Lokalbokning för TLTH, dess sektioner och andra studentorganisationer

Här hittar du information om vad som gäller om du som student önskar boka en lokal på LTH.

Kontaktinformation för lokalbokning på LTH

De flesta lokaler på LTH bokas genom LTH:s schemaläggare och lokalbokare Naomi Facks, Johan, Grönlund, Love Liedholm och Sophie Sjögren. Vi sitter på 5:e våningen i E-huset, norra delen av korridoren.

Kontaktuppgifter lokalbokare LTH

schema@lth.lu.se

Vem kan boka en lokal på LTH?

Enskilda studenter kan inte boka lokal på LTH, utan du måste representera en sektion eller motsvarande som är godkänd av TLTH. Det som skall ske i lokalen måste dock vara kopplat till sektionens verksamhet. Respektive sektion har utsett vilka som är godkända lokalbokare. Kontakta din sektionsordförande för mer information om vem som får boka för din sektions räkning.

Tillhör du något av TLTH:s utskott (ny flik) eller någon av TLTH:s samarbetsföreningar (ny flik), måste du gå via pedellen för att boka en lokal, pedell@tlth.se.

Tillhör du inte TLTH måste du tillhöra någon annan studentkår vid LU eller någon AF-sektion.

Huvudprincipen för lokalbokning på LTH är dessutom att man bara får boka i sitt eget "hemmahus". Önskar man boka i andra hus måste man kontakta respektive husprefekt först.

Särskilda bestämmelser för evenemang och fester i LTH-lokaler under Coronapandemin

Den 17/8 2020 togs ett beslut av LTH:s rektor som innebär att den som vill boka en lokal på LTH för fest eller annan tillställning måste ha ett tillstånd från både TLTH och respektive husprefekt. Gäller det ett utomhusevenemang skall det skickas till Akademiska hus. I övrigt gäller max 50 deltagare samt social distansering.

Rektorsbeslut om evenemang och fester under Coronapandemin (pdf, ny flik)

I webbokningsformuläret (se nedan) kan du ange att det är godkänt i båda instanser i följande fält: "Intern kommentar" respektive "Kontaktuppgifter".

OBS! Det föreligger för närvarande lokala restriktioner i Skåne med anledning av pandemin. P.g.a. dessa restriktioner tillåts inga fester i LTH:s lokaler.

Att tänka på gällande LTH:s undervisningslokaler

  • Det råder ett generellt förbud mot förtäring (=att äta ) i samtliga LTH:s undervisningslokaler. Detta gäller även under lunchföreläsningar.
  • Har du möblerat om i salen - återställ möbleringen till det ursprungliga skicket.

Hur beställer/bokar jag en lokal?

Från och med februari 2021 beställs lokaler på webben via TimeEdit Reserve (TimeEdit Lokalbokning), ny flik.

Läs instruktionerna för att beställa lokaler via TimeEdit Reserve (pdf, ny flik).

OBS! Nu under coronapandemin gäller även att du har tillstånd från såväl husprefekt som TLTH och därför finns det fält även för dessa instanser att fylla i. Det går dock bra att vi ser i en mejlkonversation att det är godkänt.

För M-husets lokaler gäller att du måste fylla i antingen en Eventblankett eller en Festblankett (beroende på när i tiden din bokning gäller - se mer under rubriken M-huset) som lämnas till receptionen i M-huset. För dig som är student i M-huset (M- respektive I-sektionen) så finns blanketterna att tillgå på er filserver.
För dig som är student i ett annat hus går blanketterna att hämta ut hos M-receptionen (ny flik).

Olika regler i olika hus

I många fall är det lite olika regler i respektive hus, och vi redogör därför här nedan vad som gäller för varje hus. Klicka på drop-down-menyn för respektive hus.

 

 

Undervisningssalarna (inklusive datorsalar)
Bokas via TimeEdit Reserve (TimeEdit Lokalbokning), ny flik. För frågor - kontakta i första hand schema@lth.lu.se.

