A-huset

Antal datorer / stolar under Corona

Förutom datorsalen finns 96 datorer utspridda i ritsalarna.

Observera att vi just nu anger det antal platser som är tillgängliga fram till torsdag 28 september. Då återgår vi till det normala. På grund av Coronarestriktioner är antalet tillgängliga platser/datorer lägre än normalt. De datorer som inte är tillgängliga lokalt är istället tillgängliga för fjärrinloggning. Se sidan om fjärrinloggning.

DatorerLärardatorStolarProjektorWhiteboardSkannerBokas
Datorsal 103115116111Lokalbokningen

 

Normalt antal datorer / stolar.

Förutom datorsalen finns 96 datorer utspridda i ritsalarna.

DatorerLärardatorStolarProjektorWhiteboardSkannerBokas
Datorsal 103125126111Lokalbokningen

 

Sidansvarig: webmaster@ddg.lth.se | 2018-12-18