Hoppa till huvudinnehåll

KC - översikt av lokaler

KC (Kemicentrum) ligger i utkanten av LTH:s campus och har besöksadress Naturvetarvägen 14.

Översiktskarta över KC (ny flik).

DDG:s översikt över datorsalarna på KC (ny flik).

Tips på hur du använder denna översiktssida

  • Klicka på respektive lokalnamn så fälls text ut med information hur lokalen bokas, hur du får access till lokalen etc.
  • Klicka på länken "Bokningsöversikt lokal KC:XXX" för att se hur lokalen är bokad under 4 månader framåt. Du kan enkelt ändra tidsspann genom att ändra slutdatum uppe till vänster. OBS! att tomma veckor döljs, men att veckor som innehåller helgdagar syns.
  • Klicka på länken "Utrustning lokal KC:XXX" för att se lokalens utrustning såsom projektor, whiteboard/krittavla etc.
  • Informationen angående access rör bara hur du kommer in i en viss lokal. Du måste se till att lokalen är bokad på rätt sätt innan du använder den. Under varje lokal finns information hur lokalen bokas.

Studenter har begränsade möjligheter att boka lokaler på LTH, se sidan:
Lokalbokning för TLTH, dess sektioner och andra studentorganisationer (ny flik)

Föreläsningssalar/hörsalar

Våning: 0 (entréplanet)
Platsantal: 150
Ägare: KC LTH
Access: Olåst dagtid och vardagar. Access övrig tid fås via access@kc.lu.se.
Övrigt: Från och med HT 2021 är KC:A är en så kallad hybridsal, det vill säga en sal försedd med kamera och mikrofon som möjliggör exempelvis Zoomföreläsningar. För hjälp med tekniken, kontakta servicedesk@lu.se.

Utrustning lokal KC:A (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:A (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (entréplanet). Tillgänglighetsanpassad ingång för personer som använder rullstol finns på plan -1 (källarplan).
Platsantal: 121
Ägare: KC N
Access: Olåst dagtid och vardagar. Access övrig tid fås via access@kc.lu.se.

Utrustning lokal KC:B (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:B (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (entréplanet). Tillgänglighetsanpassad ingång för personer som använder rullstol finns på plan -1 (källarplan).
Platsantal: 121
Ägare: KC LTH
Access: Olåst dagtid och vardagar. Access övrig tid fås via access@kc.lu.se.

Utrustning lokal KC:C (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:C (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (entréplanet).
Platsantal: 70
Ägare: LTH Gem. Lokalen används som ersättningslokal för lokalen M:E under ombyggnaden av M-huset som beräknas pågå till och med 2022.
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare

Utrustning lokal KC:D (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:D (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (entréplanet)
Platsantal: 54
Ägare: LTH Gem. Lokalen används som ersättningslokal för lokalen M:D under ombyggnaden av M-huset som beräknas pågå till och med 2022.
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare

Utrustning lokal KC:E (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:E (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (entréplanet)
Platsantal: 72
Ägare: KC N
Access: Olåst dagtid och vardagar. Access övrig tid fås via access@kc.lu.se.

Utrustning lokal KC:F (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:F (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (entréplanet)
Platsantal: 72
Ägare: KC LTH
Access: Olåst dagtid och vardagar. Access övrig tid fås via access@kc.lu.se.

Utrustning lokal KC:G (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:G (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Seminarierum/undervisningssalar/övningssalar

Våning: 0 (entréplan)
Platsantal: 40
Ägare: KC LTH
Access: Olåst dagtid, men försedd med kortläsare och låst övrig tid. Personal på KC har access då den är låst. Övriga som behöver access kan kontakta access@kc.lu.se.

Utrustning lokal KC:M (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:M (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: -1 (källlarplan)
Platsantal: 40
Ägare: KC LTH
Access: Olåst dagtid och vardagar. Access övrig tid fås genom access@kc.lu.se.

Utrustning lokal KC:P (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:P (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: -1 (källlarplan)
Platsantal: 16
Ägare: KC N
Access: Olåst dagtid och vardagar. Access övrig tid fås genom access@kc.lu.se.

Utrustning lokal KC:X (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:X (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: -1 (källlarplan)
Platsantal: 16
Ägare: KC N
Access: Olåst dagtid och vardagar. Access övrig tid fås genom access@kc.lu.se.

Utrustning lokal KC:Y (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:Y (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

ALC-salar

ALC = Active Learning Classroom. Sal möblerad med runda bord där varje grupp har tillgång till en stor datorskärm och en whiteboard. Till skillnad från en traditionell sal där läraren är i fokus längst fram har ALC-salen ingen sådan front utan läraren rör sig runt i rummet.

Våning: 0 (entréplan)
Platsantal: 36
Ägare: KC LTH och N (behov styr)
Access: Låst med kortläsare. Personal på KC har access. Övriga som behöver access kan kontakta access@kc.lu.se.

Utrustning lokal KC:S (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:S (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (entréplan)
Platsantal: 36
Ägare: KC LTH och N (behov styr)
Access: Låst med kortläsare. Personal på KC har access. Övriga som behöver access kan kontakta access@kc.lu.se.

Utrustning lokal KC:T (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:T (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Datorsalar med Windows

Våning: 0 (entréplan)
Platsantal: 12 datorer, 24 sittplatser, 1 lärardator
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH/N-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna på KC (ny flik)

Utrustning lokal KC:Ag (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:Ag (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (entréplan)
Platsantal: 12 datorer, 24 sittplatser, 1 lärardator
Ägare: KC N
Access: Låst. LU-personal samt LTH/N-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna på KC (ny flik)

Utrustning lokal KC:Au (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:Au (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Datorsalen KC:Cd är sedan hösten 2021 ej längre i drift.

DDG:s översikt över datorsalarna på KC (ny flik)

Våning: 0 (entréplan)
Platsantal: 12 datorer, 24 sittplatser, 1 lärardator
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH/N-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna på KC (ny flik)

Utrustning lokal KC:Hg (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:Hg (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (entréplan)
Platsantal: 10 datorer, 16 sittplatser
Ägare: KC N
Access: Låst. LU-personal samt LTH/N-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna på KC (ny flik)

Utrustning lokal KC:Na (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:Na (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (entréplan)
Platsantal: 30 datorer, 31 sittplatser, 1 lärardator
Ägare: KC N
Access: Låst. LU-personal samt LTH/N-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna på KC (ny flik)

Utrustning lokal KC:Pt (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:Pt (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (entréplan)
Platsantal: 12 datorer, 12 sittplatser
Ägare: KC N
Access: Låst. LU-personal samt LTH/N-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna på KC (ny flik)

Utrustning lokal KC:Sb (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:Sb (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (entréplan)
Platsantal: 12 datorer, 12 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH/N-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna på KC (ny flik)

Utrustning lokal KC:Te (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:Te (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Konferensrum/sammanträdesrum/mötesrum

På KC finns även 5 konferens- och mötesrum för 8-30 personer. Dessa är främst möjliga att boka för personal på KC, men även annan LU-personal har möjlighet att boka om de är lediga. Vid frågor om dessa lokaler kontakta lokalbokning@kc.lu.se.

Lista på konferens- och mötesrum på KC (ny flik)
 

Sidansvarig: schema@lth.lu.se | 2021-04-27