Hoppa till huvudinnehåll

För dig som är reservplacerad

De flesta utbildningar på LTH har överintag vilket innebär att vi antar fler personer än det planerade antalet platser på utbildningen. Detta innebär att det kan behöva ske ett antal avhopp innan eventuell reservantagning kan bli aktuell.

Reservköer

Tänk på att det ofta är en reservkö per urvalsgrupp. Det kan alltså finnas flera personer med samma reservnummer till samma utbildning. För att få rätt urvalsproportioner kan flera reserver behöva kallas ur en urvalsgrupp innan en annan urvalsgrupp blir aktuell.

Vi har inte möjlighet att svara på hur du ligger till i reservkön.

Reservantagning

Du som är reservplacerad ska inte delta i upprop eller aktiviteter under mottagningsveckan. Det sker ingen reservantagning i samband med uppropen.

Vi kontaktar dig om och när du kan erbjudas plats. Du kan bli kontaktad både under och efter kontorstid samt helgdag. Kolla ofta mejl (även skräpposten) och SMS då svarstiden kan vara mycket kort. Vid uteblivet eller sent svar går erbjudandet vidare till nästa reserv.

Reservantagning för program pågår som längst två veckor efter uppropet, därefter erbjuds inga reserver plats.

Vid antagning till senare del av program sker ingen reservantagning efter urval 2.

För fristående kurser kan perioden för reservantagning variera.

Dina chanser att bli antagen

Du kan inte på något sätt påverka din reservplacering eller dina chanser att bli antagen. Vi utgår strikt från den befintliga reservlistan. Det enda man kan göra som reservplacerad är att avvakta.

Vi har inte möjlighet att beräkna sannolikheten för dig att bli antagen.

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Kontrollera att dina kontaktuppgifter på antagning.se är korrekta.

Återbud

Om du inte önskar kvarstå som reserv ber vid dig att själv lämna återbud via antagning.se.

Sidansvarig: antagningen@lth.lu.se | 2024-04-19