Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan och innovation

Vi på LTH sätter stort värde på att samverka med det omgivande samhället och vi vill vara en viktig samhällsaktör i Öresundsregionen. Tillsammans skapar vi ömsesidig nytta och hittar hållbara lösningar på vår tids stora samhällsutmaningar. 

Med samverkan menar vi alla samarbeten inom forskning och utbildning mellan universitetet och aktörer i vår omgivning – och vi välkomnar er att kontakta oss!

En innovationsrik miljö – till nytta för världen

På LTH gör vi upptäckter och ser innovationer ta form. Våra forskare och studenter arbetar med kreativ utveckling inom teknik, arkitektur och design för att förbättra människors villkor.

LTH är världsledande inom en rad forskningsområden, och vi har engagerade studenter och experter inom ett brett spektrum av discipliner. Vi är en del av ett fullskaligt universitet, vilket ger goda möjligheter till starka tvärvetenskapliga samarbeten, både inom universitetet och med samhället i stort. 

Kontakt

Louise Pierce
Samverkanskoordinator  

louise.pierce@lth.lu.se

LTH Open Door – använd våra laboratorier