Sen kursanmälan

Från och med på onsdag 4/12-2019, inför kurserna som börjar läsperiod 3, kommer LTH:s studenter kunna använda kursanmälningssystemet för att göra sena kursanmälningar. Dessa går, till skillnad från kursanmälningar som görs i tid, INTE in i Ladok, utan läggs i en lokal databas "väntelistan". Anmälningarna går inte över till Ladok förrän ni väljer att föra över dem, och ni kan också välja att inte föra över alls.

De kan anmäla sig till samma kurser som de kunde när det var öppet, dvs inom programplanen och på rätt årskurs (rekommenderad eller from-åk enligt läroplanen). Som vanligt kan de inte anmäla sig till kurser de redan påbörjat, och inte heller sådana som är anmälda i tid (= finns i Ladok som förväntat deltagande). De kan inte heller anmäla sig till de kurser som är stängda för sen anmälan (läs mer nedan).

Det framgår VÄLDIGT tydligt på kursanmälningssidan när det rör sig om sen anmälan, och att det då aldrig är en garanti att man får läsa kursen; all antagning från sena anmälningar sker i mån av plats.

Tanken med systemet är att spara tid för alla, och göra det enklare för studenterna. Mail slipper skickas runt, och studenterna som vill anmäla sig sent hamnar i tydliga listor i ett system (istället för i spridda mail som de skickat till olika personer), där ni kan välja att anta dem när ni vet att det finns platser kvar.

Behörigheter för användare på institution

Samma behörigheter gäller för hantering av sen kursanmälan som sedan tidigare gäller i Kurskontrollen, dvs de som är kursadministratörer i Ladok kommer in automatiskt, och i övriga fall kan studierektorn beställa behörighet till medarbetare av mig. På utdatasidan krävs enbart läsbehörighet i Ladok.

Stänga för sen anmälan

I Kurskontrollen, under "Sen kursanmälan" kan man hantera stängning av kurstillfällen som är öppna för sen anmälan. Detta kan dels göras i institutionsöversikten (för alla kurstillfällen aktuell läsperiod) eller inne på kurstillfället. Notera att ni enbart kan stänga kurstillfället. Detta för att det är förvirrande och inte helt rättssäkert om tillfällena stängs och öppnas om vart annat. Skulle någon stänga av misstag, kontakta kursval@lth.lu.se.

Jag kommer, före studenterna kan börja lämna sena anmälningar, stänga de tillfällen som dels har fler anmälda (i tid) än antalet platser, och dels inga förkunskapskrav (varken automatiska eller fritext); just nu verkar det enbart röra MAMF25, men jag kollar även senare i kväll. I övrigt uppmanas ni att stänga först när ni är övertygade om att det är fullt, och att inga nya platser beräknas tillkomma (räkna med viss överanmälan om det är vanligt på aktuell kurs).

Om ni inte stänger i förväg, kommer systemet vara öppet för sen anmälan tom fredagen i läsvecka 2 i den period som kursen börjar. Då har de sedan 1 vecka på sig att registrera sig själva. Notera att ni kan släppa på studenter som redan är sent anmälda även efter systemet är stängt för sen anmälan men de anmälde sig sent före det stängde.  

Hantering av förkunskaper för sen anmälan

De sent anmälda kurserna omfattas precis som annars av att kontroll av förkunskapskrav ska ske för de kurser som har förkunskapskrav. Detta går till på samma sätt som de anmälningar som kommit i tid; servern kollar de automatiska villkoren 00:15 varje natt (natten efter sen anmälan) och ni på institutionen ska kontrollera fritextförkunskaper. Ni kan välja att kontrollera dessa före eller efter antagning (se mer nedan). Dock spelar tidpunkt för antagning roll gällande hur ni ska hantera studenterna.

Hanteringen av fritextförkunskaper för sena anmälningar (som man gör före antagning) sker inne på samma sida där man hanterar själva antagningen (dvs under "Sen kursanmälan"-rubriken).

Precis som vid anmälan i tid, får ni höra av er till kursval@lth.lu.se alt programplaneraren/masterhandläggaren för hantering av automatiska förkunskapsspärrar som ska tas bort för en student som har motsvarande kunskaper.

Platsbegränsning

Vid sen anmälan till kurser med platsbegränsning gäller att tänka på att först hantera spärrar för platsbegränsning, före ni antar sent anmälda. Om kursen dessutom har förkunskapskrav måste man tänka till lite extra; när är det möjligt att studenterna klarar förkunskapskraven? Det är viktigt att följa principen att de som anmält sig i tid ska ha platser i första hand, och det gäller även de som klarar behörighetskraven relativt sent.

