LU-gemensamma tentamenslokaler - översikt av lokaler

LU har ett antal gemensamma tentamenslokaler som ägs av och bokas genom Gemensamma lärosalar. De är fördelade på fem olika områden/hus.

Annexet/Matteannexet med besöksadress Sölvegatan 20.
Eden med besöksadress Allhelgona kyrkogata 14.
Gasquesalen i Kårhuset på LTH, med besöksadress John Ericssons väg 3.
Sparta med besöksadress Tunavägen 39.
Victoriastadion med besöksadress Lovisastigen 2-4.

Tips på hur du använder denna översiktssida

Klicka på länken Bokningsöversikt lokal Eden XXX etc för att se hur lokalen är bokad under 4 månader framåt. Du kan enkelt ändra tidsspann genom att ändra slutdatum uppe till vänster. OBS! att tomma veckor döljs, men att veckor som innehåller helgdagar syns.

För att se lokalens utrustning såsom projektor, whiteboard/krittavla etc - klicka på länken Utrustning lokal Eden XXXX etc.

Informationen angående access rör bara hur du kommer in i en viss lokal. Du måste se till att lokalen är bokad på rätt sätt innan du använder den. Under varje lokal finns information hur lokalen bokas.

Studenter har begränsade möjligheter att boka lokaler på LTH, se sidan:
Lokalbokning för TLTH, dess sektioner och andra studentorganisationer (ny flik)

Annexet/Matteannexet

I Annexet/Matteannexet finns 3 stora salar som består av moduler med 25 platser vardera:

MA 8 med 3 moduler, totalt 75 platser
MA 9 med 6 moduler, totalt 150 platser
MA 10 med 10 moduler, totalt 250 platser

Dessa kan bokas modulvis, men även som exempelvis MA 8 Hela etc.

MA 8

Våning: Andra våningen räknat från huvudentréplanet. Hiss finns.
Platsantal: 75 (om man bokar MA 8 Hela).
Ägare: LU Gem
Access: Låst. Är som regel tillgänglig 30 minuter innan bokad tid. Om man har samma tentamensvakter alltid så kan man begära access för dem via LU-kortet hos Jan-Erik Sundin (tel: 046-222 30 00, alternativt GEM_Tekniker@bygg.lu.se), man får då möjlighet att komma in i lokalerna från klockan 7.

Utrustning lokal MA 8A (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MA 8A (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Andra våningen räknat från huvudentréplanet. Hiss finns.
Platsantal: 25. De 3 modulerna i MA 8 rymmer sammanlagt 75 platser.
Ägare: LU Gem
Access: Låst. Är som regel tillgänglig 30 minuter innan bokad tid. Om man har samma tentamensvakter alltid så kan man begära access för dem via LU-kortet hos Jan-Erik Sundin (tel: 046-222 30 00, alternativt GEM_Tekniker@bygg.lu.se), man får då möjlighet att komma in i lokalerna från klockan 7.

Utrustning lokal MA 8A (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MA 8A (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Andra våningen räknat från huvudentréplanet. Hiss finns.
Platsantal: 25. De 3 modulerna i MA 8 rymmer sammanlagt 75 platser.
Ägare: LU Gem
Access: Låst. Är som regel tillgänglig 30 minuter innan bokad tid. Om man har samma tentamensvakter alltid så kan man begära access för dem via LU-kortet hos Jan-Erik Sundin (tel: 046-222 30 00, alternativt GEM_Tekniker@bygg.lu.se), man får då möjlighet att komma in i lokalerna från klockan 07.

Utrustning lokal MA 8B (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MA 8B (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Andra våningen räknat från huvudentréplanet. Hiss finns.
Platsantal: 25. De 3 modulerna i MA 8 rymmer sammanlagt 75 platser.
Ägare: LU Gem
Access: Låst. Är som regel tillgänglig 30 minuter innan bokad tid. Om man har samma tentamensvakter alltid så kan man begära access för dem via LU-kortet hos Jan-Erik Sundin (tel: 046-222 30 00, alternativt GEM_Tekniker@bygg.lu.se), man får då möjlighet att komma in i lokalerna från klockan 7.

