Examensarbete

Erbjud en student exjobb på ditt företag

Har du en idé till ett exjobb och vill få hjälp att hitta studenter som är intresserade av din idé? På LTH hjälper vi dig att förverkliga din tanke till verklighet och koppla samman student, institution och ditt företag. För att det ska bli möjligt, behöver vi ett första utkast av din tanke, för att sedan kunna ge dig vidare hjälp att marknadsföra exjobbet och hitta rätt student för Dig. Det går att göra i 3 steg.

Steg 1

Formulering av examensarbeteserbjudande

Fundera över vilka frågor du vill ha svar på eller vilka problem du vill exemplifiera på ett så enkelt sätt som möjligt. Det som är viktigt är att examensarbetet känns spännande och att det har en förankring till företaget som ger nytta samt att det knyter an till studentens studier. Du kan alltid titta på MyCareer för att få inspiration hur andra formulerat sina examensarbeten.

Det är du som företagare som äger frågeställningen, problemformuleringen och vet vad exjobbet ska gå ut på. När du har studenten på plats, är det lämpligt att ni sätter er tillsammans och går igenom vilka förutsättning och förväntningar som finns. Ni kan därifrån forma exjobbet tillsammans men företaget bestämmer vilken inriktning som ska finnas.

Steg 2

Publicering

Ni som arbetsgivare publicerar ert exjobbserbjudande i vår portal MyCareer. Observera att detta inte innebär att examensarbetet är godkänt vid LTH. En student som bara hittar examensarbeteserbjudandet här måste själv knyta det till lämplig institution och handledare innan påbörjat examensarbete.

Steg 3

Knytande till institution

Näringslivskoordinator tar för er räkning kontakt med lämpliga institutioner för att se om de har möjlighet att handleda ert examensarbeteserbjudande. För att studenten ska kunna påbörja ett examensarbete krävs nämligen att det är knutet till en institution och handledare. Det räcker alltså inte att det är publicerat i MyCareer.

Om ert examensarbetetserbjudande skulle vara intressant för en institution men de inte anser att det är fullt bearbetat i dagsläget förmedlar näringslivskoordinator kontakt till berörd person på institutionen för vidare diskussioner om storlek och område.

Tänk på att ... klargöra med studenten att dennes tänkta examensarbete är knutet till någon institution innan ni påbörjar arbetet.

Annonsera ditt examensarbete

Via MyCareer har du som arbetsgivare bättre möjligheter att målrikta dina erbjudanden till önskade studenter från LU. Du kan fortfarande annonsera gratis på MyCareer men nytt är att du även kan betala extra för att exponera dina tjänster och andra erbjudanden.

MyCareer är utvecklad och drivs av Graduateland ApS. På MyCareer kan du enkelt ladda upp jobb till nyexaminerade, praktik/internships, traineeprogram och exjobb. Detta går att göra utan kostnad. Nytt är bl.a. att du genom en betalningstjänst kan exponera och målrikta annonser och annan information om dig som arbetsgivare till bestämda studenter efter utbildning, demografi, kompetenser, osv. På ett enkelt sätt kan studenterna härefter ansöka er tjänst via direktlänk eller e-mail.

Exempel på erbjudande

Så här kan ett exempel på erbjudande om examensarbete se ut. Exemplet är företagsospecifikt.

Erbjudande om examensarbete (pdf, öppnas i nytt fönster)

Annonsera efter exjobb på MyCareer

Målrikta dina erbjudanden till önskade studenter.

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-02-07