Hoppa till huvudinnehåll

M-huset - översikt av lokaler

M-huset ligger på LTH:s campus och har besöksadress Ole Römers väg 1.

DDG:s översikt över M-husets datorsalar (ny flik)

Tips på hur du använder denna översiktssida

  • Klicka på respektive lokalnamn så fälls text ut med information hur lokalen bokas, hur du får access till lokalen etc.
  • Klicka på länken "Bokningsöversikt lokal M:XXX" för att se hur lokalen är bokad under 4 månader framåt. Du kan enkelt ändra tidsspann genom att ändra slutdatum uppe till vänster. OBS! att tomma veckor döljs, men att veckor som innehåller helgdagar syns.
  • Klicka på länken "Utrustning lokal M:XXX" för att se lokalens utrustning såsom projektor, whiteboard/krittavla etc.
  • Informationen angående access rör bara hur du kommer in i en viss lokal. Du måste se till att lokalen är bokad på rätt sätt innan du använder den. Under varje lokal finns information hur lokalen bokas.
  • Skall lokalen användas i ett befintligt schema som finns i TimeEdit? Boka den inte själv via TimeEdit, utan kontakta LTH:s schemaläggare så hjälper de dig - schema@lth.lu.se.

Studenter har begränsade möjligheter att boka lokaler på LTH, se sidan:
Lokalbokning för TLTH, dess sektioner och andra studentorganisationer (ny flik)

Föreläsningssalar/hörsalar

Våning: 1 (entréplanet). Tillgänglighetsanpassad ingång för personer som använder rullstol finns på källarplanet (våning 0).
Platsantal: 234
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare.
Övrigt: M:A är en så kallad hybridsal, det vill säga en sal försedd med kamera och mikrofon som möjliggör exempelvis Zoomföreläsningar. Försedd med tre kameror som möjliggör att man även filmar publiken. För hjälp med tekniken, kontakta servicedesk@lu.se.

Utrustning lokal M:A (M:0199) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal (M:0199) (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 1 (entréplanet). Tillgänglighetsanpassad ingång för personer som använder rullstol finns på källarplanet (våning 0).
Platsantal: 134
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare.
Övrigt: M:B är en så kallad hybridsal, det vill säga en sal försedd med kamera och mikrofon som möjliggör exempelvis Zoomföreläsningar. Försedd med tre kameror som möjliggör att man även filmar publiken. För hjälp med tekniken, kontakta servicedesk@lu.se.

Utrustning lokal M:B (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:B (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 1 (entréplanet)
Platsantal: 48
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare
Övrigt: M:C är en så kallad hybridsal, det vill säga en sal försedd med kamera och mikrofon som möjliggör exempelvis Zoomföreläsningar. Försedd med en (1) kamera som endast är riktad mot föreläsaren. För hjälp med tekniken, kontakta servicedesk@lu.se.

Utrustning lokal M:C (M:1114) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:C (M:1114) (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 1 (entréplanet).
Platsantal: 63
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare
Övrigt: M:D är en så kallad hybridsal, det vill säga en sal försedd med kamera och mikrofon som möjliggör exempelvis Zoomföreläsningar. Försedd med en (1) kamera som endast är riktad mot föreläsaren. För hjälp med tekniken, kontakta servicedesk@lu.se.

Utrustning lokal M:D (M:1118-1121) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:D (M:1118-1121) (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 63
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare
Övrigt: M:E är en så kallad hybridsal, det vill säga en sal försedd med kamera och mikrofon som möjliggör exempelvis Zoomföreläsningar. Försedd med en (1) kamera som endast är riktad mot föreläsaren. För hjälp med tekniken, kontakta servicedesk@lu.se.

Utrustning lokal M:E (M:2186-2189) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:E (M:2186-2189) (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 63
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare
Övrigt: M:J är en så kallad hybridsal, det vill säga en sal försedd med kamera och mikrofon som möjliggör exempelvis Zoomföreläsningar. Försedd med en (1) kamera som endast är riktad mot föreläsaren. För hjälp med tekniken, kontakta servicedesk@lu.se.

Utrustning lokal M:J (M:2170) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:J (M:2170) (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Seminarierum/undervisningssalar/övningssalar

Våning: 2
Platsantal: 20
Ägare: Industriell produktion
Access: Enbart personal på Industriell produktion har access.

Utrustning lokal M:Austenit (M:2462-64 B) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Austenit (M:2462-64 B) (i TimeEdit, ny flik)

LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit efter överenskommelse med institutionen/avdelningen. I övriga fall bokas lokalen via christina.windmark@iprod.lth.se.

Våning: 2
Platsantal: 20
Ägare: Industriell produktion
Access: Enbart personalen på Industriell produktion har access.

