Hoppa till huvudinnehåll

KC - översikt av lokaler

KC (Kemicentrum) ligger i utkanten av LTH:s campus och har besöksadress Naturvetarvägen 14.

Översiktskarta över KC (ny flik).

DDG:s översikt över datorsalarna på KC (ny flik).

Tips på hur du använder denna översiktssida

  • Klicka på respektive lokalnamn så fälls text ut med information hur lokalen bokas, hur du får access till lokalen etc.
  • Klicka på länken "Bokningsöversikt lokal KC:XXX" för att se hur lokalen är bokad under 4 månader framåt. Du kan enkelt ändra tidsspann genom att ändra slutdatum uppe till vänster. OBS! att tomma veckor döljs, men att veckor som innehåller helgdagar syns.
  • Klicka på länken "Utrustning lokal KC:XXX" för att se lokalens utrustning såsom projektor, whiteboard/krittavla etc.
  • Informationen angående access rör bara hur du kommer in i en viss lokal. Du måste se till att lokalen är bokad på rätt sätt innan du använder den. Under varje lokal finns information hur lokalen bokas.
  • Skall lokalen användas i ett befintligt schema som finns i TimeEdit? Boka den inte själv via TimeEdit, utan kontakta LTH:s schemaläggare så hjälper de dig - schema@lth.lu.se.

Studenter har begränsade möjligheter att boka lokaler på LTH, se sidan:
Lokalbokning för TLTH, dess sektioner och andra studentorganisationer (ny flik)

Föreläsningssalar/hörsalar

Våning: 0 (entréplanet)
Platsantal: 150
Ägare: KC LTH
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare. För att ställa upp lokalen (så att den är olåst under kommande två timmar) behöver du ha ett nyare LU-kort med så kallad kommandofunktion. Då slår du in följande på kortläsaren: * 1, blippa kortet och slå in din kod. Behöver du ytterligare hjälp - kontakta access@kc.lu.se.
Övrigt: Från och med HT 2021 är KC:A är en så kallad hybridsal, det vill säga en sal försedd med kamera och mikrofon som möjliggör exempelvis Zoomföreläsningar. För hjälp med tekniken, kontakta servicedesk@lu.se.

Utrustning lokal KC:A (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:A (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (entréplanet). Tillgänglighetsanpassad ingång för personer som använder rullstol finns på plan -1 (källarplan).
Platsantal: 121
Ägare: KC N
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare. För att ställa upp lokalen (så att den är olåst under kommande två timmar) behöver du ha ett nyare LU-kort med så kallad kommandofunktion. Då slår du in följande på kortläsaren: * 1, blippa kortet och slå in din kod. Behöver du ytterligare hjälp - kontakta access@kc.lu.se.

Utrustning lokal KC:B (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:B (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (entréplanet). Tillgänglighetsanpassad ingång för personer som använder rullstol finns på plan -1 (källarplan).
Platsantal: 121
Ägare: KC LTH
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare. För att ställa upp lokalen (så att den är olåst under kommande två timmar) behöver du ha ett nyare LU-kort med så kallad kommandofunktion. Då slår du in följande på kortläsaren: * 1, blippa kortet och slå in din kod. Behöver du ytterligare hjälp - kontakta access@kc.lu.se.

Utrustning lokal KC:C (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:C (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (entréplanet).
Platsantal: 70
Ägare: LTH Gem. Lokalen används som ersättningslokal för lokalen M:E under ombyggnaden av M-huset som beräknas pågå till och med 2022.
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare. För att ställa upp lokalen (så att den är olåst under kommande två timmar) behöver du ha ett nyare LU-kort med så kallad kommandofunktion. Då slår du in följande på kortläsaren: * 1, blippa kortet och slå in din kod. Behöver du ytterligare hjälp - kontakta access@kc.lu.se.

Utrustning lokal KC:D (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:D (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (entréplanet)
Platsantal: 54
Ägare: LTH Gem. Lokalen används som ersättningslokal för lokalen M:D under ombyggnaden av M-huset som beräknas pågå till och med 2022.
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare. För att ställa upp lokalen (så att den är olåst under kommande två timmar) behöver du ha ett nyare LU-kort med så kallad kommandofunktion. Då slår du in följande på kortläsaren: * 1, blippa kortet och slå in din kod. Behöver du ytterligare hjälp - kontakta access@kc.lu.se.

Utrustning lokal KC:E (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:E (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (entréplanet)
Platsantal: 72
Ägare: KC N
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare. För att ställa upp lokalen (så att den är olåst under kommande två timmar) behöver du ha ett nyare LU-kort med så kallad kommandofunktion. Då slår du in följande på kortläsaren: * 1, blippa kortet och slå in din kod. Behöver du ytterligare hjälp - kontakta access@kc.lu.se.

Utrustning lokal KC:F (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:F (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (entréplanet)
Platsantal: 72
Ägare: KC LTH
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare. För att ställa upp lokalen (så att den är olåst under kommande två timmar) behöver du ha ett nyare LU-kort med så kallad kommandofunktion. Då slår du in följande på kortläsaren: * 1, blippa kortet och slå in din kod. Behöver du ytterligare hjälp - kontakta access@kc.lu.se.

Utrustning lokal KC:G (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:G (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Seminarierum/undervisningssalar/övningssalar

Våning: 0 (entréplan)
Platsantal: 40
Ägare: KC LTH
Access: Alltid olåst.
Övrigt: Sammankopplat med rum KC:I med vikvägg emellan.

