Hoppa till huvudinnehåll

MH - översikt av lokaler

Matematikhuset ligger på LTH:s campus och har besöksadress Sölvegatan 18A.

Tips på hur du använder denna översiktssida

  • Klicka på respektive lokalnamn så fälls text ut med information hur lokalen bokas, hur du får access till lokalen etc.
  • Klicka på länken "Bokningsöversikt lokal MH:XX" för att se hur lokalen är bokad under 4 månader framåt. Du kan enkelt ändra tidsspann genom att ändra slutdatum uppe till vänster. OBS! att tomma veckor döljs, men att veckor som innehåller helgdagar syns.
  • Klicka på länken "Utrustning lokal MH:XX" för att se lokalens utrustning såsom projektor, whiteboard/krittavla etc.
  • Informationen angående access rör bara hur du kommer in i en viss lokal. Du måste se till att lokalen är bokad på rätt sätt innan du använder den. Under varje lokal finns information hur lokalen bokas.
  • Skall lokalen användas i ett befintligt schema som finns i TimeEdit? Boka den inte själv via TimeEdit, utan kontakta LTH:s schemaläggare så hjälper de dig - schema@lth.lu.se.

Studenter har begränsade möjligheter att boka lokaler på LTH, se sidan:
Lokalbokning för TLTH, dess sektioner och andra studentorganisationer (ny flik)

Föreläsningssalar/hörsalar

Våning: Tillgänglighetsanpassad ingång för personer som använder rullstol finns på källarplanet (våning 0), ingång finns även från entréplanet (våning 1).
Platsantal: 138
Ägare: LU Gem
Access: Låst. Öppnas upp 15 minuter innan lokalen är bokad. För att se lokalen i förväg (eller vid tekniska problem) v.g. kontakta Jan-Erik Sundin på 046-222 30 00, alternativt  GEM_Tekniker@bygg.lu.se.

Utrustning lokal MH:Gårdingsalen (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:Gårdingsalen (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: Tillgänglighetsanpassad ingång för personer som använder rullstol finns på källarplanet (våning 0), ingång finns även från entréplanet (våning 1).
Platsantal: 155
Ägare: Matematikcentrum N
Access: Låst. Öppnas upp 15 minuter innan lokalen är bokad. För att se lokalen i förväg (eller vid tekniska problem) v.g. kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:Hörmandersalen (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:Hörmandersalen (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas hos Kerstin Rogdahl på Matematikcentrum N, expedition@math.lu.se

Våning: Tillgänglighetsanpassad ingång för personer som använder rullstol finns på källarplanet (våning 0), ingång finns även från entréplanet (våning 1).
Platsantal: 138
Ägare: LU Gem
Access: Låst. Öppnas upp 15 minuter innan lokalen är bokad. För att se lokalen i förväg (eller vid tekniska problem) v.g. kontakta Jan-Erik Sundin på 046-222 30 00, alternativt  GEM_Tekniker@bygg.lu.se.

Utrustning lokal MH:Rieszsalen (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:Rieszsalen (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Seminarierum/undervisningssalar/övningssalar

Våning: 2
Platsantal: 32
Ägare: Matematikcentrum Matematisk statistik
Access: Är alltid öppen under terminstid. Om den är låst och man behöver access kan man kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:227 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:227 (i TimeEdit, ny flik)

Personal på Matematisk statistik samt LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit, i övriga fall bokas lokalen via expedition@math.lu.se.

Våning: 2
Platsantal: 32
Ägare: Matematikcentrum N
Access: Är alltid öppen under terminstid. Om den är låst och man behöver access kan man kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:228 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:228 (i TimeEdit, ny flik)

Personal på Matematikcentrum samt LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit, i övriga fall bokas lokalen via expedition@math.lu.se.

Våning: 2
Platsantal: 30
Ägare: LTH Gem
Access: Är alltid öppen under terminstid. Om den är låst och man behöver access kan man kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:229 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:229 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal i TimeEdit (ny flik)

Våning: 3
Platsantal: 48
Ägare: Matematikcentrum Gem
Access: Är låst med Saltolås. Personal på Matematikcentrum har behörighet på sina kort (se till att uppdatera ditt LU-kort för att komma in!). För hjälp med access för övrig personal kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:309A (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:309A (i TimeEdit, ny flik)

Personal på Matematikcentrum samt LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit, i övriga fall bokas lokalen via expedition@math.lth.se.

Våning: 3
Platsantal: 32
Ägare: Matematikcentrum N
Access: Är alltid öppen under terminstid. Om den är låst och man behöver access kan man kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:309B (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:309B (i TimeEdit, ny flik)

Personal på Matematikcentrum samt LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit, i övriga fall bokas lokalen via expedition@math.lu.se.

