Studiecentrum - översikt av lokaler

Studiecentrum ligger på LTH:s campus och har besöksadress John Ericssons väg 4.

Tips på hur du använder denna översiktssida

Klicka på länken Bokningsöversikt lokal SC:XXXX för att se hur lokalen är bokad under 4 månader framåt. Du kan enkelt ändra tidsspann genom att ändra slutdatum uppe till vänster. OBS! att tomma veckor döljs, men att veckor som innehåller helgdagar syns.

För att se lokalens utrustning såsom projektor, whiteboard/krittavla etc - klicka på länken Utrustning lokal SC:XXXX.

Informationen angående access rör bara hur du kommer in i en viss lokal. Du måste se till att lokalen är bokad på rätt sätt innan du använder den. Under varje lokal finns information hur lokalen bokas.

Studenter har begränsade möjligheter att boka lokaler på LTH, se sidan:
Lokalbokning för TLTH, dess sektioner och andra studentorganisationer (ny flik)

Konferensrum/mötesrum/sammanträdesrum

Lokalerna Brunnen och Pepparholm används i undantagsfall för undervisning, i förekommande fall främst för CEE (Genombrottet).Våning: 2 (entréplan från John Ericssons väg räknat)
Platsantal: 24
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare.

Utrustning lokal SC:Brunnen (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal SC:Brunnen (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)Våning: 2 (entréplan från John Ericssons väg räknat)
Platsantal: 36
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare.

Utrustning lokal SC:Pepparholm (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal SC:Pepparholm (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Sidansvarig: schema@lth.lu.se | 2021-04-29