Rektors blogg

20 March 2020

Min övertygelse är att LTH klarar detta och kommer ut starkare på andra sidan. Jag hoppas att vi alla ska lyssna till myndigheternas råd och ta vårt ansvar, och att vi ska fortsätta hjälpas åt. Det skriver LTH:s rektor Viktor Öwall, som imponeras av LTH-studenters och -medarbetares anda i tider av coronautbrott.

25 February 2020

Materialforskningen vid LTH är unik i sin bredd. Våra forskare analyserar och förbättrar material såsom betong, keramer och plast. De utvecklar nya som kan bli biokompatibla, energisnåla, elektroaktiva eller anpassas till extrema miljöer. Här på LTH finns också forskare som ser in i det innersta av läkemedel och levande materia.

19 June 2019

Är elbilar verkligen ”räddningen”? Hur skall vi tänka kring byggsektorns stora koldioxidutsläpp, om kött och växtbaserat på tallriken, om allt från flyg till förpackningar? Hur används förnybara råvaror smartast? På vilken tidsskala kan vi uppnå ett fossilfritt samhälle? Det saknas inte ”klimatfrågor”, men de flesta saknar enkla svar.

18 April 2019

6 March 2019

8 February 2019

25 January 2019

desc
14 December 2018

desc
3 December 2018

desc
14 November 2018

Viktor Öwall
rektor Lunds Tekniska Högskola

Viktor's book recommendations

Sign up rektors blogg

Page 1

Beställ broschyren "Drömmar & upptäckter" på info@lth.se