Registrering av högskolepedagogisk kompetens

All personals behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (BHU) skall registreras i Primulas kompetensmodul (Primula är Lunds universitet personal- och löneadministrativa system). Det är viktigt att uppgifterna är korrekta för all personal då uppgifterna i systemet används vid t ex tjänsteärenden och ligger till grund för olika utvärderingar av Lunds universitet.

Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (BHU):
Vad som räknas som BHU och hur är reglerat i Utbildningsplan för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (BHU) vid LTH.

Registrering av genomgången högskolepedagogisk utbildning vid LTH:
Kurser lästa vid Genombrottet registreras automatiskt av Genombrottet i Primula.

Tillgodräknande av högskolepedagogisk utbildning utanför LTH:
Kurser lästa vid CED, MedCUL eller annan fakultet vid Lunds universitet registreras automatiskt av dem. För övriga kurser (t ex lästa vid andra lärosäten) avgör Genombrottet om och i vilken omfattning de kan tillgodoräknas (se Utbildningsplan för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (BHU) vid LTH). Genombrottet sköter också själva registreringen.

Kontaktperson: Lisbeth Tempte eller Roy Andersson

Saknad högskolepedagogisk utbildning i Primula:
Kontakta Genombrottet om du saknar någon BHU-kurs som borde funnits registrerad i Primula.

Kontaktperson: Lisbeth Tempte eller Roy Andersson

Skriva ut en kompetenslista i Primula (på institutionen):
Kompetensmodulen är ännu inte tillgänglig via Primula Webb, dvs anställda kan för tillfället inte kontrollera sin egen inlagda kompetens själv. Institutionspersonal med tillgång till Primulaklient kan dock söka ut kompetensinformation om både enskilda personer eller hela institutionen. Se den kortfattade manualen:Skriva ut en kompetenslista i Primula.

Prefekter och institutionspersonal med tillgång till Primulaklient kan också kontakta Annika Diehl för att beställa kompetenslistor för sin institution.

Sidansvarig: roy.andersson@cs.lth.se | 2015-11-06