Genombrottet

Genombrottet är LTHs gemensamma pedagogiska stöd- och utvecklingsenhet. Verksamheten baseras på Boyers teorier om ”Scholarship of teaching” och omfattar bland annat behörighetsgivande högskolepedagogisk fortbildning för LTHs anställda, pedagogisk konsultverksamhet, högskolepedagogisk forskning och pedagogisk meritvärdering.

Pedagogiska kurser

I våra högskolepedagogiska kurser får kursdeltagarna möjlighet att reflektera kring sin egen undervisning och arbeta med projekt som är direkt relaterade till den egna undervisningspraktiken. Dessa projekt genomförs på ett vetenskapligt sätt och ska referera till litteratur i området samt vara granskade av en kollega. Ett syfte med dessa kurser är att främja vetenskapliga samtal om undervisning och lärande med fokus på lärarnas egna undervisningserfarenhet. Som ytterligare ett sätt att främja spridningen av pedagogisk utveckling vid LTH finns projekten tillgängliga för alla kursdeltagare.

Högskolepedagogiska projektrapporter

Högskolepedagogisk kompetensutveckling och kursutbud

 

Pedagogisk akademi

LTH inbjuder sina lärare (ej doktorander) att ansöka om att få sina pedagogiska meriter bedömda och bli antagna till LTHs Pedagogiska Akademi. Alla antagna lärare erhåller den pedagogiska kompetensgraden Excellent Teaching Practitioner (ETP) och en omedelbar löneökning. Dessutom erhåller de institutioner där dessa lärare verkar en ökad tilldelning.

Läs mer om LTHs Pedagogiska Akademi

 

Forskning om undervisning och lärande

Genombrottet har dels en egen forskningsöverbyggnad inom sitt verksamhetsområde, dels stöttar och uppmuntrar de LTH-lärare som forskar på sin egen och kollegers undervisning utifrån utvecklingsinriktade motiv.

Här hittar du Genombrottets forskningspublikationer

 

Pedagogisk inspirationskonferens

LTHs Pedagogiska Inspirationskonferens är en regelbunden konferens för att öka möjligheterna till samverkan och till utbyte av pedagogiska erfarenheter lärare emellan. Konferensen har funnits sedan 2003 och arrangeras av Genombrottet, LTHs pedagogiska stöd- och utvecklingsenhet.

Läs mer om LTHs Pedagogiska Inspirationskonferens

 

Nyhetsblad och rapporter

Genombrottet ger regelbundet ut nyhetsbladet Lärande i LTH, där många av artiklarna är skrivna av lärare, samt en rapportserie tillsammans med Engineering Education.

Här hittar du vårt nyhetsblad Lärande i LTH

Här hittar du vår rapportserie

 

Konsultstöd

Att ge pedagogiskt konsultstöd är en av Genombrottets huvudverksamheter. I budgeten finns avsatt medel för att kunna ge fritt konsultstöd i pedagogiska frågor till dem som önskar, dvs till enskilda lärare, lärarlag, institutioner, utbildningsnämnder, ledning, osv.

Hela konsultverksamheten baseras på förfrågningar från den eller de som önskar konsultstöd och vi tar emot alla konsultförfrågningar och i varje enskilt fall kommer vi överens om en rimlig omfattning på konsultstödet med avseende på vilket stöd som önskas och vilket utrymme vi har i verksamheten just då ekonomiskt och personellt.

Har du en idé? Vi är öppna för alla förslag.

Välkommen att kontakta vem som helst av oss, se Genombrottets personalsida.

 

Utvärdering

Genombrottet genomför eller hjälper till att planera kompletterande utvärderingar utöver LTHs fakultetsgemensamma utvärderingssystem, t ex utvärderingar med fokusgrupper.

Har du en idé? Vi är öppna för alla förslag.

Välkommen att kontakta vem som helst av oss, se Genombrottets personalsida.

 

CEE/Genombrottet support page for back up teaching online

Support and recommendations for back up teaching online

Aktuellt

Voice workshops spring 2020

Voice: the lecturer's foundational tool
POSTPONED

VoiceSPA - exercises and tension release
POSTPONED

Voice: the lecturer's foundational tool
23 April, 13:15–16:30
More info and registration here

VoiceSPA - exercises and tension release
8 May, 12:45–16:45
More info and registration here

Aktuella konferenser

NU2020 7-9 oktober 2020 på Södertörns högskola (deadline för bidrag 1 mars 2020)

ISSOTL2020, 27-30 oktober 2020 i Perth, Australien (deadline för bidrag 15 mars 2020)

LTH:s 11:e Pedagogiska Inspirationskonferens, 11 december 2020

EuroSoTL2021 17-18 juni 2021 i Manchester, England (deadline för bidag 29 januari 2021)

LU:s åttonde högskolepedagogiska utvecklingskonferens, hösten 2021

Den 8:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, hösten 2021

Kontaktinformation

Besöksadress:
Vi finns på andra våningen i
LTHs Studiecentrum,
John Ericssons väg 4

Karta

Postadress:
Genombrottet, LTH
Box 118
221 00 Lund

Internpostadress:
Genombrottet
Hämtställe 8

Sidansvarig: roy.andersson@cs.lth.se | 2019-01-10