IKDC - översikt av lokaler

IKDC (Ingvar Kamprad Designcentrum) ligger på LTH:s campus och har besöksadress Sölvegatan 26.

Tips på hur du använder denna översiktssida

Klicka på länken Bokningsöversikt lokal DC:XXXX för att se hur lokalen är bokad under 4 månader framåt. Du kan enkelt ändra tidsspann genom att ändra slutdatum uppe till vänster. OBS! att tomma veckor döljs, men att veckor som innehåller helgdagar syns.

För att se lokalens utrustning såsom projektor, whiteboard/krittavla etc - klicka på länken Utrustning lokal DC:XXXX.

Vad gäller platsantalet i datorsalarna  betyder det när vi skriver ex-vis "12/24" att första siffrorna står för antalet datorer i salen och de sista står för antalet sittplatser/stolar.

Informationen angående access rör bara hur du kommer in i en viss lokal. Du måste se till att lokalen är bokad på rätt sätt innan du använder den. Under varje lokal finns information hur lokalen bokas.

Studenter har begränsade möjligheter att boka lokaler på LTH, se sidan:
Lokalbokning för TLTH, dess sektioner och andra studentorganisationer (ny flik)

Föreläsningssalar/hörsalar

Våning: 1 (entréplanet)
Platsantal: 45
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare.

Utrustning lokal DC:Lilla hörsalen (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:Lilla hörsalen (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 1 (entréplanet)
Platsantal: 111
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare.
Övrigt: Från och med HT 2021 är DC:Stora hörsalen en så kallad hybridsal, det vill säga en sal försedd med kamera och mikrofon som möjliggör exempelvis Zoomföreläsningar. För hjälp med tekniken, kontakta support@lth.se.

Utrustning lokal DC:Stora hörsalen (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:Stora hörsalen (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Seminarierum/undervisningssalar/övningssalar

Våning: 1 (entréplanet)
Platsantal: 36
Ägare: Designvetenskaper
Access: Låst. Institutionspersonal har access. För övriga - kontakta servicegruppen@design.lth.se

Utrustning lokal DC:243 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:243 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas i normalfallet endast till institutionspersonal. Bokas i förekommande fall av schema@lth.lu.se

Våning: 3 (våning 2 från entréplanet räknat)
Platsantal: 35
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare.

Utrustning lokal DC:304 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:304 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 3 (våning 2 från entréplanet räknat)
Platsantal: 40
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare.

Utrustning lokal DC:310 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:310 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 4 (våning 3 från entréplanet räknat)
Platsantal: 30
Ägare: Designvetenskaper
Access: Låst. Institutionspersonal har access. För övriga - kontakta servicegruppen@design.lth.se

Utrustning lokal DC:467 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:467 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas i normalfallet endast till institutionspersonal. Bokas i förekommande fall av schema@lth.lu.se.

Våning: 4 (våning 3 från entréplanet räknat)
Platsantal: 30
Ägare: Designvetenskaper
Access: Låst. Institutionspersonal har access. För övriga - kontakta servicegruppen@design.lth.se

Utrustning lokal DC:493 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:493 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas i normalfallet endast till institutionspersonal. Bokas i förekommande fall av schema@lth.lu.se.

Våning: 5 (våning 4 från entréplanet räknat)
Platsantal: 30
Ägare: Designvetenskaper
Access: Låst. Institutionspersonal har access. För övriga - kontakta servicegruppen@design.lth.se

Utrustning lokal DC:567 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:567 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas i normalfallet endast till institutionspersonal. Bokas i förekommande fall av schema@lth.lu.se.

Datorsalar med Windows

Våning: 1 (källarplan)
Platsantal: 30/31
Ägare: Designvetenskaper
Access: Låst. Institutionspersonal har access. För övriga - kontakta servicegruppen@design.lth.se.

DDG:s översikt över datorsalarna på IKDC (ny flik)

Utrustning lokal DC:108 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:108 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas i normalfallet endast till institutionspersonal. Bokas i förekommande fall av schema@lth.lu.se

Våning: 3 (våning 2 från entréplanet räknat)
Platsantal: 20/21
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna på IKDC (ny flik)

Utrustning lokal DC:308 Sigvard (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:308 Sigvard (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Grupprum

Våning: 2 (entréplanet)
Platsantal: 8
Ägare: LTH Gem
Access: Skall alltid vara öppen. Vid problem - kontakta servicegruppen@design.lth.se.

Utrustning lokal DC:216 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:216 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Konferensrum/mötesrum/sammanträdesrum

Våning: 4 (våning 3 från entréplanet räknat)
Platsantal: 8
Ägare: Designvetenskaper
Access: Låst. Institutionspersonal har access. För övriga - kontakta servicegruppen@design.lth.se

Utrustning lokal DC:402 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:402 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas i normalfallet endast till institutionspersonal. Bokas i förekommande fall av schema@lth.lu.se

Våning: 5 (våning 4 från entréplanet räknat)
Platsantal: 8
Ägare: Designvetenskaper
Access: Låst. Institutionspersonal har access. För övriga - kontakta servicegruppen@design.lth.se

Utrustning lokal DC:502 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:502 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas i normalfallet endast till institutionspersonal. Bokas i förekommande fall av schema@lth.lu.se

Våning: 5 (våning 4 från entréplanet räknat)
Platsantal: 10
Ägare: Designvetenskaper
Access: Låst. Institutionspersonal har access. För övriga - kontakta servicegruppen@design.lth.se

Utrustning lokal DC:518 Bodilrummet (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:518 Bodilrummet (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas i normalfallet endast till institutionspersonal. Bokas i förekommande fall av schema@lth.lu.se

Sidansvarig: schema@lth.lu.se | 2020-05-12