Samverkan och innovation

Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen

På LTH finns enastående möjligheter för utveckling av samarbeten, forskning och utbildning.

Vi är en fakultet vid ett fullskaligt universitet, vilket banar väg för starka tvärvetenskapliga samarbeten både inom universitetet och med samhället som omger oss. Vi är bland de världsledande inom en rad ämnesområden och vi har engagerade studenter och experter inom ett brett spektrum av discipliner – faktorer som bidrar till en framåtskridande livfull miljö.

LTH har del i världsunik infrastruktur i form av MAX IV och närhet till ESS, ett tvärvetenskapligt ekosystem där LTH är en drivande part. Vi har en central placering i Öresundsregionen, Nordens befolkningsmässigt största transnationella samarbetsregion. Här finns nära fyra miljoner invånare, framstående universitet och högskolor samt en stor efterfrågan på utbildning och forskning från alla delar av samhället.

Definition av samverkan

Universitet och högskolor har enligt högskolelagen (1992:1434) tre huvuduppgifter:

  • bedriva utbildning
  • bedriva forskning
  • samverka med det omgivande samhället

Samverkan med det omgivande samhället inkluderar allmänheten, näringslivet, offentlig sektor och organisationer. Samverkan är en interaktiv process som skapar ömsesidig nytta, både för lärosätet och samverkanspartners.

Vi på LTH sätter stort värde på att samverka med det omgivande samhället. 

Definition av innovation

Sverige är ett av väldens mest innovativa länder och universiteten uppmanas att kontinuerligt jobba med och stötta nya innovationer. Innovation kan definieras som något nytt som vunnit insteg på marknaden. Innovation ska även ses som utveckling under extrema förhållanden; något nytt har tagits fram och mött ett behov som inte tidigare var känt.

Vi på LTH ser ett stort värde i att ta fram nya innovationer.