Alla studenter på A- och ID-programmen har normalt access till undervisningssalarna UTOM under lunchen samt kvälls- och helgtid, därför krävs det att man kontaktar vaktmästare Göran Nilsson ett par dagar i förväg så accessen kan ordnas.

Gäller bokningen Fullskalelabbet och Utställningshallen MÅSTE under alla omständigheter Jonas Brasjö Albin kontaktas.

Gäller arrangemanget annat än föreläsningar, måste dessutom husprefekt Monika Jonson tillfrågas - husprefekten kan därigenom ge ett eventtillstånd.

Sammanställning över lokalerna i A-huset och hur de är bokade hittar du på sammanställning över lokaler i A-huset (ny flik).

 

 

Undervisningssalarna (inkl. datorsalarna)
Bokas via TimeEdit Reserve (TimeEdit Lokalbokning), ny flik. För frågor - kontakta i första hand schema@lth.lu.se.

E-husets seminarie- /övningssalar är öppna under terminstid (ej tentaveckorna) och det krävs ingen speciell access till lokalerna när du har bokat dem.

E-husets föreläsningssalar (E:A, E:B, E:C och E:1406) är alltid låsta och kräver därmed särskild access på ditt LU-kort.

Lokaler där särskilda regler gäller:
E:1426 är belagd med kostnad om den bokas av studenter, oavsett till vilket ändamål. E:Snick och E:Snack (5:e våningen) är endast för LTH:s kanslis aktiviteter och studenter har inte rätt att boka dem.

Följande arrangemang kräver dialog med husprefekt Johan Nilsson samt husintendenten (se kontaktuppgifter nedan) innan bokning kan ske:

•    Arrangemang efter kl 18 och under helgen
•    Arrangemang där du/ni även behöver utnyttja foajén
•    Om du/ni tillhör en annan sektion än de som normalt hör hemma i E-huset.

Grupprummen
Kan inte bokas i förväg, utan där är det "först-till-kvarn"-principen som gäller. Platserna kan inte reserveras utan att man sitter där.
För speciella evenemang (t.ex. Arkad, Teknikfokus) finns det dock möjligheter att boka grupprummen, men först efter godkännande av husprefekten (se ovan för kontaktinfo).

FikaFika - rummet utanför LED-Café
Bokas genom E-sektionen via detta formulär för bokning av FikaFika (ny flik).

Sammanställning över lokalerna i E-huset och hur de är bokade hittar du på sammanställning över lokaler i E-huset (ny flik).

 

 

För eventuell lokalbokning på Fysicum, pratar man enklast med intendent Gabriele Kalus.

Sammanställning över lokalerna på Fysicum och hur de är bokade hittar du på sammanställning över lokaler på Fysicum (ny flik).

 

 

Undervisningssalarna
Bokas via TimeEdit Reserve (TimeEdit Lokalbokning), ny flik. För frågor - kontakta i första hand schema@lth.lu.se.

Lokalerna är generellt låsta, men vi ser till att du får access till dem då du bokar. Om du får problem med accessen - tveka inte att höra av dig till Servicegruppen (se nedan).

OBS! Tänk på att det inte är tillåtet att äta medhavd mat i Café Bryggans lokaler eller på deras uteservering. Café Bryggan har exklusiv dispositionsrätt till serveringsytan.

Gäller det bokningar kvälls- och helgtid eller om det är ett särskilt arrangemang där du behöver hjälp med städutrustning e.d. så behöver du kontakta Servicegruppen på IKDC samt fylla i en ansökan om arrangemang som skall godkännas av husprefekt Patrik Nilsson.

Sammanställning över lokalerna i IKDC/DC och hur de är bokade hittar du på sammanställning över lokaler på IKDC (ny flik).

 

 

Undervisningssalarna (inklusive datorsalarna)
Bokas via TimeEdit Reserve (TimeEdit Lokalbokning), ny flik. För frågor - kontakta i första hand schema@lth.lu.se.