Utrustning lokal M:Ferrit (M:2462-64 A) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Ferrit (M:2462-64 A) (i TimeEdit, ny flik)

LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit efter överenskommelse med institutionen/avdelningen. I övriga fall bokas lokalen via christina.windmark@iprod.lth.se.

Våning: 2
Platsantal: 24
Ägare: LTH Gem
Access: Olåst under terminstid, men låst under sommaruppehållet.

Utrustning lokal M:G (M:2180) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:G (M:2180) (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 8
Ägare: Industriell produktion
Access: Enbart personalen på Industriell produktion har access.

Utrustning lokal M:Gjutjärn (M:2451-53) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Gjutjärn (M:2451-53) (i TimeEdit, ny flik)

LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit efter överenskommelse med institutionen/avdelningen. I övriga fall bokas lokalen via christina.windmark@iprod.lth.se.

Våning: 2
Platsantal: 24
Ägare: LTH Gem
Access: Olåst under terminstid, men låst under sommaruppehållet.

Utrustning lokal M:H (M:2177) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:H (M:2177) (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 24
Ägare: LTH Gem
Access: Olåst under terminstid, men låst under sommaruppehållet.

Utrustning lokal M:I (M:2174) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:I (M:2174) (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 24
Ägare: Industriell elektroteknik och automation (IEA)
Access: Ligger i en låst korridor. Lokalen är låst med Salto, enbart personal på IEA har access. Övriga som behöver access har möjlighet att få via carina.lindstrom@iea.lth.se.

Utrustning lokal M:IEA (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:IEA (i TimeEdit, ny flik)

LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit efter överenskommelse med institutionen/avdelningen. I övriga fall bokas lokalen via carina.lindstrom@iea.lth.se.

Våning: 3
Platsantal: 36
Ägare: LTH Gem
Access: Olåst under terminstid, men låst under sommaruppehållet.

Utrustning lokal M:L (M:3182) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:L (M:3182) (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 3
Platsantal: 36
Ägare: LTH Gem
Access: Olåst under terminstid, men låst under sommaruppehållet.

Utrustning lokal M:M (M:3187) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:M (M:3187) (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 20
Ägare: Materialteknik
Access: Enbart personalen på Materialteknik har access.
Övrigt: Kan bokas tillsammans med M:Magnesium B för en dubbelt så stor lokal om 40 platser.

Utrustning lokal M:Magnesium A (M:2433-34) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Magnesium A (M:2433-34) (i TimeEdit, ny flik)

LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit efter överenskommelse med institutionen/avdelningen. I övriga fall bokas lokalen via rose-marie.hermansson@lth.lu.se.

Våning: 2
Platsantal: 20
Ägare: Materialteknik
Access: Enbart personalen på Materialteknik har access.
Övrigt: Kan bokas tillsammans med M:Magnesium A för en dubbelt så stor lokal om 40 platser.

Utrustning lokal M:Magnesium B (M:2435-36) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Magnesium B (M:2435-36) (i TimeEdit, ny flik)

LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit efter överenskommelse med institutionen/avdelningen. I övriga fall bokas lokalen via rose-marie.hermansson@lth.lu.se.

Våning: 3
Platsantal: 36
Ägare: LTH Gem
Access: Olåst under terminstid, men låst under sommaruppehållet.

Utrustning lokal M:N (M:3174) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:N (M:3174) (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 3
Platsantal: 36
Ägare: Reglerteknik
Access: Låst med Salto-lås. Enbart personalen på Reglerteknik har access. Ligger i en allmän korridor alla har tillgång till.

Utrustning lokal M:O (M:3170) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:O (M:3170) (i TimeEdit, ny flik)

LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit efter överenskommelse med institutionen/avdelningen. I övriga fall bokas lokalen via mika.nishimura@control.lth.se.

Våning: 5
Platsantal: 30
Ägare: Hållfasthetslära
Access: Information om access kommer.

Utrustning lokal M:Q (M:5145) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Q (M:5145) (i TimeEdit, ny flik)

LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit efter överenskommelse med institutionen/avdelningen. I övriga fall bokas lokalen via cecilia.sandstedt@construction.lth.se.

Våning: 3
Platsantal: 36
Ägare: Energivetenskaper
Access: Enbart personalen på Energivetenskaper har access.

Utrustning lokal M:Sal Lennart Thörnqvist (M:3186) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Sal Lennart Thörnqvist (M:3186) (i TimeEdit, ny flik)

LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit efter överenskommelse med institutionen/avdelningen. I övriga fall bokas lokalen via catarina.linden@energy.lth.se.

Våning: 4
Platsantal: 40
Ägare: Teknisk ekonomi och logistik
Access: Enbart personalen på institutionen har access. Ligger i en allmän korridor alla har tillgång till.

Utrustning lokal M:4132 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:4132) (i TimeEdit, ny flik)

LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit efter överenskommelse med institutionen/avdelningen. I övriga fall bokas lokalen via therese.tell_dragg@lth.lu.se.

