Hoppa till huvudinnehåll

Kvalitetsarbete och utvärdering av utbildning

Kvalitetsarbetet vid LTH bedrivs utifrån Lunds universitets gemensamma riktlinjer och inbegriper kvalitetsprocesser för inrättande av nya utbildningar, utvärdering av pågående utbildning och uppföljning av kvalitetsarbetet och dess resultat. LTH:s organisationsstruktur gör att det mesta av kvalitetsarbetet bedrivs nära genomförandet av utbildningarna, av programledningar och institutioner. På de här sidorna finns information om kvalitetsarbetet inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå respektive forskarnivå.

LTH:s kvalitetsarbete

LTH:s kvalitetsarbete grundar sig i de processer och kvalitetskriterier som definierats i Lunds universitets policy och föreskrifter för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. LTH:s kvalitetsarbete kan delas upp i tre övergripande områden:

Genomförda aktiviteter

Extern granskning

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar kvaliteten i högre utbildning och forskning. Det är viktigt för studenter, arbetsgivare och samhälle att all högskoleutbildning och forskning i Sverige håller hög kvalitet. För högre utbildning genomför UKÄ tematiska granskningar, utbildningsutvärderingar, granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete och prövningar av examenstillstånd.

Sidansvarig: christina.akerman@lth.lu.se | 2020-03-06