Kurser som har både förkunskapskrav och platsbegränsning är inte helt lätta gällande när man ska hantera dem och liknande. Troligtvis kommer det behövas komma kompletterande regler för detta framöver.

Spärr för platsbegränsning sätts aldrig när sent anmälda studenter överförs till Ladok, även om kursen i sig har platsbegränsning. Ni ska alltså inte anta studenter om ni inte är säkra på att de får plats!

Att anta studenter

Funktionen för att anta studenter fungerar genom att man först väljer att anta enbart de som inte har någon spärr för förkunskapskrav (automatiska eller fritext), eller att anta även de med spärr. Väljer man det senare följer spärrarna för förkunskapskrav med in i Ladok för senare hantering. (På kurser som inte har förkunskapskrav spelar det således ingen roll vad man väljer, men man tvingas välja något.)

Sedan väljer man att anta alla väntande studenter, eller ett visst antal som man måste specificera. Studenterna som anmält sig sent antas i anmälningsordning (som ni ser i översikten/väntelistan), eventuellt efter överhoppning av de med spärrar (enligt ovan). 

Till sist väljer man att utföra antagningen.

När sidan laddat klart står det hur många som blev antagna (och eventuella fel) och översikten har uppdaterats med fler antagna och färre på väntelistan. Ni ser även de som blivit antagna från att tidigare varit på väntelistan, längst ner under en egen rubrik.

Anta igen

Det kan tillkomma sent anmälda studenter tills det stänger (per kurstillfälle eller totalt). Ni kan köra antagningsfunktionen hur många gånger som helst, t.ex. släppa på de studenter som anmält sig sent före jul och sedan igen före kursstart om det tillkommit fler, och kanske igen efter upprop.

Mail till studenter som antas

I ögonblicket man antar studenter skickas ett mail till varje antagen, där kurs framgår. Om det finns spärrar för förkunskapskrav står även detta i mailet, så att de vet om att deras antagning inte är helt klar, även om de fått en plats. (Jag sparar kopior på samtliga mail, ifall någon student visar upp ett förfalskat mail, t.ex. genom att byta kurskod. All hantering loggas också.)

Det skickas däremot inget mail om studenten inte får någon plats, för systemet kan inte veta när ni inte längre vill ta emot studenter. Även om ni stänger för sen anmälan kan ju en del av de som redan anmält sig bli antagna om det blir senare vakanser.

När behöver man hjälp av programplanerare/masterhandläggare framöver?

De fall där ni måste vända er till programplanerare/masterhandläggare även framöver är:

  • Student som ska läsa utanför programplan (om det gäller annat program kvarstår blanketten för den saken)
  • Om någon student ska läggas in jättesent (dvs efter 3 veckor in på kursen), när han/hon inte kan göra det själv
  • Alla andra specialfall som hanteras av programplanerare/masterhandläggare i dag
  • (Men alltså inte för vanliga sena anmälningar)

Info till studenterna (gäller inför lp3 19/20)

Det har inte gått ut någon särskild info om sen anmälan till studenterna. Framför allt för att förändringen kom sent (inför lp3). http://www.student.lth.se/kursanmalan/ är uppdaterad, och det kommer att stå om den nya möjligheten i mailen som skickas ut i samband med kursanmälan inför lp4.

Många studenter kommer troligtvis själva märka att det går att anmäla sig sent. I övrigt gäller att när studenterna hör av sig för att fråga om det finns plats, så hänvisar ni dem att lämna in en sen anmälan påhttps://kurser.lth.se/kursanmalan/.

Några andra förbättringar gällande kurskontrollen

Ytterligare några saker är fixade, och som installeras samtidigt (2019-12-04):

  • Man kan nu titta på utdata och styra stängning av sen anmälan före kurskontrollen öppnar för hantering av spärrar och att anta sena anmälningar. Det senare sker som förut kalenderdatumet efter att anmälan stängt, men det nya är att utdata och stängning av sen anmälan kommer öppna samtidigt som kursanmälan öppnar. Var dock försiktig med stängning i ett tidigt skede.
  • Det har skett förbättringar vid timeout (dvs att man varit inloggad allt för länge) när man hanterar spärrar. Om man fått timeout tidigare var det lätt att missa att så skett, och sedan fick man göra om allt arbete. Från nu ändras inte värdet under "aktuellt värde" om man klickar på knappen för ändring om man blivit utloggad. Detta gör att man förhoppningsvis märker att man blivit utloggad (och då laddar om hela sidan).
  • I kolumnerna där det tidigare stod att kursen har platsbegränsning står nu istället hur många platser som finns.
Hantering av sen kursanmälan

Sidansvarig: kursval@lth.lu.se | 2019-12-12