Hoppa till huvudinnehåll

Priser och utmärkelser

Här presenterar vi utmärkelser, utnämningar och priser som medarbetare och studenter på Lunds Tekniska Högskola mottagit. Mejla gärna tips till webbredaktion@kansli.lth.se

 

3 oktober 2023

Professor Anne L’Huillier, atomfysik vid LTH, tilldelas Nobelpriset i fysik 2023 tillsammans med Pierre Agostini och Ferenc Krausz för sina experiment som gett mänskligheten nya verktyg för att utforska elektronernas värld inuti atomer och molekyler.

25 september 2023

Lunds universitet har som tradition att dela ut en guldmedalj, för att uttrycka uppskattning, till en person som visat stort för engagemang för universitetet. Lunds universitets rektor Erik Renström har beslutat att tilldela den professor Anne L'Huillier, LTH.

21 juli 2023

LTH-studenten Oliver Belfiore, maskinteknik, har utsetts till mottagare av Svenska Ingenjörssällskapet i Storbritanniens stipendium 2023 för ”hans passion för teknik, konstruktion, motorsport och hans tekniska skicklighet.”

31 maj 2023

LTH:s gästprofessorn i arkitektur Sandi Hilal fick nyligen det prestigefulla priset Guldlejonet på arkitekturbiennalen i Venedig. Vid LTH arbetar hon med att utveckla den konstnärliga forskningen inom arkitektur med Lise Meitner-medel.

10 mars 2023

Med mikroskopets hjälp kan nanokristaller bli nya halvledare – och ”för studier av nanomaterials atomära uppbyggnad och dess karakterisering med hjälp av in-situ-elektronmikroskopi” ger Kungl. Vetenskapsakademin Göran Gustafssonpriset i kemi till Kimberly Dick Thelander, professor i materialvetenskap vid LTH.

desc
27 februari 2023

Hans Hanson, professor i teknisk vattenresurslära vid LTH, har tilldelats årets The Coastal Award för sin forskning inom erosion och kustnära vetenskap.

19 januari 2023

Professor Jan Olhager, Inst. för maskinvetenskaper, har utnämnts till Fellow i Decision Sciences Institute (DSI), i samband med DSI:s årskonferens 19–21 november 2022 i Houston, Texas, USA. 

20 december 2022

LTH:s rektor Annika Olsson och professor Kimberly Dick Thelander har tillsammans med andra framstående forskare och experter vid företag och offentlig sektor valts in som nya ledamöter i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

14 december 2022

Styrelsen för LTH har beslutat att utse tre nya hedersdoktorer: professor Ulla Vogel, professor Ikhlaq Sidhu och entreprenören och företagsledaren Yasemin Arhan Modéer.

21 oktober 2022

I sitt examensarbete från LTH:s masterprogram i fotonik visar Daniel Diaz Rivas att det är möjligt att rekonstruera den tidsberoende polariseringen av en mycket kort puls med hjälp av en dispersionsscanningsteknik. Daniel har nu fått motta ett pris från Photonics Sweden för bästa masteruppsats i fotonik 2022.

Sidansvarig: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2023-01-11