Utrustning lokal MA 8C (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MA 8C (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

MA 9

Våning: Andra våningen räknat från huvudentréplanet. Hiss finns.
Platsantal: 150 (om man bokar MA 9 Hela).
Ägare: LU Gem
Access: Låst. Är som regel tillgänglig 30 minuter innan bokad tid. Om man har samma tentamensvakter alltid så kan man begära access för dem via LU-kortet hos Jan-Erik Sundin (tel: 046-222 30 00, alternativt GEM_Tekniker@bygg.lu.se), man får då möjlighet att komma in i lokalerna från klockan 7.

Utrustning lokal MA 9 Hela (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MA 9 Hela (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Andra våningen räknat från huvudentréplanet. Hiss finns.
Platsantal: 25. De 6 modulerna i MA 9 rymmer sammanlagt 150 platser.
Ägare: LU Gem
Access: Låst. Är som regel tillgänglig 30 minuter innan bokad tid. Om man har samma tentamensvakter alltid så kan man begära access för dem via LU-kortet hos Jan-Erik Sundin (tel: 046-222 30 00, alternativt GEM_Tekniker@bygg.lu.se), man får då möjlighet att komma in i lokalerna från klockan 7.

Utrustning lokal MA 9A (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MA 9A (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Andra våningen räknat från huvudentréplanet. Hiss finns.
Platsantal: 25. De 6 modulerna i MA 9 rymmer sammanlagt 150 platser.
Ägare: LU Gem
Access: Låst. Är som regel tillgänglig 30 minuter innan bokad tid. Om man har samma tentamensvakter alltid så kan man begära access för dem via LU-kortet hos Jan-Erik Sundin (tel: 046-222 30 00, alternativt GEM_Tekniker@bygg.lu.se), man får då möjlighet att komma in i lokalerna från klockan 7.

Utrustning lokal MA 9B (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MA 9B (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Andra våningen räknat från huvudentréplanet. Hiss finns.
Platsantal: 25. De 6 modulerna i MA 9 rymmer sammanlagt 150 platser.
Ägare: LU Gem
Access: Låst. Är som regel tillgänglig 30 minuter innan bokad tid. Om man har samma tentamensvakter alltid så kan man begära access för dem via LU-kortet hos Jan-Erik Sundin (tel: 046-222 30 00, alternativt GEM_Tekniker@bygg.lu.se), man får då möjlighet att komma in i lokalerna från klockan 7.

Utrustning lokal MA 9C (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MA 9C (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Andra våningen räknat från huvudentréplanet. Hiss finns.
Platsantal: 25. De 6 modulerna i MA 9 rymmer sammanlagt 150 platser.
Ägare: LU Gem
Access: Låst. Är som regel tillgänglig 30 minuter innan bokad tid. Om man har samma tentamensvakter alltid så kan man begära access för dem via LU-kortet hos Jan-Erik Sundin (tel: 046-222 30 00, alternativt GEM_Tekniker@bygg.lu.se), man får då möjlighet att komma in i lokalerna från klockan 7.

Utrustning lokal MA 9D (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MA 9D (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Andra våningen räknat från huvudentréplanet. Hiss finns.
Platsantal: 25. De 6 modulerna i MA 9 rymmer sammanlagt 150 platser.
Ägare: LU Gem
Access: Låst. Är som regel tillgänglig 30 minuter innan bokad tid. Om man har samma tentamensvakter alltid så kan man begära access för dem via LU-kortet hos Jan-Erik Sundin (tel: 046-222 30 00, alternativt GEM_Tekniker@bygg.lu.se), man får då möjlighet att komma in i lokalerna från klockan 7.

Utrustning lokal MA 9E (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MA 9E (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Andra våningen räknat från huvudentréplanet. Hiss finns.
Platsantal: 25. De 6 modulerna i MA 9 rymmer sammanlagt 150 platser.
Ägare: LU Gem
Access: Låst. Är som regel tillgänglig 30 minuter innan bokad tid. Om man har samma tentamensvakter alltid så kan man begära access för dem via LU-kortet hos Jan-Erik Sundin (tel: 046-222 30 00, alternativt GEM_Tekniker@bygg.lu.se), man får då möjlighet att komma in i lokalerna från klockan 7.

Utrustning lokal MA 9F (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MA 9F (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

MA 10

Våning: Andra våningen räknat från huvudentréplanet. Hiss finns.
Platsantal: 250 (om man bokar MA 10 Hela).
Ägare: LU Gem
Access: Låst. Är som regel tillgänglig 30 minuter innan bokad tid. Om man har samma tentamensvakter alltid så kan man begära access för dem via LU-kortet hos Jan-Erik Sundin (tel: 046-222 30 00, alternativt GEM_Tekniker@bygg.lu.se), man får då möjlighet att komma in i lokalerna från klockan 7.

