Hoppa till huvudinnehåll

Jörgen Haugen Sörensen

Jörgen Haugen Sörensen är född 1934 och har gjort stenskulpturerna kring Kårhuset. De är utförda i portugisisk granit och heter Vikten (närmast Kårhuset), Skeppet och Väggarna (närmast V-huset). Skulpturerna väger tillsammans 83 ton.

Enligt ett vinnande tävlingsförslag från 1988 – av landskapsarkitekten, professor Sven-Ingvar Andersson och Jørgen Haugen Sørensen – skulle platsen framför det planerade kårhuset förtätas med slingrande jordvallar och ett slags lundensiskt Stonehenge med fem skulpturer. Denna plan omarbetade de senare till den nuvarande friluftsteatern.

De tre stenskulpturerna, beställda av Statens konstråd, står nu ”som väktare av Kårhuset” utanför den cirkelbåge i kalksten från Limhamn som omgärdar Kårhuset i öster.

Skulpturerna kostade 1,5 miljon kronor varav 800 000 betalades av Statens konstråd. De stod klara något senare än Kårhuset och invigdes en regnig septemberdag 1994.

Sidansvarig: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2020-12-08