Hoppa till huvudinnehåll

LTH Career Academy

Genom Career Academy erbjuder LTH främst biträdande universitetslektorer ett stöd i sin karriärutveckling, och en möjlighet att arbeta systematiskt med sin professionella men även personliga utveckling. Career Academy är uppdelat i två delar; ett seminarieprogram och ett  mentorsprogram på ett år vardera. Utöver detta får deltagarna en introduktion till vilka möjligheter de har att delta i pedagogik- och ledarskapskurser samt skapa nätverk, vilket utgör ett stöd inför befordran till universitetslektor. Programmet lägger en utmärkt grund till en fortsatt akademisk karriär genom deltagarnas strävan efter vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, innovation och genomslag i samhället. Att göra det möjligt för nytillträdda biträdande universitetslektorer att uppnå en så bra yrkesmässig potential som möjligt ingår i LTH:s strategi att alla medarbetare ska ha excellenta utvecklingsmöjligheter.

LTH Strategisk plan (pdf 7,72 MB)

1 - Seminarieserie med gäster
Under seminarieserien ligger betoningen på kunskap om Lunds universitet och LTH, olika karriärvägar som forskare och lärare, samarbete, kommunikation samt ledarskap. Seminarieserien inleds och avslutas med ett tvådagarsinternat på annan ort – däremellan arrangeras seminarier med inspirerande gäster och olika teman en gång i månaden. Halvvägs in i programmet ligger också ett tvådagarsinternat inriktat på ledarskap. Upplägget möjliggör för deltagarna att utöka sina nätverk och utveckla sina individuella planer för en akademisk karriär.

Deltagande
För att få intyg på genomförd utbildning krävs att du deltar aktivt minst 80 % av tillfällena. Förutom de tre internaten i början, mitten och slutet av programmet förväntas deltagarna medverka i heldagsseminarier en gång i månaden. Ett välförtjänt intyg delas ut när programmet är klart.

2 - Mentorskapsprogram
När seminarieserien är avslutad erbjuds deltagarna att vara med i ett mentorskapsprogram. Syftet är att skapa ett forum för ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenhet mellan den mindre erfarna kollega som deltar i LTH Career Academy (adept) och en mer erfaren kollega (mentor). Med andra ord handlar mentorskapet om ett möte där adepten och mentorn delar sina erfarenheter genom att diskutera och analyserar dem för att på så sätt kunna se dem ur nya infallsvinklar. Mentorskapsprogrammet kommer att bredda kontaktnätverket för deltagarna ytterligare och förena tidigare erfarenheter med nya idéer. Att aktivt delta i mentorskapsprogrammet fördjupar den karriärutveckling, personliga utveckling och det lärande som skett under seminarieserien.

Mentorer och adepter förväntas träffas ungefär en gång i månaden under ett läsår, totalt åtta till tio gånger. I början brukar det vara bättre att träffas lite oftare för att lära känna varandra och starta upp en fruktbar dialog. Mer information ges under programmets gång.

Om LTH Career Academy

LTH ger stöd till din karriärutveckling. Allas karriärvägar ser olika ut - ta reda på vilken som passar dig bäst genom att gå med i LTH:s program LTH Career Academy. Du kommer att få nya insikter och träffa intressanta personer som ger dig hjälp på vägen.

Career Academy Team:

Sara Ek
sara.ek@immun.lth.se

Johan Mauritsson
johan.mauritsson@fysik.lth.se

Ansökan

LTH Career Academy ges på engelska och alla biträdande universitetslektorer (eller motsvarande) inom samtliga ämnesområden på LTH kan söka.

Ansökan ska innehålla en meritförteckning på två sidor och ett följebrev på 300 ord, som beskriver varför du vill delta i programmet. Nästa omgång av LTH Career Academy kommer att starta i januari 2025 och vi vill ha din ansökan senast den 30 november. Skicka din ansökan till career_academy@lth.lu.se  

Sidansvarig: asa.ahnfelt@lth.lu.se | 2023-05-12