Hoppa till huvudinnehåll

ToDo - miniprojektplan

Nedan listas de aktiviteter som behöver utredas/beslutas/implementeras före LTH inför anonyma tentor och tentamensanmälan över hela fakulteten. Ansvarig person står vid varje aktivitet.

UTKAST - ännu inte klar

KlartVemVad/Kommentar
x

Ska systemet börja användas i omtentorna i augusti 2015 eller ordinarie tentor i oktober 2015? (Enl beslut senast i okt-15)

Beror på intresse och hur snabbt allt fixas
Det blir from tentorna i okt!

xKA, ER

Vilken tid ska gälla som öppettider för anmälan? (För framför allt sista dag för anmälan kan önskemålen variera)

Ta fram förslag på tider, som förankras hos studierektorer och institutionsadministratörer

Förslag från MIA-mötet 2014-11-14:

  • Deadline 5 arbetsdagar före - 7 dagar (måndag - måndag)
  • Dock före jul för omtentor efter nyår(?)

Tabell med styrdata per tentaperiod behövs.
För icke-LTH-kurser och LTH-tentor utanför tentaperioden gäller tom 7 kalenderdagar före tentan är (dvs om tenta på måndagen, öppet tom måndagen före 23:59)

Förankring bland prefekter, studierektorer, institutionsadministratörer och lärare under 2014/15
xCHInstruktioner och utbildning i Ladok-hanteringen ska tas fram
25/8CH

Upprätta (och framöver underhålla) lista över användare som ska kunna se de anonyma anmälningarna i T10/anställdaportalen

Såvida detta inte utvecklas genom rollkopplingar i Lucat/IAM, för i så fall gör inst det själva - så blir det inte, åtminstone inte from HT2015.

xCH+ Ronnie Thomasson
Lägga till info om obligatorisk tentamensanmälan i studiehandbokens allmänna föreskrifter.
xKARollhantering för anonyma tentor i anställdaportalen i Lucat/IAM.

Utveckling är beställd, och kommer förhoppningsvis driftsättas när nya Lucat tas i drift. Detta innebär att hanteringen i början av oktober 2015 behöver bevakas.
xKA

Integrationsmodul som överför tentabokningar från TimeEdit till Ladok behöver tas fram. Speca hur den ska arbeta.

Förankra med S&U/Ladok och LDC/drift.

Ska LTH göra detta ensamt eller finns behov av andra fakulteter? (LTH är den enda fakulteten som har central tentabokning för ett helt läsår i taget)

aug
2015
PFBygga integrationsmodulen
KA

Hur förhindra att inte andra än de LTH-centrala schemaläggarna gör ändringar i tentatillfällena? Det finns ingen bra behörighetsstruktur på den Ladokfunktionen, så i princip har alla anställda på LU behörighet till att ändra samtliga tentor.


Troligtvis går inte att spärra, men man skulle kunna bygga en kontrolltjänst som tittar igenom alla LTH:s kurser och rapporterar om andra än schemaläggarna har ändrat/lagt in uppgifter.

KATa fram rutiner/teknik för centrala mail som skickas till alla studenter inför alla anmälningsperioder (ungefär som för kursanmälan och terminsregistrering)
xKA, ER, EG

Bestämma vilka examinsationstyper som ingår
JA: tentor
NEJ: hemtentor, duggor, muntor
Ev kan vi fråga inst om de vill ha med duggor, och om över 2/3 vill ha det så gör vi så. Annars kan de som vill själva lägga in styrning för sina duggor.

(x)

KA,PF,
ER,EG,
J-fak,
HT-fak

Hur göra urval och begränsningar i vilka objekt som ska exporteras?


Fält i kurs- (eller studentgrupps-)objekten?
Speciella undervisningstyper?
Begränsning på fak/inst-fältet
Fält i bokningen - NEJ!

xSka funktionen användas på hela LTH? (För vissa andra funktioner finns det undantag för Hbg-, ID- och/eller A-programmet/n) - Ja (däremot har A och ID inte så många tentor)
xTa fram rutiner för tentamen
xTa fram rutiner för rättning och publicering av resultat
xDe institutioner som i dagsläget inte har gett tentandlistor till tentavakterna måste börja med detta, för det är på dessa listor som anonymkoden står
Behöver tentaomslaget ändras? - Nja, det går bra att skriva koden i fältet för namn/pnr, men på sikt kanske det ska göras.
Hur göra med delade kurser? - viktigt att fundera vidare på
ERTa fram rutiner för schemaläggarna
xEG

Påverkas rutinerna för tentander med speciella behov?

Det viktiga är troligtvis att se till att distribuera anonymkoderna till lokalen där de håller till

xMP

Påverkas Live@Lund-införandet?


Troligtvis väldigt litet. Men däremot ska inte L@L:s funktion för tentamensanmälan användas.

xKA, PF

Länka till TE för lokal? 

I så fall får länken inkl allt bara vara 60 tecken, så man måste skriva om den och redirecta. PF har idé om en "bit.ly"-likanande tjänst.

Önskemål om utökning av antal tecken är inskickad till Ladokkonsortiet
Ladokkonsortiet har godkänt önskemålet. LTH utvecklar inte någon Bitly-tjänst under tiden, utan skriver in "SE SCHEMAT" i fältet tills vidare.

ER, EG

PF
Rätta felaktigt inlagda tentabokningar i TE (dvs de som saknar koppling till delkurs/provkod).

Ev. byggs ett felsökarläge i överföringsmodulen, så att det blir enkelt att söka ut de felaktiga bokningarna.
InfoAvd (Johanne E)

Ta fram enkel broschyr att dela ut till studenterna ("Nu vill LTH inte längre veta vem du är")

Ska delas ut till hösten, men Johanne kommer troligtvis att göra detta under maj.

KA = Karim Andersson

PF = Per Foreby

ER = Eva Rosengren

MP = Manuel Pereyra

CH = Camilla Hedberg

EG = Emma Grönberg

 

 

Sidansvarig: karim.andersson@kansli.lth.se | 2019-11-08