Hoppa till huvudinnehåll

Sökteknik

Här har vi samlat tips och verktyg som du kan använda när du söker. Använd dem när du vill begränsa eller bredda din sökning och styra mängden resultat.

De booelska operatorerna AND, OR och NOT är sökkommandon som kan användas i de flesta databaser. Genom att kombinera sökord med booelska operatorer kan du begränsa eller utöka din sökning.

Alla sökord måste finnas med (AND)

Använd AND för att kombinera sökord. AND anger att alla sökord måste finnas med. Med hjälp av AND begränsas sökningen och du får färre träffar. I de flesta databaser fungerar ett mellanslag som AND.

Om du har byggt upp din sökning med sökblock kan du använda AND mellan blocken.

Exempel: sustainable design AND textile industry

Minst ett av sökorden måste finnas med (OR)

Använd OR för att bredda din sökning och få fler träffar. OR anger att något av sökorden måste finnas med och ju fler sökord du kombinerar med OR desto bredare blir sökningen. 

OR är värdefullt att använda om ditt sökord har synonymer eller alternativa stavningar. 

Exempel: sustainable design OR eco-design

Ett sökord utesluts (NOT)

Använd NOT för att utesluta specifika ord. NOT begränsar sökningen och ger dig färre träffar. 

Tänk på att använda NOT med försiktighet, du kan riskera att missa relevant material bland resultaten. Det ordet du utesluter kanske bara nämns i förbigående i materialet eller så skriver författarna att de inte kommer att behandla det specifika ämnet som är relaterat till sökordet. 

Exempel: textile industry NOT fashion industry 

 

I de flesta databaser kan man använda trunkering för att fånga in olika former av ett sökord, exempelvis pluraländelser eller sammansatta ord. Sökordet "huggs av" så långt som de olika formerna har gemensam stavning. Att använda trunkering innebär alltså att man söker på delar av ett ord och ersätter resten med ett trunkeringstecken, en asterisk (*). 

Exempel: engine* ger träffar på engine, engines, engineer, engineers, engineering osv. 

Frassökning används när du vill söka på flera ord i en specifik följd eller som ett begrepp. Orden du vill söka på sätts då inom citattecken (" "). En frassökning utesluter material där sökordet förekommer som två separata ord och begränsar på så vis din sökning.

Frassökningen är särskilt användbar om du söker efter en särskild titel. Det kan också vara användbart när ett sökord på svenska särskrivs i den engelska översättningen.

Exempel: "sustainable design" ger bara träffar på sustainable design, inte på sustainable och design som två separata sökord.

Begränsa sökningen i LUBsearch - sökfilter

När du söker i LUBsearch kan du begränsa din sökning med hjälp av sökfiltren i vänstermenyn. Välj exempelvis materialtyp, publiceringsår och språk. Här kan du också se vilka ämnen som finns representerade i resultatlistan och välja bland specifika ämnen.

Liknande filter finns i de flesta databaser.

Ämnesord 

Varje publikation i en databas tilldelas ett eller flera ämnesord när den registreras. Genom att klicka dig in på en resurs i din resultatlista kan du se vilka ämnesord som finns knutna till den. Genom att klicka på ett av ämnesorden får du upp fler resurser inom samma ämne.

Fältsökning

Genom att klicka på "avancerad sökning" i LUBsearch får du möjlighet att söka i olika fält. Då kan du välja att specifikt söka efter författare, titel eller ämnesord genom att välja bland dessa i dragspelsmenyn.

Två personer pratar med varandra i ett bibliotek. Foto Johan Bävman.

Boka en bibliotekarie

Behöver du extra sökhjälp?

Sidansvarig: bib@lth.lu.se | 2024-04-03