Utrustning lokal KC:H (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:H (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (entréplan)
Platsantal: 40
Ägare: KC LTH
Access: Alltid olåst.
Övrigt: Sammankopplat med rum KC:H med vikvägg emellan.

Utrustning lokal KC:I (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:I (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (entréplan)
Platsantal: 36
Ägare: KC LTH
Access: Alltid olåst.
Övrigt: Kan delas av i två delar med en vikvägg.

Utrustning lokal KC:K (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:K (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (entréplan)
Platsantal: 36
Ägare: KC LTH
Access: Alltid olåst.
Övrigt: Kan delas av i två delar med en vikvägg.

Utrustning lokal KC:L (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:L (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (entréplan)
Platsantal: 40
Ägare: KC LTH
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare. För att ställa upp lokalen (så att den är olåst under kommande två timmar) behöver du ha ett nyare LU-kort med så kallad kommandofunktion. Då slår du in följande på kortläsaren: * 1, blippa kortet och slå in din kod. Behöver du ytterligare hjälp - kontakta access@kc.lu.se.

Utrustning lokal KC:M (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:M (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: -1 (källlarplan)
Platsantal: 40
Ägare: KC LTH
Access: Olåst dagtid och vardagar. Access övrig tid fås genom access@kc.lu.se.

Utrustning lokal KC:P (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:P (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: -1 (källlarplan)
Platsantal: 16
Ägare: KC N
Access: Olåst dagtid och vardagar. Access övrig tid fås genom access@kc.lu.se.

Utrustning lokal KC:X (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:X (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: -1 (källlarplan)
Platsantal: 16
Ägare: KC N
Access: Olåst dagtid och vardagar. Access övrig tid fås genom access@kc.lu.se.

Utrustning lokal KC:Y (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:Y (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

ALC-salar

ALC = Active Learning Classroom. Sal möblerad med runda bord där varje grupp har tillgång till en stor datorskärm och en whiteboard. Till skillnad från en traditionell sal där läraren är i fokus längst fram har ALC-salen ingen sådan front utan läraren rör sig runt i rummet.

Våning: 0 (entréplan)
Platsantal: 36
Ägare: KC LTH och N (behov styr)
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare. För att ställa upp lokalen (så att den är olåst under kommande två timmar) behöver du ha ett nyare LU-kort med så kallad kommandofunktion. Då slår du in följande på kortläsaren: * 1, blippa kortet och slå in din kod. Behöver du ytterligare hjälp - kontakta access@kc.lu.se.

Utrustning lokal KC:S (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:S (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (entréplan)
Platsantal: 36
Ägare: KC LTH och N (behov styr)
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare. För att ställa upp lokalen (så att den är olåst under kommande två timmar) behöver du ha ett nyare LU-kort med så kallad kommandofunktion. Då slår du in följande på kortläsaren: * 1, blippa kortet och slå in din kod. Behöver du ytterligare hjälp - kontakta access@kc.lu.se.

Utrustning lokal KC:T (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:T (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Datorsalar med Windows

Våning: 0 (entréplan)
Platsantal: 12 datorer, 24 sittplatser, 1 lärardator
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH/N-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna på KC (ny flik)

Utrustning lokal KC:Ag (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:Ag (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (entréplan)
Platsantal: 12 datorer, 24 sittplatser, 1 lärardator
Ägare: KC N
Access: Låst. LU-personal samt LTH/N-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna på KC (ny flik)

Utrustning lokal KC:Au (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:Au (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Datorsalen KC:Cd är sedan hösten 2021 ej längre i drift.

DDG:s översikt över datorsalarna på KC (ny flik)

Våning: 0 (entréplan)
Platsantal: 12 datorer, 24 sittplatser, 1 lärardator
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH/N-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna på KC (ny flik)

Utrustning lokal KC:Hg (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:Hg (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (entréplan)
Platsantal: 10 datorer, 16 sittplatser
Ägare: KC N
Access: Låst. LU-personal samt LTH/N-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna på KC (ny flik)

Utrustning lokal KC:Na (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:Na (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (entréplan)
Platsantal: 30 datorer, 31 sittplatser, 1 lärardator
Ägare: KC N
Access: Låst. LU-personal samt LTH/N-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna på KC (ny flik)

Utrustning lokal KC:Pt (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:Pt (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (entréplan)
Platsantal: 12 datorer, 12 sittplatser
Ägare: KC N
Access: Låst. LU-personal samt LTH/N-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna på KC (ny flik)

Utrustning lokal KC:Sb (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:Sb (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 0 (entréplan)
Platsantal: 12 datorer, 12 sittplatser
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH/N-student kan låsa upp via kortläsare.

DDG:s översikt över datorsalarna på KC (ny flik)

Utrustning lokal KC:Te (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal KC:Te (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Konferensrum/sammanträdesrum/mötesrum

På KC finns även 5 konferens- och mötesrum för 8-30 personer. Dessa är främst möjliga att boka för personal på KC, men även annan LU-personal har möjlighet att boka om de är lediga. Vid frågor om dessa lokaler kontakta lokalbokning@kc.lu.se.

Lista på konferens- och mötesrum på KC (ny flik)
 

Sidansvarig: schema@lth.lu.se | 2021-04-27