Hörsalarna är olåsta dagtid på vardagar, men vid bokningar på kvällar och helger krävs att man får särskild access på sitt LU-kort. Ordnas via intendent Caroline Lindblom.

Datorsalarna är alltid låsta, men man kan alltid komma in med LU-kortet som LTH-student.

Seminarie-/övningssalarna (utom undantagen som nämns nedan) är alltid olåsta.

Seminarie-/övningssalarna X, Y och P är olåsta dagtid på vardagar, men vid bokningar på kvällar och helger krävs att man får särskild access på sitt LU-kort. Access ordnas via intendent Caroline Lindblom.

Seminare-/övningssalen M är försedd med kortläsare och access ordnas via intendent Caroline Lindblom.

Vissa arrangemang (särskilt när det gäller kvälls- och helgtid) kräver att du har haft en dialog med husprefekten innan bokning kan ske.

OBS! Denna information gäller de ordinarie lokalerna på KC. För M-husets ersättningslokaler, se informationen under M-huset.

Sammanställning över lokalerna på KC och hur de är bokade hittar du på sammanställning över lokaler på KC (ny flik).

Kontakt KC - Kemicentrum

Kontaktuppgifter KC (ny flik)

 

 

Bandysalen
Bokas via TLTH, se Bandysalen i Kårhuset (ny flik)

Cornelis
Bokas via TLTH, se Cornelis i Kårhuset (ny flik)

Fakultetsklubben
Bokas enbart via Beatrice.Nordlof@lth.lu.se eller Camilla.Nilsson@lth.lu.se

Gasquesalen
Bokas genom att man kontaktar Pedellen på TLTH, se även info på Gasquesalen (ny flik).

Hollywood
Bokas genom TE Lokalbokning/Reserve (ny flik)
Bokas i normalfallet enbart in åt studenter dagtid 8-17. Kan i undantagsfall bokas av studenter vardagar efter 17 och helger. Dock krävs det ett bra och definierat underlag eller ett godkännande av husprefekt Magdalena Unosson.

Kårhusets aula
Bokas genom Gemensamma lärosalar vid LU.

Kårhusets hörsal
Bokas under M-husets renovering (2020-2022) via TimeEdit Reserve (TimeEdit Lokalbokning), ny flik. För frågor - kontakta i första hand schema@lth.lu.se. Annars genom Gemensamma lärosalar vid LU.

Pratsalen
Kan i undantagsfall bokas av studenter, och då enbart efter överenskommelse med husprefekt Magdalena Unosson.

Sammanställning över de lokaler i Kårhuset som bokas av LTH:s schemaläggare (och hur de är bokade) hittar du på sammanställning över lokaler i Kårhuset (ny flik).

 

 

Undervisningssalarna (inklusive datorsalarna)
Bokas via TimeEdit Reserve (TimeEdit Lokalbokning), ny flik. För frågor - kontakta i första hand schema@lth.lu.se.

Under renoveringen av M-huset återfinns motsvarande lokaler på KC (Kemicentrum) - hus 4.

Alla lokalbokningar i M-huset kräver att du fyller i antingen en eventblankett eller en festblankett (festblankett gäller för bokningar som slutar efter kl 22 vardagkvällar samt helger) som du lämnar in till M-husets reception.

För dig som är student i M-huset (M- respektive I-sektionen) så finns blanketterna att tillgå på er filserver.
För dig som är student i ett annat hus går blanketterna att hämta ut hos M-receptionen (ny flik).

OBS! Både Eventblanketten och Festblanketten kräver att husprefekt Peter Berling tillfrågas innan tillstånd kan beviljas.

Grupprummen
Kan inte bokas i förväg, utan där är det "först-till-kvarn"-principen som gäller.

Sammanställning över lokalerna i M-huset och hur de är bokade hittar du på sammanställning över lokaler i M-huset (ny flik).

