Hoppa till huvudinnehåll

Lässchemaunderlag - detta bör ingå

Schemaunderlaget används för att lägga ditt schema och samordna det med övriga kursscheman vid LTH.

Du skickar ditt underlag via mejl till schemaläggarna vid LTH (eller via detta formulär), gärna i ett format som tillåter schemaläggarna att kopiera din information.

Kurskoden ska vara angiven i ämnesraden. Varje schemaunderlag ska skickas i ett separat mejl, det vill säga ett mejl per kurs. Ska du däremot skicka in ett underlag för en hel institution kan du göra det i ett samlat dokument.


E-post: schema@lth.lu.se

Prioriteringar för scheman

Vid schemaläggningen prioriteras det årskursvis med högsta prioritet för årskurs 1. Inom varje årskurs prioriteras obligatoriska kurser framför övriga kurser.

Masterprogrammen prioriteras över specialiseringarna då det gäller att få ett krockfritt schema vid schemaläggning. Föreståndarna för masterprogrammen ombeds meddela om det varit problem tidigare år eller om det finns kurser som absolut inte får kollidera.

Utöver det försöker schemaläggarna undvika krockar för kurser som ingår i en specialisering.

Att tänka på inför schemaläggning av just vårterminen

Vårens andra läsperiod är oftast stökigare än de övriga läsperioderna, med många helgdagar och med en omtentamensperiod mitt i. Ha gärna detta i åtanke när du skickar in dit underlag för denna läsperiod.

Vad ska ingå i underlaget?

Kurskod och kursnamn

Ange kursens korrekta kod och namn, detta för att schemaläggarna ska kunna hitta den när de söker efter den i Outlook. För att unvika missförstånd, använd inte egna smeknamn/varianter av kursnamn.

Information om kursens struktur

Ange ordning på moment, vilka moment som hör ihop, längden på undervisningsmomenten och i vilka läsveckor vilka undervisningsmoment bör ligga.

Det är viktigt för schemaläggarna att förstå hur en kurs är uppbyggd för att säkerställa att kursens pedagogiska upplägg bibehålls. Koordinerade schemaunderlag inom en årskurs underlättar för schemaläggningen. Poängtera i underlaget om förändring från föregående kursomgång skett.

Önskemål om sal

Ange typ av sal, antal platser, speciell utrustning, undervisning utan lokal o.s.v.

Övnings- och laborationsgrupper

Ange om övningsgrupper kan ligga parallellt eller måste ligga sekventiellt. Ange även hur stora grupper kursen har och hur många undergrupper du som lärare planerar att använda.

Information om kursens plats i utbildningen

Ange information kring samläsning mellan utbildningsprogram, krockfrihet mot andra kurser etc. Det är extra viktigt att ange vilka kurser som inte får krocka i åk 4-5, då krockfrihet inom några specialiseringar inom vissa utbildningsprogram, i praktiken är en omöjlighet. Schemaläggarna tar gärna emot programmens riktlinjer för, och kursansvariges erfarenhet om, vilka kurser studenterna brukar kombinera.

Om en lärare håller flera kurser parallellt

Ange om en lärare håller flera kurser parallellt. Schemaläggarna kan då lägga in läraren i schemat och på så sätt se till att schemat blir krockfritt för läraren. Detta är speciellt viktigt om läraren undervisar både i Lund och i Helsingborg, så att hänsyn kan tas till transporttider för läraren.

Kontakta LTH:s schemaläggare:

schema@lth.lu.se
Allt som rör lässchemat, lokalbokning etc

tentamensschema@lth.lu.se
Allt som rör tentamensschemat

TimeEdit-länkar:

TimeEdit Viewer (ny flik)
Sök fram scheman

TimeEdit Lokalbokning (ny flik)
Boka/beställ lokal till möte, konferens etc

LU:s Lathundar och manualer (ny flik)
Hur du söker fram ett schema i TimeEdit, prenumererar på ett schema etc

Sidansvarig: schema@lth.lu.se | 2021-06-14