Hoppa till huvudinnehåll

Centre for Engineering Education (CEE)

Centre for Engineering Education (CEE) driver LTH-gemensamma pedagogiska verksamheter inom två områden:

  • Högskolepedagogiskt utvecklingsarbete, kompetensutveckling, meritering och ledningsstöd (Genombrottet)
  • Stöd och kurser för doktorander och forskarhandledare samt lärare och forskare på tidiga stadier av sin karriär 

I vår verksamhet samverkar vi med lärare, institutioner, program och ledningsfunktioner vid LTH liksom med kolleger inom övriga delar av Lunds universitet och internationellt. All verksamhet är kritiskt granskad och vilar på vetenskaplig grund.

CEE leds av en styrelse och har en föreståndare som bär det operativa ansvaret. Styrelsen består av ledamöter från LTH såväl som andra områden inom Lunds universitet samt studentrepresentanter. CEE:s föreståndare rapporterar direkt till LTH:s rektor, medan administrativa funktioner ligger under fakultetens kansli.

Vår strategi för akademisk utveckling

YouTube video om strategier för akademisk utveckling

YouTube video om akademisk forskning

Aktuella aktiviteter

CEE:s inspirationsseminarier våren 2024!

Fre 5/4: Om muntlig examination
Fre 19/4: Feedback till studenter
Fre 24/5: Tankar om avhandlingskappan
*************************
Workshop för övningsledare

Nästa gång vi kör vår workshop för blivande övningsledare är den 3/9 2024 kl 17-20:30.

Klicka här för mer information och för att anmäla dig!

Sidansvarig: asa.ahnfelt@lth.lu.se | 2023-05-11