Hoppa till huvudinnehåll

Tio snabba om LTH-studier

Att studera på högskola och universitet skiljer sig från grundskola och gymnasium. Det är färre lektioner och mer studier på egen hand. Du har själv ansvar för dina studier, vilket de flesta upplever som roligare. Utöver dina lärare får du träffa gästföreläsare, gå på seminarier och jobba i grupp.
 

Studierna består av kurser.

Undervisningen ser olika ut, men du kommer att ha många föreläsningar, övningar, lektioner och laborationer.

Lärarna är ofta aktiva forskare.

Läsåret delas in i fyra läsperioder. Varje läsperiod avslutas med en tentamensvecka. Under varje läsperiod läser du oftast två till tre kurser.

Tentamen är de prov som du gör efter avslutad kurs. Kallas oftast för tenta och kan vara muntlig, skriftlig eller i form av ett projektarbete eller en laboration.

Högskolepoäng får du när du fullgjort en kurs på din utbildning och blivit godkänd på tentan. En termin på heltid ger 30 hp.

Betyg ges på en graderad skala eller enbart med godkänd respektive underkänd. Blir du underkänd på en tenta får du göra om den.

Specialisering väljer du som går en femårig utbildning efter tre år.

Examensarbetet är utbildningarnas avslutande moment. Här löser du en ingenjörsmässig eller konstnärlig uppgift hos ett företag eller i en forskargrupp inom LTH.

Teknologkåren vid LTH arbetar för att alla studenter ska få en så bra studietid som möjligt. 

Frågor om studier?

Studie- och karriärvägledarna vid LTH hjälper både dig som redan är student och dig som funderar på att börja läsa vid LTH.

Sidansvarig: svl-jour@lth.lu.se | 2023-02-17