Hoppa till huvudinnehåll

Industridoktorand

En industridoktorand är en forskarstuderande som bedriver huvuddelen av sin forskning på ett industriföretag där hen också har en anställning. Genom att engagera en industridoktorand leds det långsiktiga utvecklingsarbetet och kunskapsbyggandet i organisationen framåt. Doktoranden verkar inom den egna organisationen, och har samtidigt genom handledning och forskarkontakter på LTH tillgång till forskningsfronten inom ert område.

Information om utbildning på forskarnivå

Sidansvarig: louise.pierce@lth.lu.se | 2020-10-21