Hoppa till huvudinnehåll

Doktorander

Annika Fjelkner

Jag är doktorand vid Institutionen för designvetenskaper. Mina handledare är Torgny Roxå, universitetslektor vid CEE och Katarina Mårtensson, universitetslektor vid AHU. Jag är anställd vid Högskolan i Kristianstad.

E-post: annika.fjelkner@hkr.se 

Vera Söderström, amanuens

Jag studerar tredje året på civilingenjörsprogrammet inom ekosystemteknik, och jobbar vid sidan av mina studier som amanuens vid CEE. Jag kommer över läsåret att genomföra ett projekt som handlar om “brytpunkten” då studenter går från att identifiera sig med att vara enbart student till att även identifiera sig som blivande civilingenjörer. Mitt fokus kommer att vara att undersöka vad det är som sker med studenter under denna övergång. Under mina tidigare år på LTH har jag bland annat engagerat mig inom studieråd, sektionsstyrelse, och i programledning där jag sitter som studentrepresentant även detta år.

E-post: vera.soderstrom@lth.lu.se
 

Jennifer Löfgreen

Jag är doktorand vid Institutionen för designvetenskaper. Min handledare är Torgny Roxå, universitetslektor vid CEE. Jag är också pedagogisk utvecklare och har tidigare disputerat i kemi. 

E-post: jennifer.lofgreen@lth.lu.se

Oddfrid T. Kårstad Førland

Jag är doktorand vid CEE. Mina handledare är Torgny Roxå och Thomas Olsson, universitetslektorer vid CEE samt førsteamanuensis Lucas Jeno vid Universitetet i Bergen. Jag är anställd på bioCEED - Center for excellence in Biology Education vid Universitet i Bergen, Norge.

E-post: oddfrid.forland@uib.no 
Telefon: +47 48 00 18 53

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2020-12-07