Examensarbete

Erbjud en student examensarbete på ditt företag

Har du en idé för ett examensarbete och vill få hjälp att hitta studenter som är intresserade av din idé? På LTH hjälper vi dig att förverkliga din tanke till verklighet och koppla samman student, institution och ditt företag. För att det ska bli möjligt, behöver vi ett första utkast av din idé, för att sedan kunna marknadsföra examensarbetet och hitta rätt student för dig. Det går att göra i tre steg.

Steg 1 - formulering av examensarbeteserbjudande

Fundera över vilka frågor du vill ha svar på eller vilka problem du vill exemplifiera på ett så enkelt sätt som möjligt. Det som är viktigt är att examensarbetet känns intressant och att det ger nytta åt företaget samt att det knyter an till studentens studier. Du kan titta på webbplatsen MyCareer för att få inspiration om hur andra formulerat sina examensarbeten.

Det är du som företagare som äger frågeställningen, problemformuleringen och vet vad examensarbetet ska gå ut på. När du har studenten på plats är det lämpligt att ni tillsammans går igenom vilka förutsättningar är och vilka förväntningar ni har på varandra. Ni kan sedan forma examensarbetet tillsammans men företaget bestämmer vilken inriktning det ska ha.

Steg 2 - publicering

Du som arbetsgivare publicerar erbjudandet om examensarbete på webbplatsen MyCareer. Det finns mer information om MyCareer längre ner på denna sida. Innan examensarbetet kan påbörjas måste det knytas till lämplig institution på LTH och en handledare måste utses.

Steg 3 - koppling till institution

En näringslivskoordinator på LTH tar för företagets räkning kontakt med lämpliga institutioner för att se om någon har möjlighet att handleda ert erbjudande om examensarbete och matcha med en intresserad student.

Om ert erbjudande är intressant för en institution men inte tillräckligt bearbetat i nuläget förmedlar näringslivskoordinatorn kontakt med institutionen för vidare diskussioner om projektet.

Så fungerar MyCareer

Via webbplatsen MyCareer har du som arbetsgivare bättre möjligheter att rikta dina erbjudanden till studenter från Lunds universitet. MyCareer är ett samarbete mellan Lunds universitet och Graduateland ApS som också har utvecklat och driver webbplatsen. Det finns en gratistjänst och flera betaltjänster som innebär utökad service.

På MyCareer kan du enkelt ladda upp examensarbeten, praktik/internships, traineeprogram och vanliga jobb. Detta går att göra utan kostnad. Läs mer på MyCareers webbplats om utökade tjänster som hjälper dig att hitta och komma i kontakt med studenter genom att filtrera till exempel utbildning och kompetens. 

Annonsera på MyCareer

Målrikta dina erbjudanden till önskade studenter.

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2019-02-07