Hoppa till huvudinnehåll

Högskolepedagogisk introduktionskurs

Du som är doktorand och undervisar eller är nyanställd lärare på LTH inbjuds till Högskolepedagogisk introduktionskurs, en valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen, samt inom forskarutbildningen vid LTH.

Kursen ger en introduktion till högskolepedagogik och aktuell forskning inom området. Många kursmoment bygger på deltagarnas egna erfarenheter, som knyts till pedagogisk teori. Studenters lärande och situation, examinationens betydelse och mekanismer, olika undervisningsmetoder, kommunikation och lärarens roll är exempel på områden som behandlas under kursen.
 
Kursen syftar till att introducera deltagarna i ett tänkande kring universitetspedagogiska frågor och därmed öka deras förmåga att fatta beslut i undervisningen som gagnar alla studenters lärande. Kursen syftar också till att ge deltagarna en pedagogisk grund att bygga vidare på i deras arbete som lärare vid LTH.

Kursupplägg

Kursen inleds med en kursvecka (fem heldagar, se schema) där föreläsningar varvas med gruppövningar och eget arbete. Sedan följer en individuell reflektionsuppgift samt ett projektarbete i grupp som skall redovisas ca tre till fem veckor senare (projektarbetets totala omfattning motsvarar drygt en och en halv veckas arbetstid/person). För möjlighet till godkänt på kursen krävs 80 % närvaro vid schemalagda tillfällen där närvaro på projektredovisningsdagen är obligatoriskt.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs normalt examen på grundnivå.

Företräde ges till LTH-anställd undervisande personal. Detta gäller även för doktorander som undervisar eller står i begrepp att börja undervisa. I urvalet till kursen prioriteras hur långt doktoranden har kommit i sin forskarutbildning, där de som antagits tidigast ges företräde.

Omfattning

Kursen motsvarar 3 veckors arbete. Den ger 5 högskolepoäng i forskarutbildningen om detta är förenligt med den individuella studieplanen.

Kursresurser

Kursledare

Anmälan

Kursen går nästa gång i december 2024. 
Ansök här före 4 november!

Kurstillfällen

Den här kursen ges varje höst, och även vår och höst på engelska:

Introduction to Teaching and Learning in Higher Education

Kursvecka:
2 – 6 december
9:15 - 16:30

  Feedback/kamratgranskning:
  12 december, 13:15 -15:00
  13 december, 10:15 - 12:00

  Avslutande projektpresentationer: 
  27 januari 2025, 9:00 - 13:00

  (mer info läggs upp på Canvas) 

  Kursresurser

  Kursens elektroniska bibliotek

  Tidigare projektrapporter

  Sidansvarig: asa.ahnfelt@lth.lu.se | 2020-12-07