Hoppa till huvudinnehåll

A-huset - översikt av lokaler

A-huset ligger på LTH:s campus och har besöksadress Sölvegatan 24.

Tips på hur du använder denna översiktssida

  • Klicka på respektive lokalnamn så fälls text ut med information hur lokalen bokas, hur du får access till lokalen etc.
  • Klicka på länken "Bokningsöversikt lokal A:XXX" för att se hur lokalen är bokad under 4 månader framåt. Du kan enkelt ändra tidsspann genom att ändra slutdatum uppe till vänster. OBS! att tomma veckor döljs, men att veckor som innehåller helgdagar syns.
  • Klicka på länken "Utrustning lokal A:XXX" för att se lokalens utrustning såsom projektor, whiteboard/krittavla etc.
  • Informationen angående access rör bara hur du kommer in i en viss lokal. Du måste se till att lokalen är bokad på rätt sätt innan du använder den. Under varje lokal finns information hur lokalen bokas.
  • Skall lokalen användas i ett befintligt schema som finns i TimeEdit? Boka den inte själv via TimeEdit, utan kontakta LTH:s schemaläggare så hjälper de dig - schema@lth.lu.se.

Studenter har begränsade möjligheter att boka lokaler på LTH, se sidan:
Lokalbokning för TLTH, dess sektioner och andra studentorganisationer (ny flik)

Föreläsningssalar/hörsalar

Våning: 1
Platsantal: 41
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare. För att få s.k. kommandobehörighet (möjlighet att stänga av larmet i 1,5 timme) måste man vända sig till LU-kortet via servicedesk@lu.se.

Utrustning lokal A:A (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal A:A (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 1
Platsantal: 75
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare. För att få s.k. kommandobehörighet (möjlighet att stänga av larmet i 1,5 timme) måste man vända sig till LU-kortet via servicedesk@lu.se.

Utrustning lokal A:B (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal A:B (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Våning: 1
Platsantal: 75
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare. För att få s.k. kommandobehörighet (möjlighet att stänga av larmet i 1,5 timme) måste man vända sig till LU-kortet via servicedesk@lu.se.
Övrigt: Från och med HT 2021 är A:C är en så kallad hybridsal, det vill säga en sal försedd med kamera och mikrofon som möjliggör exempelvis Zoomföreläsningar. För hjälp med tekniken, kontakta servicedesk@lu.se.

Utrustning lokal A:C (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal A:C (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Seminarierum/undervisningssalar

Våning: 1
Platsantal: 120
Ägare: Husstyrelsen A-huset
Access: För access - kontakta goran.nilsson@abm.lth.se.

Utrustning lokal A:Ateljé (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal A:Ateljé (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik). OBS! Kontakta goran.nilsson@abm.lth.se minst 5 dagar innan bokningen infaller för hjälp med möblering etc.

Våning: 1
Platsantal: 30
Ägare: Husstyrelsen A-huset
Access: För access - kontakta goran.nilsson@abm.lth.se.

Utrustning lokal A:Black Box (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal A:Black Box (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik). OBS! Kontakta goran.nilsson@abm.lth.se innan bokningen infaller för hjälp med möblering etc.

Våning: 4
Platsantal: 14
Ägare: Arkitektur och byggd miljö (ABM)
Access: För access - kontakta goran.nilsson@abm.lth.se.

Utrustning lokal A:4011 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal A:4011 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas in i TimeEdit av schemaläggarna på LTH enbart efter överenskommelse med institutionen. Övriga bokningar sker i förekommande fall via institutionen ABM (ny flik)

Aula/högtidssal/foajéer

Våning: 1
Platsantal:
Ägare: Husstyrelse A-huset
Access: För access - kontakta goran.nilsson@abm.lth.se.

Utrustning lokal A:Foajé N (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal A:Foajé N (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik). OBS! Kontakta goran.nilsson@abm.lth.se innan bokningen infaller för hjälp med möblering etc.

Våning: 1
Platsantal:
Ägare: Husstyrelse A-huset
Access: För access - kontakta goran.nilsson@abm.lth.se.

Utrustning lokal A:Foajé S (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal A:Foajé S (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik). OBS! Kontakta goran.nilsson@abm.lth.se innan bokningen infaller för hjälp med möblering etc.

Våning: 1
Platsantal: 150
Ägare: Husstyrelse A-huset
Access: För access - kontakta goran.nilsson@abm.lth.se.

Utrustning lokal A:Utställningshallen (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal A:Foajé Utställningshallen (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik). OBS! Kontakta goran.nilsson@abm.lth.se minst 5 dagar innan bokningen infaller för hjälp med möblering etc.

Datorsalar med Windows

Våning: 1
Platsantal: 25 datorer, 26 sittplatser, 1 lärardator
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal samt LTH-student kan låsa upp via kortläsare.

Här hittar du DDG:s översikt över datorsalarna i A-huset (ny flik).

Utrustning lokal A:1031 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal A:1031 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Laborationssalar

Våning: 1
Platsantal: 100
Ägare: Husstyrelse A-huset
Access: För access - kontakta goran.nilsson@abm.lth.se.

Utrustning lokal A:Fullskalelabbet (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal A:Fullskalelabbet (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik). OBS! Kontakta goran.nilsson@abm.lth.se minst 5 dagar innan bokningen infaller för hjälp med möblering etc.

Konferensrum/mötesrum/sammanträdesrum

Våning: 4
Platsantal: 34
Ägare: Husstyrelse A-huset
Access: För access - kontakta goran.nilsson@abm.lth.se.

Utrustning lokal A:4057 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal A:4057 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas in i TimeEdit av schemaläggarna på LTH enbart efter överenskommelse med institutionen. Övriga bokningar sker i förekommande fall via institutionen ABM (ny flik)

Våning: 5
Platsantal: 12
Ägare: Arkitektur och byggd miljö (ABM)
Access: För access - kontakta goran.nilsson@abm.lth.se.

Utrustning lokal A:5012 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal A:5012 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas in i TimeEdit av schemaläggarna på LTH enbart efter överenskommelse med institutionen. Övriga bokningar sker i förekommande fall via institutionen ABM (ny flik)

Våning: 5
Platsantal: 15
Ägare: Arkitektur och byggd miljö (ABM)
Access: För access - kontakta goran.nilsson@abm.lth.se.

Utrustning lokal A:5057 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal A:5057 (i TimeEdit, ny flik)

Lokalen bokas in i TimeEdit av schemaläggarna på LTH enbart efter överenskommelse med institutionen. Övriga bokningar sker i förekommande fall via institutionen ABM (ny flik)

Sidansvarig: schema@lth.lu.se | 2020-05-07