Hoppa till huvudinnehåll

Till nytta för digitaliseringen

Digitaliseringen förändrar världen i rask takt. När tingen, städerna och människorna kopplas upp innebär det fantastiska möjligheter – men också nya risker.

I en uppkopplad värld måste beräkningar förstås och göras om från grunden – nya typer av komplexa system behöver programmeras. På LTH finns forskare som ser till att de Internet of Things-sensorer som flyttar in i våra hus, städer och kroppar blir snabbare och säkrare.

Många forskare tar nya grepp på matematiska problem och skapar algoritmer för ansiktsigenkänning, datorseende och banbrytande grafik. En del forskare maximerar nyttan med ”big data” och skräddarsyr beräkningar som ökar kunskapen om vårt immunförsvar eller visualiserar 3D-kartor i realtid.


Andra forskare bygger
multitaskande antenner, utvecklar morgondagens 5G-teknik eller förminskar elektronikens minsta beståndsdelar. Några medverkar till skapandet av supereffektiva datorer som gör parallellberäkningar – i kvantdatorer eller med hjälp av muskelprotein i biologiska datorer.

Artificiell intelligens, maskininlärning och autonoma system är heta forskningsområden, också på LTH.

Här finns forskare som utvecklar seende och självkorrigerande industrirobotar. Andra utformar organiskt föränderlig mjukvara. Några utvecklar IT som berikar livet för äldre och för personer med funktionshinder. På LTH:s campus finns labb som testar och utvecklar både Virtual Reality och Augmented Reality.


Digitaliseringen förändrar
vårt samhälle i grunden. Därför samverkar LTH med forskare från hela universitetet kring hur arbetsliv, ekonomiska modeller och lagstiftning behöver uppdateras så att vi kan ta tillvara digitaliseringens rika möjligheter att skapa ett bättre samhälle.