Utrustning lokal MA 10 Hela (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MA 10 Hela (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Andra våningen räknat från huvudentréplanet. Hiss finns.
Platsantal: 25. De 10 modulerna i MA 10 rymmer sammanlagt 250 platser.
Ägare: LU Gem
Access: Låst. Är som regel tillgänglig 30 minuter innan bokad tid. Om man har samma tentamensvakter alltid så kan man begära access för dem via LU-kortet hos Jan-Erik Sundin (tel: 046-222 30 00, alternativt GEM_Tekniker@bygg.lu.se), man får då möjlighet att komma in i lokalerna från klockan 7.

Utrustning lokal MA 10A (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MA 10A (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Andra våningen räknat från huvudentréplanet. Hiss finns.
Platsantal: 25. De 10 modulerna i MA 10 rymmer sammanlagt 250 platser.
Ägare: LU Gem
Access: Låst. Är som regel tillgänglig 30 minuter innan bokad tid. Om man har samma tentamensvakter alltid så kan man begära access för dem via LU-kortet hos Jan-Erik Sundin (tel: 046-222 30 00, alternativt GEM_Tekniker@bygg.lu.se), man får då möjlighet att komma in i lokalerna från klockan 7.

Utrustning lokal MA 10B (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MA 10B (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Andra våningen räknat från huvudentréplanet. Hiss finns.
Platsantal: 25. De 10 modulerna i MA 10 rymmer sammanlagt 250 platser.
Ägare: LU Gem
Access: Låst. Är som regel tillgänglig 30 minuter innan bokad tid. Om man har samma tentamensvakter alltid så kan man begära access för dem via LU-kortet hos Jan-Erik Sundin (tel: 046-222 30 00, alternativt GEM_Tekniker@bygg.lu.se), man får då möjlighet att komma in i lokalerna från klockan 7.

Utrustning lokal MA 10C (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MA 10C (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Andra våningen räknat från huvudentréplanet. Hiss finns.
Platsantal: 25. De 10 modulerna i MA 10 rymmer sammanlagt 250 platser.
Ägare: LU Gem
Access: Låst. Är som regel tillgänglig 30 minuter innan bokad tid. Om man har samma tentamensvakter alltid så kan man begära access för dem via LU-kortet hos Jan-Erik Sundin (tel: 046-222 30 00, alternativt GEM_Tekniker@bygg.lu.se), man får då möjlighet att komma in i lokalerna från klockan 7.

Utrustning lokal MA 10D (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MA 10D (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Andra våningen räknat från huvudentréplanet. Hiss finns.
Platsantal: 25. De 10 modulerna i MA 10 rymmer sammanlagt 250 platser.
Ägare: LU Gem
Access: Låst. Är som regel tillgänglig 30 minuter innan bokad tid. Om man har samma tentamensvakter alltid så kan man begära access för dem via LU-kortet hos Jan-Erik Sundin (tel: 046-222 30 00, alternativt GEM_Tekniker@bygg.lu.se), man får då möjlighet att komma in i lokalerna från klockan 7.

Utrustning lokal MA 10E (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MA 10E (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Andra våningen räknat från huvudentréplanet. Hiss finns.
Platsantal: 25. De 10 modulerna i MA 10 rymmer sammanlagt 250 platser.
Ägare: LU Gem
Access: Låst. Är som regel tillgänglig 30 minuter innan bokad tid. Om man har samma tentamensvakter alltid så kan man begära access för dem via LU-kortet hos Jan-Erik Sundin (tel: 046-222 30 00, alternativt GEM_Tekniker@bygg.lu.se), man får då möjlighet att komma in i lokalerna från klockan 7.

Utrustning lokal MA 10F (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MA 10F (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Andra våningen räknat från huvudentréplanet. Hiss finns.
Platsantal: 25. De 10 modulerna i MA 10 rymmer sammanlagt 250 platser.
Ägare: LU Gem
Access: Låst. Är som regel tillgänglig 30 minuter innan bokad tid. Om man har samma tentamensvakter alltid så kan man begära access för dem via LU-kortet hos Jan-Erik Sundin (tel: 046-222 30 00, alternativt GEM_Tekniker@bygg.lu.se), man får då möjlighet att komma in i lokalerna från klockan 7.

