Hoppa till huvudinnehåll

Högskolepedagogiska kurser

CEE ansvarar för den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen (BHU) vid LTH. Kurserna följer de nationellt beslutade lärandemålen kring BHU som Sveriges Universitets- och högskoleförbund (SUHF) antagit.

Utbildningsplan för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (BHU) vid LTH (PDF, 675 kB, ny flik)

Språk:

  • Det klickbara kursnamnet i tabellen nedan anger vilket språk kursen ges på. För de kurser som ibland ges på svenska och ibland på engelska är båda det svenska och engelska kursnamnet klickbart med egna kursdatum.
  • På CEE:s kurser som ges på svenska gäller att du får alltid prata och skriva på engelska, men måste förstå svenska tillräckligt för att läsa och lyssna.
Kursnamn
Course name
Ansökan
Application
Kursstart
Course start

Introduction to Teaching and Learning in Higher Education (3 weeks)

Högskolepedagogisk introduktionskurs (3 veckor)


2024-09-23


2024-11-04


2024-10-21
 

2024-12-02

Communicating Research (3 weeks/1 week)
(Att kommunicera forskning)
The course lasts 3 weeks, with 1 week corresponding to BHU
2024-02-082024-02-29
Teaching, Learning and Supervision in Higher Education for  Adjunct Professors (1 week)
(Högskolepedagogik och handledning för adjungerade professorer)
On demand
Developing and Leading Courses at LTH (3 weeks)
(Att utveckla, leda och driva kurser på LTH)
2024-01-222024-02-12
Readership Course (3 weeks)
(Docentkurs)
2024-07-312024-08-23

The Good Lecture (2 or 3 weeks)

Den goda föreläsningen (2 eller 3 veckor)

2024-02-27

2024-08-16

2024-03-19

2024-09-09

Teaching Sustainability (2 weeks)
(Att undervisa hållbarhet)
2024-02-202024-03-13
Utveckla din kurs med aktivt lärande (2 veckor)
(Active Teaching and Learning to Develop Your Course)
To be decided
Supervision of Degree Projects (2 weeks)
(Handledning av examensarbeten)
2024-08-292024-09-19
Projektbaserad kollegiekurs (2 veckor)
(Collegial Project Course)
On demand
Teaching Portfolio Workshop (1 week)
(Workshop - Den pedagogiska portföljen)
2024-08-202024-09-10
SoTL projektkurs (3 eller 5 veckor)
(SoTL Project Course)
To be decided

Generell information

Kontakta Åsa Ahnfelt för allmänna frågor om ansökan till våra kurser:
+46 46 222 69 14
asa.ahnfelt@lth.lu.se 

För mer kursspecifika frågor hänvisar vi till kursplan eller kontaktperson på respektive kurs (se kurssidorna).

Alla CEE:s kurser är avgiftsfria för LTH-anställda. Det finns även möjlighet att gå andra kurser både inom och utom Lunds universitet, men då står kursdeltagarens institutionen vanligtvis för kurskostnaden. Undantaget är om någon vill gå en kurs som inte har någon motsvarighet i CEE:s kursutbud - då finns möjligheten att CEE står för kurskostnaden istället.
Kontakta i så fall Roy Andersson i förväg för att diskutera möjligheten:
roy.andersson@cs.lth.se 

Sidansvarig: asa.ahnfelt@lth.lu.se | 2021-11-30