Hoppa till huvudinnehåll

Information för nyanställda doktorander

Välkommen som doktorand och välkommen till LTH!


Ditt val att påbörja forskarstudier vid LTH öppnar för spännande utmaningar både som doktorand och för din framtida karriär.

Inom ramen för LTH:s forskarutbildning, kommer du att få både djupa och breda kunskaper inom ditt forskningsområde. Dessutom ges du under studierna möjligheter att arbeta med projekt, att utveckla din pedagogiska förmåga och dina ledaregenskaper.

Vi hoppas att du kommer att uppleva studierna som stimulerande och berikande, även om det ibland kan vara krävande. Forskarstudierna avslutas antingen med en licentiat- eller en doktorsexamen.

Varmt välkommen till utbildning på forskarnivå vid LTH.


Anställd

En doktorandanställning är det vanligaste sättet att finansiera sina forskarstudier. Som doktorand blir du anställd av en institution vid LTH och du omfattas av samma förmåner som övriga anställda vid universitetet.

Mer information om anställningsvillkor, arbetstid och semester samt lön och etapplyft på Intranätet LTHin (inloggning krävs)

Utbildning på forskarnivå – på Lunds universitets Medarbetarwebb

För LTH:s doktorander

Antagen men inte anställd

Som antagen, men inte anställd, är du som doktorand anställd vid ett företag eller vid ett annat universitet och antagen till forskarstudier vid LTH. I och med antagningen har du som doktorand rätt att få handledning och få ta del av andra resurser på din institution. Du är också försäkrad under din vistelse i LTH:s lokaler. Anställningsvillkor och lön regleras däremot av din arbetsgivare.

Forskarutbildningen innehåller en rad olika kurser som du ska ta del av. Vilka kurser som ska eller får ingå i en examen framgår i de olika ämnenas allmänna studieplaner samt din egen individuella studieplan.

Aktuellt kursutbud

Introduktionskurs

Vid LTH finns en mycket uppskattad och eftersökt introduktionskurs för nyantagna doktorander (2 hp). Kursens syfte är att ge dig en bra start på dina forskarstudier. Du hittar kursplan samt anmälningsinformation via länken ovan.

Din handledare, prefekt och studierektor för forskarutbildning vid din institution ska ge dig stöd och hjälp i din roll som doktorand. Om du behöver stöd av någon annan kan du vända dig till företagshälsovården vid Lunds universitet eller doktorandombudsmannen.

Doktorandsektionen inom Teknologkåren vid LTH (TLTH) arbetar för att förbättra kvaliteten på forskarutbildningen. Dessutom ordnar sektionen sociala aktiviteter för doktorander.

Allmän studieplan

För varje forskarutbildningsämne finns det fastställt en allmän studieplan som innehåller en kortfattad beskrivning av ämnet och dess mål och syfte. Ta dig tid att titta igenom din allmänna studieplan, eftersom den innehåller viktig information för dig.

Individuell studieplan

En aktuell individuell studieplan ska finnas för var och en som antagits till utbildning på forskarnivå. Studieplanen ska följas upp och uppdateras minst en gång per år. Vid studieplanssamtalen deltar du, samtliga handledare samt företrädare för institutionen. Under mötet ska dina studier, din handledning, eventuell institutionstjänstgöring samt din fysiska och psykosociala arbetsmiljö följas upp.

Mer information om LTH:s allmänna och individuella studieplan

I nödsituation ring alltid (0)112

Sidansvarig: yens.wahlgren@lth.lu.se | 2021-06-30