ALC-salar

ALC = Active Learning Classroom. Sal möblerad med runda bord där varje grupp har tillgång till en stor datorskärm och en whiteboard. Till skillnad från en traditionell sal där läraren är i fokus längst fram har ALC-salen ingen sådan front utan läraren rör sig runt i rummet.

Våning: 1
Platsantal: 89
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare.
Övrigt: Teknodromen är en rund lokal med 14 gruppbord (rektangulära) med 6 deltagare/bord. Ett av borden kommer att stå i ett angränsande grupprum (Grupp12, M:117A) som kan bokas till vid behov. För ytterligare detaljer om utrustningen, klicka på Utrustningslänken nedan.

Utrustning lokal M:Teknodromen (M:1201) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Teknodromen (M:1201) (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 1
Platsantal: 84
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare.
Övrigt: Ångpannehallen är en rektangulär lokal med 15 gruppbord varav tre stycken på balkong. Ett av borden kommer att stå i ett angränsande grupprum (Grupp21, M:2331) som kan bokas till vid behov. För ytterligare detaljer om utrustningen, klicka på Utrustningslänken nedan.

Utrustning lokal M:Ångpannehallen (M:1328) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Ångpannehallen (M:1328) (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Datorsalar med Windows

Våning: 3

Platsantal: 16 datorer, 32 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Ligger i en låst korridor. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över M-husets datorsalar (ny flik)

Utrustning lokal M:Emma1 (M:3418-20) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Emma1 (M:3418-20) (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 3

Platsantal: 16 datorer, 32 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Ligger i en låst korridor. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över M-husets datorsalar (ny flik)

Utrustning lokal M:Emma2 (M:3421-23) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Emma2 (M:3421-23) (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 3
Platsantal: 16 datorer, 32 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Ligger i en låst korridor. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över M-husets datorsalar (ny flik)

Utrustning lokal M:Emma3 (M:3424-26) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Emma3 (M:3424-26) (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 3
Platsantal: 16 datorer, 32 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Ligger i en låst korridor. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över M-husets datorsalar (ny flik)

Utrustning lokal M:Emma4 (M:3427-29) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Emma4 (M:3427-29) (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 16 datorer, 32 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Ligger i en låst korridor. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över M-husets datorsalar (ny flik)

Utrustning lokal M:Ina1 (M:2418-20) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Ina1 (M:2418-21) (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 16 datorer, 32 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Ligger i en låst korridor. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över M-husets datorsalar (ny flik)

Utrustning lokal M:Ina2 (M:2421-23) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Ina2 (M:2421-23) (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 16 datorer, 32 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Ligger i en låst korridor. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över M-husets datorsalar (ny flik)

Utrustning lokal M:Ina3 (M:2424-26) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Ina3 (M:2424-26) (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 16 datorer, 32 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Ligger i en låst korridor. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över M-husets datorsalar (ny flik)

Utrustning lokal M:Ina4 (M:2427-29) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Ina4 (M:2427-29) (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Laborationssalar

Våning: 2
Platsantal: 25
Ägare: Reglerteknik
Access: Låst med Salto-lås. Enbart personalen på Reglerteknik har access. Ligger i en allmän korridor som alla har tillgång till.

Utrustning lokal M:2313 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:2313 (i TimeEdit, ny flik)

LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit efter överenskommelse med institutionen. I övriga fall bokas lokalen via mika.nishimura@control.lth.se.

Våning: 2
Platsantal: 25
Ägare: Reglerteknik
Access: Låst med Salto-lås. Enbart personalen på Reglerteknik har access. Ligger i en allmän korridor som alla har tillgång till.

Utrustning lokal M:2411 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:2411 (i TimeEdit, ny flik)

LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit efter överenskommelse med institutionen. I övriga fall bokas lokalen via mika.nishimura@control.lth.se.

Våning: 2
Platsantal: 25
Ägare: Reglerteknik
Access: Låst med Salto-lås. Enbart personalen på Reglerteknik har access. Ligger i en allmän korridor som alla har tillgång till.

Utrustning lokal M:2413 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:2413 (i TimeEdit, ny flik)

LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit efter överenskommelse med institutionen. I övriga fall bokas lokalen via mika.nishimura@control.lth.se.

Grupprum

Våning: 1
Platsantal: 6
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. Kan enbart användas när man har bokat M:Teknodromen.

Utrustning lokal M:Grupp12 (M:1117A) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Grupp12 (M:1117A) (i TimeEdit, ny flik)

Går ej att beställa via TimeEdit - kontakta schemaläggarna på LTH för hjälp med bokning och att till exempel få in den i schemat - schema@lth.lu.se.

Våning: 1
Platsantal: 14
Ägare: LTH Gem
Access: Generellt olåst under terminstid, men låst under sommaruppehållet. Under lunchtid bokningsbar för M- och I-studenter.

