Den goda föreläsningen

Den goda föreläsningen är en valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen vid LU. Kursen riktar sig främst till lärare med föreläsningserfarenhet och helst skall deltagarna också ha egna föreläsningar under den tid som kursen går. Vid fler sökande än platser på kursen prioriteras dessa personer. Övriga lärare är välkomna i mån av plats.

En stor del av undervisningen vid universitetet bedrivs i form av föreläsningar, en form med både för- och nackdelar. Kursen behandlar några av dessa. Vidare tar kursen upp ett antal konkreta metoder för hur föreläsningar kan genomföras och utvärderas. Syftet är att deltagarna efter kursen skall ha fördjupat sin förståelse kring föreläsningen som undervisningsform och dessutom praktiskt arbetat med att utveckla sina egna föreläsningar.

Kursupplägg

Kursen har ett antal schemalagda träffar (se schema) med en blandning av lärarledd undervisning, deltagar­undervisning och diskussioner. Vidare tillkommer auskultationsarbete, förberedelse av deltagar­undervisning och inspelningsuppgift i grupp mellan kursträffarna. För möjlighet till godkänt på kursen krävs 80 % närvaro vid schemalagda tillfällen.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs normalt examen på grundnivå. Dessutom rekommenderas att man tidigare genomgått någon högskolepedagogisk översiktskurs eller motsvarande.

Omfattning

Kursen motsvarar 2 veckors arbete. För dem som vill fullgöra en prestation om 3 veckor tillkommer en skriftlig uppgift, där man redovisar en pedagogisk reflektion grundad på egen undervisningserfarenhet. Innehåll och utformning avtalas i särskild ordning med kursledarna.

Kursplan

Kursledare

Anmälan

Kursen ges för deltagare från hela Lunds Universitet.

Anmälningar från LTH-lärare kommer att prioriteras i anmälningsordning. Övriga lärare anmäler sig via sin fakultet.

Anmälningsförfarandet (öppnas i ny flik)

Anmälan stängs 2021-02-21

Engelsk kursversion

Denna kurs ges även på engelska:
The Good Lecture

Schema VT 2021

Ti 9 mars  kl 13.15-17 (lokal)
On 10 mars kl 13.15-17 (lokal
Ti 13 april kl 13.15-17 (online)
On 14 april kl 13.15-17 (lokal)
Ti 20 april kl 13.15-17 (online)
Ti 18 maj kl 13.15-17 (online)

Lokal: SC:Pepparholm på
andra våningen i
Studiecentrum 

Information

Lämnas av kursledarna (se listan till vänster)

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2020-12-07