Hoppa till huvudinnehåll

LTH:s profilområde: Teknik för hälsa

Mot en bakgrund av en åldrande befolkningoch ökad vårdefterfrågan behöver vi hitta nya lösningar för att avlasta trycket på sjukhusen och vårdcentraler. Här krävs innovationer som decentraliserar vården utan att göra avkall på kvalitet.

LTH:s profilområde Teknik för hälsa möter dessa utmaningar med en mångfacetterad strategi där vetenskaplig excellens är nyckeln till nya tekniska lösningar för medicinska behov inom tidig diagnos, patientnära behandling, riskbedömning, patientstratifiering, precisionsmedicin, vård i hemmet och förbättrad livskvalitet.

Teknik för hälsa stöder överbryggande mellan grundforskning, teknikutveckling och innovation till klinisk implementering. Med kontinuerliga framsteg inom materialvetenskap, beräkningsmetoder, informationsteknologi, bildbehandling och mikro/nanobioteknologi strävar vi efter förebyggande, förhindrande och terapeutiska tekniklösningar för ökad hälsa.

 

Vi förbättrar hälsa genom spjutspetsforskning och teknikutveckling.

Fokusområden

Biomaterial och Biomekanik inom Teknik och Hälsa fokuserar främst på degenerativa sjukdomar och regenerering av muskler och skelett. Vi arbetar med celler och biomaterial för att endera tillfälligt stimulera vävnadsåterbildning, eller permanent som implantat.

Vi utvecklar även naturliga och syntetiska biomaterial för att leverera läkemedel.

Mekaniska och fysikaliska egenskaper som genomsläpplighet och diffusion blir kritiska, och hanger samman på komplexa vis. Dessa kan vi beskriva och undersöka i avancerade datormodeller.

Fokusområdet tittar på:

 • multimodalitet- samtidig signalproduktion för fler än en bildteknik
 • miniatyrisering- för att förbättra bärbarhet och minska energibehov
 • snabbare inhämtning-möjliggör nya tillämpningar och förbättrad bildkvalitet
 • kvantifiering- extraktion av mätbara sektorer från medicinska bilder för bedömning av
 • status för en sjukdom, skada eller kroniskt tillstånd jämfört med ett normaltillstånd
 • superhög upplösning- teknologier som ökar upplösning av ett bildsystem bortom de fysikaliska gränserna

Den senaste utvecklingen innefattar även vetenskapliga framsteg med nanopartiklar för kontrastförbättring för högpresterande ultraljudsvisualisering.

Digital och datastyrd hälsa har bara tagit de första stegen mot vad som kommer att bli möjligt i framtiden. Vi ser framför oss hur forskning inom skräddarsydda algoritmer för att extrahera hälsodata genom domänspecifik expretis tillsammans med AI kommer att vara strategiskt viktigt.

Vårt mål är att ta en ledande position när det gäller hur medicinsk data genereras och hur stora databaser kan kombineras med intelligenta algoritmer. Detta kan ge oss nya datastyrda vårdlösningar för både klinisk forskning och utveckling av framtida medicinteknik.

Inom fokusområdet Mikro- och nanobioteknologi utgår vi från de grundläggande fysikaliska egenskaperna hos vätskor och nanostrukturer. Vi utnyttjar att förhållanden inom kemiska- och fysikaliska samband förändras när vi förflyttar oss till mikro- och nanometerdimensioner. Detta öppnar för utveckling av nya biomedicinska analysmetoder, hantering och sortering av celler och extracellulära vesiklar samt upptäckt av nya biomarkörer, som sedan blir verktyg inom kliniska tillämpningar och biologisk grundforskning.

Gemensamma mål är ökad hälsa och förbättrad vård genom utveckling av precisionsdiagnostik samt att bidra till utveckling av nya avancerade individbaserade behandlingsmetoder.

Avancerade biomolekylära och cellulära teknologier och beräkningsmetoder för att behandla komplexa data har skapat helt nya möjligheter att definiera livets och sjukdomars processer. Detta fokusområde inom profilområdet Teknik för hälsa fokuserar på utveckling av biomolekylära och cellulära metoder för studier och tillämpningar som kan användas för diagnos och behandling av sjukdomar.


Infrastruktur

Mikrofluidik för livsvetenskaper
En av infrastrukturerna inom Teknik och Hälsa hjälper till med utbildning inom och utformning av specialbeställda mikrofluidiska system. Där finns renrum, precisionstillverkning, 3D-utskrifter samt laboratorier för prestandautvärdering av mikrofluidiska komponenter. Den stöds av Lunds Universitet, LTH och medicinska fakulteten, och styrs gemensamt av institutionen för Biomedicinsk Teknik och medicinska fakulteten.

Läs mer om mikrofluidik för livsvetenskaper på deras webbplats

Kontakt: Thomas Laurell (i forskningsportalen)

Vill du bli medlem i profilområdet?

Är du eller din forskargrupp intresserade av att medverka i profilområdet? Det är möjligt att ansöka om medlemskap om man är biträdande universitetslektor, universitetslektor eller professor.

Kontakta Tord Hjalt: Tord Hjalts profil i Lunds universitets forskningsportal

Koordinatorer

Thomas Laurell och Frida Sandberg

Länkarna öppnas i Lunds universitets forskningsportal.