Våning: 3
Platsantal: 32
Ägare: Matematikcentrum N
Access: Är alltid öppen under terminstid. Om den är låst och man behöver access kan man kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:309C (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:309C (i TimeEdit, ny flik)

Personal på Matematikcentrum samt LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit, i övriga fall bokas lokalen via expedition@math.lu.se.

Våning: 2
Platsantal: 32
Ägare: LTH Gem
Access: Är alltid öppen under terminstid. Om den är låst och man behöver access kan man kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:331 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:331 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal i TimeEdit (ny flik)

Våning: 3
Platsantal: 32
Ägare: Matematikcentrum N
Access: Är alltid öppen under terminstid. Om den är låst och man behöver access kan man kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:332A (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:332A (i TimeEdit, ny flik)

Personal på Matematikcentrum samt LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit, i övriga fall bokas lokalen via expedition@math.lu.se.

Våning: 3
Platsantal: 32
Ägare: Matematikcentrum N
Access: Är alltid öppen under terminstid. Om den är låst och man behöver access kan man kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:332B (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:332B (i TimeEdit, ny flik)

Personal på Matematikcentrum samt LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit, i övriga fall bokas lokalen via expedition@math.lu.se.

Våning: 3
Platsantal: 32
Ägare: Matematikcentrum LTH
Access: Är alltid öppen under terminstid. Om den är låst och man behöver access kan man kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:333 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:333 (i TimeEdit, ny flik)

Personal på Matematik LTH samt LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit, i övriga fall bokas lokalen via expedition@math.lth.se.

Våning: 3
Platsantal: 32
Ägare: LTH Gem
Access: Är alltid öppen under terminstid. Om den är låst och man behöver access kan man kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:362A (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:362A (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal i TimeEdit (ny flik)

Våning: 3
Platsantal: 32
Ägare: LTH Gem
Access: Är alltid öppen under terminstid. Om den är låst och man behöver access kan man kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:362B (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:362B (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal i TimeEdit (ny flik)

Våning: 3
Platsantal: 24
Ägare: LTH Gem
Access: Är alltid öppen under terminstid. Om den är låst och man behöver access kan man kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:362C (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:362C (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal i TimeEdit (ny flik)

Våning: 3
Platsantal: 48
Ägare: LTH Gem
Access: Är alltid öppen under terminstid. Om den är låst och man behöver access kan man kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:362D (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:362D (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal i TimeEdit (ny flik)

Datorsalar med Windows

Våning: 1
Platsantal: 12 datorer, 12 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna på MH (ny flik)

Utrustning lokal MH:140 Backus (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:140 Backus (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal i TimeEdit (ny flik)

Våning: 2
Platsantal: 15 datorer, 30 sittplatser
Ägare: Matematikcentrum LTH
Access: Lärare på Matematikcentrum samt LTH-studenter har access. Behövs access för andra kan man kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:230 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:230 (i TimeEdit, ny flik)

Personal på Matematik LTH samt LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit, i övriga fall bokas lokalen via expedition@math.lth.se.

Våning: 2
Platsantal: 15 datorer, 30 sittplatser
Ägare: Matematikcentrum N
Access: Lärare på Matematikcentrum samt N-studenter har access. Behövs access för andra kan man kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:231 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:231 (i TimeEdit, ny flik)

Personal på Matematikcentrum samt LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit, i övriga fall bokas lokalen via expedition@math.lu.se.

Konferensrum/mötesrum/sammanträdesrum

Våning: 2
Platsantal: 20
Ägare: Matematikcentrum Gem
Access: Är låst med Saltolås. Personal på Matematikcentrum har behörighet på sina kort (se till att uppdatera ditt LU-kort för att komma in). För hjälp med access för övrig personal kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:Sigma (210B) (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:Sigma (210B) (i TimeEdit, ny flik)

Personal på Matematikcentrum samt LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit, i övriga fall bokas lokalen via expedition@math.lth.se.

Våning: 3
Platsantal: 18
Ägare: Matematikcentrum Gem
Access: Är låst med Saltolås. Personal på Matematikcentrum har behörighet på sina kort (se till att uppdatera ditt LU-kort för att komma in). För hjälp med access för övrig personal kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:330 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:330 (i TimeEdit, ny flik)

Personal på Matematikcentrum samt LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit, i övriga fall bokas lokalen via expedition@math.lth.se.

Våning: 4
Platsantal: 10
Ägare: Matematikcentrum Gem
Access: Är låst med Saltolås. Personal på Matematikcentrum har behörighet på sina kort (se till att uppdatera ditt LU-kort för att komma in). För hjälp med access för övrig personal kontakta vaktmästaren på Matematikcentrum (ny flik).

Utrustning lokal MH:454A (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal MH:454A (i TimeEdit, ny flik)

Personal på Matematikcentrum samt LTH:s schemaläggare kan direktboka lokalen i TimeEdit, i övriga fall bokas lokalen via expedition@math.lth.se.

Sidansvarig: schema@lth.lu.se | 2020-06-15