A-huset

Antal datorer / stolar under Corona

Förutom datorsalen finns 96 datorer utspridda i ritsalarna. Av dessa är 32 avsatta för fjärrinloggning. 10 av datorerna i datorsalen är avsatta för fjärrinloggning. Se sidan om fjärrinloggning.

DatorerLärardatorStolarProjektorWhiteboardSkannerBokas
Datorsal 103115116111Lokalbokningen

 

 

Normalt antal datorer / stolar.

Förutom datorsalen finns 96 datorer utspridda i ritsalarna.

DatorerLärardatorStolarProjektorWhiteboardSkannerBokas
Datorsal 103125126111Lokalbokningen

 

 

Sidansvarig: webmaster@ddg.lth.se | 2018-12-18