Forskningsfilmer

Bröstcancerbehandling, ultraljudsteknik och digital diagnostik av hjärtsjukdomar – ämnena har filmatiserats av forskare inom Teknik för hälsa. Filmen om bröstcancerbehandling med hjälp av ultraljudsunderstödd laser av Akvile Zabiliute Karaliune och Maria Ruchkina vann profilområdets interna tävling.

Se forskningsfilmerna på YouTube (på engelska)

Mot en bakgrund av en åldrande befolkningoch ökad vårdefterfrågan behöver vi hitta nya lösningar för att avlasta trycket på sjukhusen och vårdcentraler. Här krävs innovationer som decentraliserar vården utan att göra avkall på kvalitet.

LTH:s profilområde Teknik för hälsa möter dessa utmaningar med en mångfacetterad strategi där vetenskaplig excellens är nyckeln till nya tekniska lösningar för medicinska behov inom tidig diagnos, patientnära behandling, riskbedömning, patientstratifiering, precisionsmedicin, vård i hemmet och förbättrad livskvalitet.

Teknik för hälsa stöder överbryggande mellan grundforskning, teknikutveckling och innovation till klinisk implementering. Med kontinuerliga framsteg inom materialvetenskap, beräkningsmetoder, informationsteknologi, bildbehandling och mikro/nanobioteknologi strävar vi efter förebyggande, förhindrande och terapeutiska tekniklösningar för ökad hälsa.

 

Vi förbättrar hälsa genom spjutspetsforskning och teknikutveckling.

Fokusområden

Biomaterial och Biomekanik inom Teknik och Hälsa fokuserar främst på degenerativa sjukdomar och regenerering av muskler och skelett. Vi arbetar med celler och biomaterial för att endera tillfälligt stimulera vävnadsåterbildning, eller permanent som implantat.

Vi utvecklar även naturliga och syntetiska biomaterial för att leverera läkemedel.

Mekaniska och fysikaliska egenskaper som genomsläpplighet och diffusion blir kritiska, och hanger samman på komplexa vis. Dessa kan vi beskriva och undersöka i avancerade datormodeller.

Fokusområdet tittar på:

 • multimodalitet- samtidig signalproduktion för fler än en bildteknik
 • miniatyrisering- för att förbättra bärbarhet och minska energibehov
 • snabbare inhämtning-möjliggör nya tillämpningar och förbättrad bildkvalitet
 • kvantifiering- extraktion av mätbara sektorer från medicinska bilder för bedömning av
 • status för en sjukdom, skada eller kroniskt tillstånd jämfört med ett normaltillstånd
 • superhög upplösning- teknologier som ökar upplösning av ett bildsystem bortom de fysikaliska gränserna

Den senaste utvecklingen innefattar även vetenskapliga framsteg med nanopartiklar för kontrastförbättring för högpresterande ultraljudsvisualisering.

Digital och datastyrd hälsa har bara tagit de första stegen mot vad som kommer att bli möjligt i framtiden. Vi ser framför oss hur forskning inom skräddarsydda algoritmer för att extrahera hälsodata genom domänspecifik expretis tillsammans med AI kommer att vara strategiskt viktigt.

Vårt mål är att ta en ledande position när det gäller hur medicinsk data genereras och hur stora databaser kan kombineras med intelligenta algoritmer. Detta kan ge oss nya datastyrda vårdlösningar för både klinisk forskning och utveckling av framtida medicinteknik.

Inom fokusområdet Mikro- och nanobioteknologi utgår vi från de grundläggande fysikaliska egenskaperna hos vätskor och nanostrukturer. Vi utnyttjar att förhållanden inom kemiska- och fysikaliska samband förändras när vi förflyttar oss till mikro- och nanometerdimensioner. Detta öppnar för utveckling av nya biomedicinska analysmetoder, hantering och sortering av celler och extracellulära vesiklar samt upptäckt av nya biomarkörer, som sedan blir verktyg inom kliniska tillämpningar och biologisk grundforskning.

Gemensamma mål är ökad hälsa och förbättrad vård genom utveckling av precisionsdiagnostik samt att bidra till utveckling av nya avancerade individbaserade behandlingsmetoder.

Avancerade biomolekylära och cellulära teknologier och beräkningsmetoder för att behandla komplexa data har skapat helt nya möjligheter att definiera livets och sjukdomars processer. Detta fokusområde inom profilområdet Teknik för hälsa fokuserar på utveckling av biomolekylära och cellulära metoder för studier och tillämpningar som kan användas för diagnos och behandling av sjukdomar.


Mer om

Länkarna öppnas i Lunds universitets forskningsportal

Infrastruktur

Mikrofluidik för livsvetenskaper
En av infrastrukturerna inom Teknik och Hälsa hjälper till med utbildning inom och utformning av specialbeställda mikrofluidiska system. Där finns renrum, precisionstillverkning, 3D-utskrifter samt laboratorier för prestandautvärdering av mikrofluidiska komponenter. Den stöds av Lunds Universitet, LTH och medicinska fakulteten, och styrs gemensamt av institutionen för Biomedicinsk Teknik och medicinska fakulteten.

Läs mer om mikrofluidik för livsvetenskaper på deras webbplats

Kontakt: Thomas Laurell (i forskningsportalen)

Koordinatorer

Thomas Laurell och Frida Sandberg

Länkarna öppnas i Lunds universitets forskningsportal.

Kalendarium