Teknik och samhälle

Vid institutionen för Teknik och samhälle arbetar ca 60 personer. Undervisning ges framförallt på programmen Ekosystemteknik, Väg- och vattenbyggnad, Lantmäteri, Arkitektur och Teknisk fysik.

Institutionen för teknik och samhälle, LTH Teknik och samhälle

Forsknings bedrivs framför allt inom följande områden:

Miljö- och energisystem

Miljö- och energisystem sätter in miljö-, klimat- och energifrågorna i ett tvärvetenskapligt helhetssammanhang. Forskning och undervisning bedrivs om samspelet med teknik, naturresurser, ekonomi, politik, säkerhet och utveckling. Verksamheten kan grupperas i teknik och ekonomi (analys av olika energisystem), drivkrafter och förändring samt resursanvändning och miljöpåverkan.
Nyckelord: IMES, energiscenarier, policyanalys, energieffektivisering, klimatpolitik, bioenergi, LCA, biogas, elpriser/elmarknad/energimarknad, vindkraft

Trafik och väg

Trafik och väg undervisar inom områdena trafikteknik, trafikplanering och vägbyggnad dels på civilingenjörsnivå, dels på högskoleingenjörsnivå i Helsingborg.

Forskningen inom trafikområdet fokuserar på trafiksäkerhet, äldre och funktionshindrades trafikmiljö, kollektivtrafik, cykeltrafik, trafikmiljö och trafikekonomi. Vägbyggnad arbetar med vägens utformning och konstruktion.
Nyckelord: Trafik, vägbyggnad, trafiksäkerhet, kollektivtrafik, cykeltrafik, äldre och funktionshindrade, avgasutsläpp, trafikteknik, trafikplanering

Fastighetsvetenskap

Fastighetsvetenskap ägnar sig framförallt åt undervisning på Lantmäteriprogrammet. Ämnet behandlar ekonomiska, juridiska och tekniska aspekter av fastigheter, d v s fast egendom som är uppbyggd med hjälp av olika rättsregler.
Nyckelord: Fastigheter, kartografi, lantmäteri, tomter

 

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-02-15