Utrustning lokal MA 10G (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MA 10G (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Andra våningen räknat från huvudentréplanet. Hiss finns.
Platsantal: 25. De 10 modulerna i MA 10 rymmer sammanlagt 250 platser.
Ägare: LU Gem
Access: Låst. Är som regel tillgänglig 30 minuter innan bokad tid. Om man har samma tentamensvakter alltid så kan man begära access för dem via LU-kortet hos Jan-Erik Sundin (tel: 046-222 30 00, alternativt GEM_Tekniker@bygg.lu.se), man får då möjlighet att komma in i lokalerna från klockan 7.

Utrustning lokal MA 10H (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MA 10H (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Andra våningen räknat från huvudentréplanet. Hiss finns.
Platsantal: 25. De 10 modulerna i MA 10 rymmer sammanlagt 250 platser.
Ägare: LU Gem
Access: Låst. Är som regel tillgänglig 30 minuter innan bokad tid. Om man har samma tentamensvakter alltid så kan man begära access för dem via LU-kortet hos Jan-Erik Sundin (tel: 046-222 30 00, alternativt GEM_Tekniker@bygg.lu.se), man får då möjlighet att komma in i lokalerna från klockan 7.

Utrustning lokal MA 10I (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MA 10I (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Andra våningen räknat från huvudentréplanet. Hiss finns.
Platsantal: 25. De 10 modulerna i MA 10 rymmer sammanlagt 250 platser.
Ägare: LU Gem
Access: Låst. Är som regel tillgänglig 30 minuter innan bokad tid. Om man har samma tentamensvakter alltid så kan man begära access för dem via LU-kortet hos Jan-Erik Sundin (tel: 046-222 30 00, alternativt GEM_Tekniker@bygg.lu.se), man får då möjlighet att komma in i lokalerna från klockan 7.

Utrustning lokal MA 10J (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MA 10J (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Eden

Våning: 0 (källarplanet).
Platsantal: 38
Ägare: LU Gem
Access: Låst. Är som regel tillgänglig 30 minuter innan bokad tid. Om man har samma tentamensvakter alltid så kan man begära access för dem via LU-kortet hos Jan-Erik Sundin (tel: 046-222 30 00, alternativt GEM_Tekniker@bygg.lu.se), man får då möjlighet att komma in i lokalerna från klockan 7.

Utrustning lokal Eden 022 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Eden 022 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (källarplanet)
Platsantal: 47
Ägare: LU Gem
Access: Låst. Är som regel tillgänglig 30 minuter innan bokad tid. Om man har samma tentamensvakter alltid så kan man begära access för dem via LU-kortet hos Jan-Erik Sundin (tel: 046-222 30 00, alternativt GEM_Tekniker@bygg.lu.se), man får då möjlighet att komma in i lokalerna från klockan 7.

Utrustning lokal Eden 025 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Eden 025 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (källarplanet)
Platsantal: 36
Ägare: LU Gem
Access: Låst. Är som regel tillgänglig 30 minuter innan bokad tid. Om man har samma tentamensvakter alltid så kan man begära access för dem via LU-kortet hos Jan-Erik Sundin (tel: 046-222 30 00, alternativt GEM_Tekniker@bygg.lu.se), man får då möjlighet att komma in i lokalerna från klockan 7.

Utrustning lokal Eden 026 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Eden 026 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

 

Gasquesalen

Våning: 1 (källarplanet räknat från huvudentréplanet)
Platsantal: 120
Ägare: TLTH och LU Gem, används framför allt av LU vid tentamina.
Access: Låst. Är som regel tillgänglig 30 minuter innan bokad tid. Om man har samma tentamensvakter alltid så kan man begära access för dem via LU-kortet hos Jan-Erik Sundin (tel: 046-222 30 00, alternativt GEM_Tekniker@bygg.lu.se), man får då möjlighet att komma in i lokalerna från klockan 7.

Utrustning lokal Gasquesalen (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Gasquesalen (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Sparta

Sparta består av en stor sal med 4 moduler à 40 platser vardera. Totalt rymmer Sparta 160 platser och kan även bokas som Sparta A-D Hela.

Våning: Entréplanet
Platsantal: 160 (om man bokar Sparta A-D Hela).
Ägare: LU Gem
Access: Låst. Är som regel tillgänglig 30 minuter innan bokad tid. Om man har samma tentamensvakter alltid så kan man begära access för dem via LU-kortet hos Jan-Erik Sundin (tel: 046-222 30 00, alternativt GEM_Tekniker@bygg.lu.se), man får då möjlighet att komma in i lokalerna från klockan 7.