Utrustning lokal M:Grupp13 (M:1311) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Grupp13 (M:1311) (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 1
Platsantal: 14
Ägare: LTH Gem
Access: Generellt olåst under terminstid, men låst under sommaruppehållet. Under lunchtid bokningsbar för M- och I-studenter.

Utrustning lokal M:Grupp14 (M:1411) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Grupp14 (M:1411) (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 1
Platsantal: 14
Ägare: LTH Gem
Access: Generellt olåst under terminstid, men låst under sommaruppehållet. Under lunchtid bokningsbar för M- och I-studenter.

Utrustning lokal M:Grupp15 (M:1413-15) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Grupp15 (M:1413-15) (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 20
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. Kan enbart användas när man har bokat M:Ångpannehallen.

Utrustning lokal M:Grupp21 (M:2331) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Grupp21 (M:2331) (i TimeEdit, ny flik)

Går ej att beställa via TimeEdit - kontakta schemaläggarna på LTH för hjälp med bokning och att till exempel få in den i schemat - schema@lth.lu.se.

Konferensrum/mötesrum/sammanträdesrum

Våning: 5
Platsantal: 10
Ägare: Industriell produktion
Access: Enbart personal på Industriell produktion har access.

Utrustning lokal M:Aluminium (M:5154-55) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Aluminium (M:5154-55) (i TimeEdit, ny flik)

LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit efter överenskommelse med institutionen/avdelningen. I övriga fall bokas lokalen via christina.windmark@iprod.lth.se.

Våning: 2
Platsantal: 4
Ägare: Industriell produktion
Access: Enbart personal på Industriell produktion har access.

Utrustning lokal M:Corner office A (M:2443-45A) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Corner office A (M:2443-45A) (i TimeEdit, ny flik)

Främst avsedd som gästplats för institutionens affilierade, adjungerande och gästande forskare. LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit efter överenskommelse med institutionen/avdelningen. I övriga fall bokas lokalen via christina.windmark@iprod.lth.se.

Våning: 2
Platsantal: 4
Ägare: Industriell produktion
Access: Enbart personal på Industriell produktion har access.

Utrustning lokal M:Corner office B (M:2443-45B) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Corner office B (M:2443-45B) (i TimeEdit, ny flik)

Främst avsedd som gästplats för institutionens affilierade, adjungerande och gästande forskare. LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit efter överenskommelse med institutionen/avdelningen. I övriga fall bokas lokalen via christina.windmark@iprod.lth.se.

Våning: 2
Platsantal: 4
Ägare: Industriell produktion
Access: Enbart personal på Industriell produktion har access.

Utrustning lokal M:Corner office C (M:2443-45C) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Corner office C (M:2443-45C) (i TimeEdit, ny flik)

Främst avsedd som gästplats för institutionens affilierade, adjungerande och gästande forskare. LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit efter överenskommelse med institutionen/avdelningen. I övriga fall bokas lokalen via christina.windmark@iprod.lth.se.

Våning: 2
Platsantal: 4
Ägare: Industriell produktion
Access: Enbart personal på Industriell produktion har access.

Utrustning lokal M:Corner office D (M:2443-45D) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:Corner office D (M:2443-45D) (i TimeEdit, ny flik)

Främst avsedd som gästplats för institutionens affilierade, adjungerande och gästande forskare. LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit efter överenskommelse med institutionen/avdelningen. I övriga fall bokas lokalen via christina.windmark@iprod.lth.se.

Våning: 2
Platsantal: 10
Ägare: Reglerteknik
Access: Låst med Salto-lås. Enbart personalen på Reglerteknik har access. Ligger i en låst (upplåst under kontorstid) korridor.

Utrustning lokal M:2484 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:2484 (i TimeEdit, ny flik)

LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit efter överenskommelse med institutionen. I övriga fall bokas lokalen via mika.nishimura@control.lth.se.

Våning: 2
Platsantal: 30
Ägare: Reglerteknik
Access: Låst med Salto-lås. Enbart personalen på Reglerteknik har access. Ligger i en låst (upplåst under kontorstid) korridor.

Utrustning lokal M:2485 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:2485 (i TimeEdit, ny flik)

LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit efter överenskommelse med institutionen. I övriga fall bokas lokalen via mika.nishimura@control.lth.se.

Våning: 3
Platsantal: 10
Ägare: Reglerteknik
Access: Låst med Salto-lås. Enbart personalen på Reglerteknik har access. Ligger i en låst (upplåst under kontorstid) korridor.

Utrustning lokal M:3112 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal M:3112 (i TimeEdit, ny flik)

LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit efter överenskommelse med institutionen. I övriga fall bokas lokalen via mika.nishimura@control.lth.se.

Sidansvarig: schema@lth.lu.se | 2023-06-30