Lise Meitner-professuren

En professur för mångfald och forskarbriljans

Lise Meitner-professuren vid LTH är ett initiativ som går tillbaka till 1999 och ett exempel på det arbete som bedrivs för att LTH ska attrahera de bästa talangerna och vara en plats för jämställdhet och mångfald.

Genom gästprofessuren bjuds framstående forskare till fakulteten för att under en tid bedriva forskning och stå som förebilder för yngre forskare, lärare och studenter.

Vem kan bjudas in?

Den kvinna som föreslås för professuren ska vara professor vid det egna lärosätet alternativt uppfylla kraven för professor och ha en anställning utanför Lunds universitet. Det är viktigt att hon har goda förutsättningar att aktivt delta i undervisningen såväl inom grund- som forskarutbildningen, samt i institutionens övriga verksamhet. Det är också önskvärt att hon deltar i föreläsningar/seminarier vid egen och andra institutioner inom LTH och i LTH-gemensamma aktiviteter, både interna och externa.

Anställningen vid LTH kan vara upp till tre år på 20 procent (av heltid).

Nyrekryteringar till Lise Meitner professuren görs på årsbasis sedan 2018, inbjudan att nominera kandidater till professuren går i regel ut till samtliga institutioner i slutet av respektive år.

Kontaktperson: Jeffrey Armstrong

Kärnfysikern Lise Meitner

Kärnfysikern Lise Meitner

Lise Meitner lyckades 1938 förklara kärnklyvningsprocessen, och hon räknas som en av den moderna vetenskapens pionjärer. Trots motstånd från en mansdominerad forskarvärld inledde hon banbrytande forskning i Berlin redan på 1910-talet. Lise Meitners långvariga och nära samarbete med kemisten Otto Hahn blev fruktbart – ändå var det endast Hahn av de två som belönades med Nobelpris.

Sidansvarig: jeffrey.armstrong@lth.lu.se | 2020-11-30