utbildningen (Workshop)

L Zetterqvist & L Werner
Learning Statistics by Doing Statistics - med datorn som hjälp att förbättra inlärningen

G Wihlborg
Det individuella lärandet - hur anpassar vi oss? (Roundtable)

T Olsson & B Sivik
SOLO taxonomin – en modell för kvalitativ planering och utvärdering av undervisning och examination (Workshop)

 

Sidansvarig: asa.ahnfelt@lth.lu.se | 2020-12-10