Utrustning lokal Sparta A-D Hela (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Sparta A-D Hela (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Entréplanet
Platsantal: 40. De 4 modulerna i Sparta rymmer sammanlagt 160 platser.
Ägare: LU Gem
Access: Låst. Är som regel tillgänglig 30 minuter innan bokad tid. Om man har samma tentamensvakter alltid så kan man begära access för dem via LU-kortet hos Jan-Erik Sundin (tel: 046-222 30 00, alternativt GEM_Tekniker@bygg.lu.se), man får då möjlighet att komma in i lokalerna från klockan 7.

Utrustning lokal Sparta:A (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Sparta:A (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Entréplanet
Platsantal: 40. De 4 modulerna i Sparta rymmer sammanlagt 160 platser.
Ägare: LU Gem
Access: Låst. Är som regel tillgänglig 30 minuter innan bokad tid. Om man har samma tentamensvakter alltid så kan man begära access för dem via LU-kortet hos Jan-Erik Sundin (tel: 046-222 30 00, alternativt GEM_Tekniker@bygg.lu.se), man får då möjlighet att komma in i lokalerna från klockan 7.

Utrustning lokal Sparta:B (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Sparta:B (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Entréplanet
Platsantal: 40. De 4 modulerna i Sparta rymmer sammanlagt 160 platser.
Ägare: LU Gem
Access: Låst. Är som regel tillgänglig 30 minuter innan bokad tid. Om man har samma tentamensvakter alltid så kan man begära access för dem via LU-kortet hos Jan-Erik Sundin (tel: 046-222 30 00, alternativt GEM_Tekniker@bygg.lu.se), man får då möjlighet att komma in i lokalerna från klockan 7.

Utrustning lokal Sparta:C (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Sparta:C (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Entréplanet
Platsantal: 40. De 4 modulerna i Sparta rymmer sammanlagt 160 platser.
Ägare: LU Gem
Access: Låst. Är som regel tillgänglig 30 minuter innan bokad tid. Om man har samma tentamensvakter alltid så kan man begära access för dem via LU-kortet hos Jan-Erik Sundin (tel: 046-222 30 00, alternativt GEM_Tekniker@bygg.lu.se), man får då möjlighet att komma in i lokalerna från klockan 7.

Utrustning lokal Sparta:D (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Sparta:D (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Victoriastadion

På Victoriastadion finns 3 stora salar/enheter som var och en består av 4 moduler med 40 platser vardera:

Vic1, Vic2 respektive Vic3 rymmer var och en totalt 160 platser. Dessa kan även bokas som Vic1 Hela etc. Hela Victoriastadion rymmer 480 platser.

Vic:1

Våning: Entréplanet
Platsantal: 160 (om man bokar Vic:1 Hela).
Ägare: LU Gem hyr lokalen av Lunds kommun vissa tidsperioder (framför allt då LTH har sina tentamensperioder).
Access: Öppen alla dagar från kl 07 då det är inbokat LU-tentor.

Utrustning lokal Vic:1 Hela (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Vic:1 Hela (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Entréplanet
Platsantal: 40. De 4 modulerna i Vic:1 rymmer sammanlagt 160 platser.
Ägare: LU Gem hyr lokalen av Lunds kommun vissa tidsperioder (framför allt då LTH har sina tentamensperioder).
Access: Öppen alla dagar från kl 07 då det är inbokat LU-tentor.

Utrustning lokal Vic:1A (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Vic:1A (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Entréplanet
Platsantal: 40. De 4 modulerna i Vic:1 rymmer sammanlagt 160 platser.
Ägare: LU Gem hyr lokalen av Lunds kommun vissa tidsperioder (framför allt då LTH har sina tentamensperioder).
Access: Öppen alla dagar från kl 07 då det är inbokat LU-tentor.

Utrustning lokal Vic:1B (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Vic:1B (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Entréplanet
Platsantal: 40. De 4 modulerna i Vic:1 rymmer sammanlagt 160 platser.
Ägare: LU Gem hyr lokalen av Lunds kommun vissa tidsperioder (framför allt då LTH har sina tentamensperioder).
Access: Öppen alla dagar från kl 07 då det är inbokat LU-tentor.