 

 

Samtliga lokaler i denna byggnad bokas genom Gemensamma lärosalar vid LU.

Sammanställning över lokalerna i MA - Annexet/Matteannexet och hur de är bokade hittar du sammanställning över lokaler i MA (ny flik).

 

 

Datorsalen MH:140 Backus
Bokas via TimeEdit Reserve (TimeEdit Lokalbokning), ny flik. För frågor - kontakta i första hand schema@lth.lu.se.

Övriga undervisningssalar
MH:229, MH:331, MH:362A, MH:362B, MH:362C, MH:362D.
Bokas via TimeEdit Reserve (TimeEdit Lokalbokning), ny flik. För frågor - kontakta i första hand schema@lth.lu.se.

MH:333 och MH:309A
Bokas via studierektor LTH Anders Holst

MH:227, MH:228, MH:309B, MH:309C, MH:332A, MH:332B och MH:Hörmandersalen.
Bokas via studierektor N-fak Anna-Maria Persson

MH:Gårdingsalen och MH:Rieszsalen.
Bokas genom Gemensamma lärosalar vid LU

Lokalbokningar (inklusive pluggkvällar) i Matematikhuset godkänns av husprefekt Mario Natiello och för närvarande även av TLTH. Verksamhet som inte är undervisningsrelaterad godkänns enbart för F-sektionens och MUR (MUR = N-fakultetens organisation för mattestudenter). Grundvillkor är att aktiviteten inte får stå i vägen för undervisning och forskning.

Övningssalarna är vanligtvis öppna för att erbjuda studieplatser när de inte används. Detta kan komma att ändras p.g.a. coronarestriktioner.

Vid behov av vaktmästarhjälp kan vaktmästare Jörgen Persson kontaktas, se nedan.

Sammanställning över lokalerna i MH/Matematikhuset och hur de är bokade hittar du på sammanställning över lokalerna i MH/Matematikhuset (ny flik).

 

 

Möteslokalerna Brunnen och Pepparholm
Bokas via TimeEdit Reserve (TimeEdit Lokalbokning), ny flik. För frågor - kontakta i första hand schema@lth.lu.se.

OBS! Får bara bokas när det är bemannat med personal under Studiecentrums öppettider, ny flik (som också är desamma som bibliotekets öppettider, ny flik). För närvarande är öppettiderna 8-17 under vardagar och 10-17 under helger

Sammanställning över lokalerna på Studiecentrum och hur de är bokade hittar du på sammanställning över lokalerna på Studiecentrum (ny flik).

 

 

Undervisningssalarna (inklusive grupprummen 11, 12, 13, 14 och 15 på våning 1 samt datorsalarna)
Bokas via TimeEdit Reserve (TimeEdit Lokalbokning), ny flik. För frågor - kontakta i första hand schema@lth.lu.se.

OBS! V:D får enbart i undantagsfall bokas in till studenter (undantag medges enbart av husprefekten - se nedan).

Följande arrangemang kräver dialog med husprefekt Stefan Olander, innan bokning kan ske:
•    Arrangemang efter kl 18 och under helgen
•    Arrangemang där du/ni även behöver utnyttja foajén
•    Om du/ni tillhör en annan sektion än de som normalt hör hemma i V-huset

Vid behov av vaktmästarhjälp kan vaktmästare Stefan Jönsson kontaktas, se nedan.

Sammanställning över lokalerna i V-huset och hur de är bokade hittar du på sammanställning över lokalerna i V-huset (ny flik).

Kontakta LTH:s schemaläggare:

schema@lth.lu.se
Kontaktadress gällande lokalbokning på LTH

TimeEdit-länkar:

TimeEdit Viewer (ny flik)
Sök fram scheman

TimeEdit Lokalbokning (ny flik)
Boka/beställ lokal till möte, konferens etc

TimeEdit hjälpcenter (ny flik)
Hur du söker fram ett schema i TimeEdit etc

Sidansvarig: schema@lth.lu.se | 2021-06-10