Navet - översikt av lokaler

Navet ligger på LTH:s campus och har besöksadress Sölvegatan 22F.

Tips på hur du använder denna översiktssida

Klicka på länken Bokningsöversikt lokal Navet XXXX för att se hur lokalen är bokad under 4 månader framåt. Du kan enkelt ändra tidsspann genom att ändra slutdatum uppe till vänster. OBS! att tomma veckor döljs, men att veckor som innehåller helgdagar syns.

För att se lokalens utrustning såsom projektor, whiteboard/krittavla etc - klicka på länken Utrustning lokal Navet XXXX.

Informationen angående access rör bara hur du kommer in i en viss lokal. Du måste se till att lokalen är bokad på rätt sätt innan du använder den. Under varje lokal finns information hur lokalen bokas.

Studenter har begränsade möjligheter att boka lokaler på LTH, se sidan:
Lokalbokning för TLTH, dess sektioner och andra studentorganisationer (ny flik)

Konferensrum/mötesrum/sammanträdesrum


Våning: 1 (entréplanet)
Platsantal: 85
Ägare: LTH Gem
Access: Låst. LU-personal kan låsa upp via kortläsare. När du bokar denna lokal kontakta även support@lth.se för hjälp med möblering etc.

Utrustning lokal Navet Boklunden 129 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Navet Boklunden 129 (i TimeEdit, ny flik)

Kansli LTH-personal kan direktboka lokalen i TimeEdit, men i övriga fall bokas lokalen via schema@lth.lu.se.

Våning: 2
Platsantal: 10
Ägare: LTH Gem
Access: Saltolås. LU-anställda har automatisk behörighet, men man måste uppdatera LU-kortet för att komma in.

Utrustning lokal Navet Kilen 229 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Navet Kilen 229 (i TimeEdit, ny flik)

Kansli LTH-personal kan direktboka lokalen i TimeEdit, men i övriga fall bokas lokalen via schema@lth.lu.se.

Våning: 1 (entréplanet)
Platsantal: 14
Ägare: LTH Gem
Access: Ligger inne i en låst korridor till vilken bara LTH kansli-personal har access.

Utrustning lokal Navet Tarmen 137 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Navet Tarmen 137 (i TimeEdit, ny flik)

Kansli LTH-personal kan direktboka lokalen i TimeEdit, men i övriga fall bokas lokalen via schema@lth.lu.se.

Våning: 2
Platsantal: 6
Ägare: LTH Gem
Access: Saltolås. LU-anställda har automatisk behörighet, men man måste uppdatera LU-kortet för att komma in.

Utrustning lokal Navet Ventilen 241 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Navet Ventilen 241 (i TimeEdit, ny flik)

Kansli LTH-personal kan direktboka lokalen i TimeEdit, men i övriga fall bokas lokalen via schema@lth.lu.se.

Våning: 2
Platsantal: 15
Ägare: LTH Gem
Access: Saltolås. LU-anställda har automatisk behörighet, men man måste uppdatera LU-kortet för att komma in. Om lokalen skall användas till E-möte, kontakta support@lth.se senast 5 arbetsdagar innan mötet, för att låna utrustning. Ange hur många som ska delta i mötet.

Utrustning lokal Navet Videokonferensrummet 228 (i TimeEdit, ny flik)

Bokningsöversikt lokal Navet Videokonferensummet 228 (i TimeEdit, ny flik)

Boka lokal (i TimeEdit, ny flik)

Sidansvarig: schema@lth.lu.se | 2021-04-29