Hoppa till huvudinnehåll

IKDC - översikt av lokaler

IKDC (Ingvar Kamprad Designcentrum) ligger på LTH:s campus och har besöksadress Sölvegatan 26.

Tips på hur du använder denna översiktssida

  • Klicka på respektive lokalnamn så fälls text ut med information hur lokalen bokas, hur du får access till lokalen etc.
  • Klicka på länken "Bokningsöversikt lokal DC:XXX" för att se hur lokalen är bokad under 4 månader framåt. Du kan enkelt ändra tidsspann genom att ändra slutdatum uppe till vänster. OBS! att tomma veckor döljs, men att veckor som innehåller helgdagar syns.
  • Klicka på länken "Utrustning lokal DC:XXX" för att se lokalens utrustning såsom projektor, whiteboard/krittavla etc.
  • Informationen angående access rör bara hur du kommer in i en viss lokal. Du måste se till att lokalen är bokad på rätt sätt innan du använder den. Under varje lokal finns information hur lokalen bokas.
  • Skall lokalen användas i ett befintligt schema som finns i TimeEdit? Boka den inte själv via TimeEdit, utan kontakta LTH:s schemaläggare så hjälper de dig - schema@lth.lu.se.

Studenter har begränsade möjligheter att boka lokaler på LTH, se sidan:
Lokalbokning för TLTH, dess sektioner och andra studentorganisationer (ny flik)

Föreläsningssalar/hörsalar

Våning: 2 (detta är samma som entréplanet)
Platsantal: 45
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare.

Utrustning lokal DC:Lilla hörsalen (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:Lilla hörsalen (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 2 (detta är samma som entréplanet)
Platsantal: 94
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare.
Övrigt: Från och med HT 2021 är DC:Stora hörsalen en så kallad hybridsal, det vill säga en sal försedd med kamera och mikrofon som möjliggör exempelvis Zoomföreläsningar. För hjälp med tekniken, kontakta servicedesk@lu.se.

Utrustning lokal DC:Stora hörsalen (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:Stora hörsalen (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Seminarierum/undervisningssalar/övningssalar

Våning: 2 (detta är samma som entréplanet)
Platsantal: 36
Ägare: Designvetenskaper
Access: Låst. Institutionspersonal har access. För övriga - kontakta servicegruppen@design.lth.se

Utrustning lokal DC:243 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:243 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas i normalfallet endast till institutionspersonal. Bokas i förekommande fall av schema@lth.lu.se

Våning: 3 (en våning upp från entréplanet räknat)
Platsantal: 35
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare.

Utrustning lokal DC:304 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:304 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 3 (en våning upp från entréplanet räknat)
Platsantal: 40
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare.

Utrustning lokal DC:310 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:310 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 4 (två våningar upp från entréplanet räknat)
Platsantal: 30
Ägare: Designvetenskaper
Access: Låst. Institutionspersonal har access. För övriga - kontakta servicegruppen@design.lth.se

Utrustning lokal DC:467 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:467 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas i normalfallet endast till institutionspersonal. Bokas i förekommande fall av schema@lth.lu.se.

Våning: 4 (två våningar upp från entréplanet räknat)
Platsantal: 12
Ägare: Designvetenskaper
Access: Låst. Institutionspersonal har access. För övriga - kontakta servicegruppen@design.lth.se

Utrustning lokal DC:493 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:493 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas i normalfallet endast till institutionspersonal. Bokas i förekommande fall av schema@lth.lu.se.

Våning: 5 (tre våningar upp från entréplanet räknat)
Platsantal: 30
Ägare: Designvetenskaper
Access: Låst. Institutionspersonal har access. För övriga - kontakta servicegruppen@design.lth.se

Utrustning lokal DC:567 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:567 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas i normalfallet endast till institutionspersonal. Bokas i förekommande fall av schema@lth.lu.se.

Datorsalar med Windows

Våning: 1 (källarplan)
Platsantal: 30 datorer, 31 sittplatser, 1 lärardator
Ägare: Designvetenskaper
Access: Låst. Institutionspersonal har access. För övriga - kontakta servicegruppen@design.lth.se.

DDG:s översikt över datorsalarna på IKDC (ny flik)

Utrustning lokal DC:108 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:108 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas i normalfallet endast till institutionspersonal. Bokas i förekommande fall av schema@lth.lu.se

Våning: 3 (två våningar upp från entréplanet räknat)
Platsantal: 20 datorer, 21 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna på IKDC (ny flik)

Utrustning lokal DC:308 Sigvard (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:308 Sigvard (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Grupprum

Våning: 2 (detta är samma som entréplanet)
Platsantal: 8
Ägare: LTH Gem
Access: Skall alltid vara öppen. Vid problem - kontakta servicegruppen@design.lth.se.

Utrustning lokal DC:216 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:216 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Konferensrum/mötesrum/sammanträdesrum

Våning: 4 (tre våningar upp från entréplanet räknat)
Platsantal: 8
Ägare: Designvetenskaper
Access: Låst. Institutionspersonal har access. För övriga - kontakta servicegruppen@design.lth.se

Utrustning lokal DC:402 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:402 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas i normalfallet endast till institutionspersonal. Bokas i förekommande fall av schema@lth.lu.se

Våning: 4 (två våningar upp från entréplanet räknat)
Platsantal: 4
Ägare: Designvetenskaper
Access: Låst. Institutionspersonal har access. För övriga - kontakta servicegruppen@design.lth.se

Utrustning lokal DC:464 A Samtalsrummet (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:464 A Samtalsrummet (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas i normalfallet endast till institutionspersonal. Bokas i förekommande fall av schema@lth.lu.se.

Våning: 5 (fyra våningar upp från entréplanet räknat)
Platsantal: 8
Ägare: Designvetenskaper
Access: Låst. Institutionspersonal har access. För övriga - kontakta servicegruppen@design.lth.se

Utrustning lokal DC:502 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:502 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas i normalfallet endast till institutionspersonal. Bokas i förekommande fall av schema@lth.lu.se

Våning: 5 (fyra våningar upp från entréplanet räknat)
Platsantal: 10
Ägare: Designvetenskaper
Access: Låst. Institutionspersonal har access. För övriga - kontakta servicegruppen@design.lth.se

Utrustning lokal DC:518 Bodilrummet (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal DC:518 Bodilrummet (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas i normalfallet endast till institutionspersonal. Bokas i förekommande fall av schema@lth.lu.se

Sidansvarig: schema@lth.lu.se | 2020-05-12