Hoppa till huvudinnehåll

Planering av kursutbud

LTH:s programkurser

Inför varje läsår planerar LTH:s institutioner och program utbudet för det kommande läsåret.

För planeringen inför läsåret 2025/26 gäller följande tider för institutionernas arbete:

 Öppnar för
redigering
Inlämning
utbud
Inlämning
kursplan
Befintliga kurser19/8-202419/9-202410/1-2025
Nya kurser19/8-202419/9-202419/9-2024
Fristående kurser HT25 och VT2619/8-202419/9-202419/9-2024
Ev. komplettering av nya frist. kurser VT2613/1-202531/1-202531/1-2025

Proplan - nytt system

Från och med augusti 2023, när planeringen inför läsåret 24/25 startar, ersätts LubasPP av det nya systemet Proplan. Proplan har exakt samma uppgift som LubasPP, dvs att planera LTH:s (och IIIEE:s) kursutbud på grund- och avancerad nivå. Proplan är också väldigt likt LubasPP till hur det fungerar, och användare som använt LubasPP kommer känna igen sig.

All data som fanns i LubasPP är konverterad till Proplan (gäller samtliga läsår).

Det finns en särskild sida som går igenom nyheterna i Proplan (gentemot LubasPP).

Systemet är nytt, och även om mycket testning har skett, så rapportera misstänkta buggar till karim.andersson@lth.lu.se. Sidan med kända fel och problem uppdateras löpande när sådana uppkommer (kolla listan före du rapporterar). Precis som förut ska frågor/hjälp med själva kurserna/utbudet primärt skickas till respektive programplanerare.

Välkommen till Proplan!

Behörigheter i Proplan

För institutionsanvändare finns 3 nivåer av användare: basanvändare/kurslärare (inst1), studierektor/utbildningsadministratör (inst2) och prefekt (inst3). Det är upp till varje institution att bestämma vem som ska ha vilken behörighet och vem som gör vad i systemet (det skiljer sig ganska mycket åt mellan LTH:s instutioner).

Basbehörighet
Den lägsta nivån får alla anställda på institutionen automatiskt genom att de har en anställning i Lucat på den insitutionen eller dess underorganisationer/avdelningar. Detta är samma som gällde i LubasPP.

Högre behörigheter
De högre nivåerna av behörigheter ansöker man om i Lucat (=nyhet i Proplan). Detta gäller även nivå1 om man ska arbeta med kurser som ligger på en annan instution än den man själv är anställd på. Om man ansöker i Lucat på instutionsnivå får man även samma behörighet på underorganisationer (men tvärt om gäller inte).

https://lucat.lu.se -> Min sida -> Mina behörigheter ->Ansök om behörighet (uppe till höger) -> IT-tjänst -> IT-tjänstgrupp = Studieadministration -> IT-tjänst = Proplan -> Välj roll/nivå -> Sök fram önskad/e organiastion/er -> Ange tills vidare eller tidsbegränsning -> Skicka in. Sedan ska prefekten för organisationen man söker för godkänna, före behörigheten blir giltig. Det är även viss fördröjning efter att prefeketen godkänt, men bör vara klart inom 1 timme.

När man söker kan man söka på benäning eller den kostnadsställeskod som finns i Lucat/Raindance och som är 6 siffror långt (för LTH:s del börjar de på 10xxxx). Man kan inte söka direkt på "Ladok-koden" (4 tecken) som även finns i Proplan. I bilden nedan kan man alltså inte söka på 7121, men däremot på 107121.

Bild från Lucat

Planering av utbud - Proplan

Från och med läsåret 2024/25 används det nya systemet Proplan.

https://proplan.lth.se/ 

VPN krävs inte. Däremot krävs inloggning (även för läsning). Även studenter kan logga in.

Publicerat utbud

Det publicerade utbudet och kursplanerna finns från början av maj inför det kommande läsåret på

https://kurser.lth.se/

Kriterier för kostnadsfaktorer

Kriterier för kostnadsfaktorer

Kriterier som används för kurskostnadsklassningen av kurser. Institutionerna behöver bara lämna förslag på kostnadsfaktorer till nya kurser.

Beredningsansvar, frågor & support

Ansvarig områdesansvarig, programledning och programplanerare

Frågor om regelverk och kursutbud

Beredande programplanerare (se fil ovan)

Kontaktuppgifter programplanerare

Frågor om, support av och synpunkter på Proplan-systemet samt behörigheter

Karim Andersson

Sidansvarig: kursval@lth.lu.se | 2019-12-11