Hoppa till huvudinnehåll

Fakultetsgemensamma doktorandkurser

Alla fakultetsgemensamma doktorandkurser vid LTH listas nedan. De flesta kurser ges på engelska.

Obligatoriska kurser

Kursen Introduktionskurs för nyantagna doktorander och Forskningsetik är obligatoriska för samtliga doktorander vid LTH. Det kan även finnas andra obligatoriska kurser inom ditt ämne, vilket framgår i den allmänna studieplanen. 

Kursen Högskolepedagogisk introduktionskurs är obligatorisk för dig som undervisar genom din institutionstjänstgöring. Kursen ges både på svenska och engelska.

Språk

  • Det klickbara kursnamnet i tabellen nedan anger vilket språk kursen ges på. För de kurser som ibland ges på svenska och ibland på engelska är båda det svenska och engelska kursnamnet klickbart med egna kursdatum.
  • På CEE:s kurser som ges på svenska gäller att du får alltid prata och skriva på engelska, men måste förstå svenska tillräckligt för att läsa och lyssna.
Kursnamn
Course name
Ansökan
Application
Kursstart
Course start

Introduction to Teaching and Learning in Higher Education (3 weeks)

Högskolepedagogisk introduktionskurs (3 veckor)

2024-02-12


2023-11-06

2024-03-11


2023-12-04

Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at LTH
(Introduktionskurs för nyantagna doktorander)

2024-04-24

2024-05-15

Communicating Research
(Att kommunicera forskning)
2024-02-082024-02-29
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines
(Akademiskt skrivande för publicering inom teknik-och naturvetenskap)
2024-01-072024-01-25
Project Management in R&D Projects
(Projektledning i forsknings-och utvecklingsprojekt)
Spring 2025
Project Management in R&D Projects, Specialisation
(Projektledning i forsknings-och utvecklingsprojekt, specialisering)
On demand

Scientific Information Management
(Vetenskaplig informationshantering)

2024-02-13

2024-03-05


Theory of Science and Methodology of Research
(Vetenskapsteori och forskningsmetodik)

Autumn 2024

Research Ethics (Forskningsetik)

Research Ethics (Forskningsetik)

Research Ethics (Forskningsetik)

2024-01-04

2024-01-22

2024-02-12

2024-01-22

2024-02-12

2024-03-04

Experimental Methodology
(Experimentell metodik)
2024-02-062024-02-27
Introduction to Qualitative Research Methods
(Introduktion till kvalitativa forskningsmetoder)

Autumn 2024

Introduction to Research Data Management
(Hantering av forskningsdata)

2023-10-13


Generell information

För allmänna upplysningar kontakta Åsa Ahnfelt
+46 46 222 69 14
asa.ahnfelt@lth.lu.se

För mer kursspecifika frågor hänvisas till kursplan eller kontaktperson på respektive kurs (se kurssidorna).

Aktuella aktiviteter

Workshop för övningsledare

Nästa gång vi kör vår workshop för blivande övningsledare är den 24/1 2024 kl 17-20:30.

Klicka här för mer information samt länk till anmälan.

Sidansvarig: asa.ahnfelt@lth.lu.se | 2021-12-20