Hoppa till huvudinnehåll

Fakultetsgemensamma doktorandkurser

Alla fakultetsgemensamma doktorandkurser vid LTH listas nedan. De flesta kurser ges på engelska.

Obligatoriska kurser

Kursen "Introduktionskurs för nyantagna doktorander" och "Forskningsetik" är obligatoriska för samtliga doktorander vid LTH. Det kan även finnas andra obligatoriska kurser inom ditt ämne, vilket framgår i den allmänna studieplanen. 

Kursen "Högskolepedagogisk introduktionskurs" är obligatorisk för dig som undervisar genom din institutionstjänstgöring. Kursen ges både på svenska och engelska.

Språk

  • Det klickbara kursnamnet i tabellen nedan anger vilket språk kursen ges på. För de kurser som ibland ges på svenska och ibland på engelska är båda det svenska och engelska kursnamnet klickbart med egna kursdatum.
  • På CEE:s kurser som ges på svenska gäller att du får alltid prata och skriva på engelska, men måste förstå svenska tillräckligt för att läsa och lyssna.
Kursnamn
Course name
Ansökan
Application
Kursstart
Course start

Introduction to Teaching and Learning in Higher Education (3 weeks)

Introduction to Teaching and Learning in Higher Education (3 weeks)

Högskolepedagogisk introduktionskurs (3 veckor)

2022-04-18


2022-10-03


2022-11-14

2022-05-09


2022-10-24


2022-12-05

Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at LTH
(Introduktionskurs för nyantagna doktorander)

Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at LTH
(Introduktionskurs för nyantagna doktorander)

2022-04-24


2022-10-20

2022-05-16


2022-11-09

Communicating Science
(Att kommunicera vetenskap)
2022-08-122022-09-01
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines
(Akademiskt skrivande för publicering inom teknik-och naturvetenskap)
2022-09-062022-09-27
Project Management in R&D Projects
(Projektledning i forsknings-och utvecklingsprojekt)
2022/2023
Project Management in R&D Projects, Specialisation
(Projektledning i forsknings-och utvecklingsprojekt, specialisering)
2022/2023
Reading Skills and the Discourse of the Research Article
(Att läsa och förstå språkbruket i forskningsartiklar)

To be decided

Scientific Information Management
(Vetenskaplig informationshantering)

To be decided

Technology, Risk and Research Ethics
(Teknik, risk och forskningsetik)
Spring 2023
Theory of Science and Methodology of Research
(Vetenskapsteori och forskningsmetodik)

2022-08-17

2022-09-07

Research Ethics (Forskningsetik)

Research Ethics (Forskningsetik)

Research Ethics (Forskningsetik)

2022-08-29

2022-09-12

2022-10-31

2022-09-19

2022-10-03

2022-11-21

Experimental Methodology
(Experimentell metodik)
Spring 2023
Introduction to Qualitative Research Methods
(Introduktion till kvalitativa forskningsmetoder)

2022-08-31

2022-09-21


Fakultetsgemensamma doktorandkurser av andra kursgivare

Kursnamn
Course name
Ansökan
Application
Kursstart
Course start
Innovation and Value Creation in Research
(PhD website, LTH)

(Innovation och värdeskapande inom forskning)

Spring 2022

Spring 2022

Sustainable Development - a Systems View (Design Sciences' website)
(Hållbar utveckling – med systemperspektiv)
20232023

Generell information

Allmänna upplysningar (t ex om ansökningsförfarande) lämnas av Åsa Ahnfelt
+46 46 222 69 14
asa.ahnfelt@lth.lu.se

För mer kursspecifika frågor hänvisas till kursplan eller kontaktperson på respektive kurs (se kurssidorna).

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2021-12-20