Utrustning lokal Vic:1C (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Vic:1C (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Entréplanet
Platsantal: 40. De 4 modulerna i Vic:1 rymmer sammanlagt 160 platser.
Ägare: LU Gem hyr lokalen av Lunds kommun vissa tidsperioder (framför allt då LTH har sina tentamensperioder).
Access: Öppen alla dagar från kl 07 då det är inbokat LU-tentor.

Utrustning lokal Vic:1D (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Vic:1D (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Vic:2

Våning: Entréplanet
Platsantal: 160 (om man bokar Vic:2 Hela).
Ägare: LU Gem hyr lokalen av Lunds kommun vissa tidsperioder (framför allt då LTH har sina tentamensperioder).
Access: Öppen alla dagar från kl 07 då det är inbokat LU-tentor.

Utrustning lokal Vic:2 Hela (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Vic:2 Hela (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Entréplanet
Platsantal: 40. De 4 modulerna i Vic:2 rymmer sammanlagt 160 platser.
Ägare: LU Gem hyr lokalen av Lunds kommun vissa tidsperioder (framför allt då LTH har sina tentamensperioder).
Access: Öppen alla dagar från kl 07 då det är inbokat LU-tentor.

Utrustning lokal Vic:2A (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Vic:2A (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Entréplanet
Platsantal: 40. De 4 modulerna i Vic:2 rymmer sammanlagt 160 platser.
Ägare: LU Gem hyr lokalen av Lunds kommun vissa tidsperioder (framför allt då LTH har sina tentamensperioder).
Access: Öppen alla dagar från kl 07 då det är inbokat LU-tentor.

Utrustning lokal Vic:2B (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Vic:2B (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Entréplanet
Platsantal: 40. De 4 modulerna i Vic:2 rymmer sammanlagt 160 platser.
Ägare: LU Gem hyr lokalen av Lunds kommun vissa tidsperioder (framför allt då LTH har sina tentamensperioder).
Access: Öppen alla dagar från kl 07 då det är inbokat LU-tentor.

Utrustning lokal Vic:2C (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Vic:2C (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Entréplanet
Platsantal: 40. De 4 modulerna i Vic:2 rymmer sammanlagt 160 platser.
Ägare: LU Gem hyr lokalen av Lunds kommun vissa tidsperioder (framför allt då LTH har sina tentamensperioder).
Access: Öppen alla dagar från kl 07 då det är inbokat LU-tentor.

Utrustning lokal Vic:2D (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Vic:2D (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Vic:3

Våning: Entréplanet
Platsantal: 160 (om man bokar Vic:3 Hela).
Ägare: LU Gem hyr lokalen av Lunds kommun vissa tidsperioder (framför allt då LTH har sina tentamensperioder).
Access: Öppen alla dagar från kl 07 då det är inbokat LU-tentor.

Utrustning lokal Vic:3 Hela (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Vic:3 Hela (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Entréplanet
Platsantal: 40. De 4 modulerna i Vic:3 rymmer sammanlagt 160 platser.
Ägare: LU Gem hyr lokalen av Lunds kommun vissa tidsperioder (framför allt då LTH har sina tentamensperioder).
Access: Öppen alla dagar från kl 07 då det är inbokat LU-tentor.

Utrustning lokal Vic:3A (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Vic:3A (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Entréplanet
Platsantal: 40. De 4 modulerna i Vic:3 rymmer sammanlagt 160 platser.
Ägare: LU Gem hyr lokalen av Lunds kommun vissa tidsperioder (framför allt då LTH har sina tentamensperioder).
Access: Öppen alla dagar från kl 07 då det är inbokat LU-tentor.

Utrustning lokal Vic:3B (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Vic:3B (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Entréplanet
Platsantal: 40. De 4 modulerna i Vic:3 rymmer sammanlagt 160 platser.
Ägare: LU Gem hyr lokalen av Lunds kommun vissa tidsperioder (framför allt då LTH har sina tentamensperioder).
Access: Öppen alla dagar från kl 07 då det är inbokat LU-tentor.

Utrustning lokal Vic:3C (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Vic:3C (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Entréplanet
Platsantal: 40. De 4 modulerna i Vic:3 rymmer sammanlagt 160 platser.
Ägare: LU Gem hyr lokalen av Lunds kommun vissa tidsperioder (framför allt då LTH har sina tentamensperioder).
Access: Öppen alla dagar från kl 07 då det är inbokat LU-tentor.

Utrustning lokal Vic:3D (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Vic:3D (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Sidansvarig: schema@lth.lu.se | 2021-04-28