Hoppa till huvudinnehåll

Bildförklaring

Översikt av CEE:s kursutbud

Bildförklaring

Utbudet av högskolepedagogiska kurser kan delas in i tre nivåer:

  • Den grundläggande nivån vänder sig främst till doktorander med kurserna Högskolepedagogisk introduktionskurs samt Att kommunicera vetenskap samt till adjungerade professorer med en specialkurs som heter Högskolepedagogisk kurs för adjungerade professorer.
  • På mellannivån finns flera kurser för lärare med mer erfarenhet. De två kurserna Att utveckla, leda och driva kurser på LTH och Docentkurs är inriktade mot kursansvar inom grundutbildning respektive forskarhandledning. Kurserna Den goda föreläsningen, Undervisning för aktivt lärande, Handledning i teori och praktik samt Det flippade klassrummet fördjupar kompetensen inom specifika delar av lärarrollen. På begäran från LTH:s institutioner erbjuder CEE även en Projektbaserad kollegiekurs för lärarlag, samt i samarbete med Teaterhögskolan vid Lunds universitet erbjuds en utbildning i sceniskt framförande.
  • På fördjupningsnivån finns två kurser för lärare som vill utveckla och meritera sig ytterligare. Workshop - Den pedagogiska portföljen samt SoTL projektkurs för ett fördjupningsprojekt inom Scholarship of Teaching and Learning.
Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2020-12-15