Hoppa till huvudinnehåll

Centre for Engineering Education (CEE)

Centre for Engineering Education (CEE) driver LTH-gemensamma pedagogiska verksamheter inom fyra områden:

  • Högskolepedagogiskt utvecklingsarbete, kompetensutveckling, meritering och ledningsstöd (Genombrottet)
  • Stöd och kurser för doktorander och forskarhandledare samt lärare och forskare på tidiga stadier av sin karriär 
  • Supplemental Instruction (SI) för LTH:s studenter
  • Behörighetsgivande utbildning inom Tekniskt basår

I vår verksamhet samverkar vi med lärare, institutioner, program och ledningsfunktioner vid LTH liksom med kolleger inom övriga delar av Lunds universitet och internationellt. All verksamhet är kritiskt granskad och vilar på vetenskaplig grund.

CEE leds av en styrelse och har en föreståndare som bär det operativa ansvaret. Styrelsen består av ledamöter från LTH såväl som andra områden inom Lunds universitet samt studentrepresentanter. CEE:s föreståndare rapporterar direkt till LTH:s rektor, medan administrativa funktioner ligger under fakultetens kansli.

Vår strategi för akademisk utveckling

YouTube video om strategier för akademisk utveckling

YouTube video om akademisk forskning

Aktuella aktiviteter

Nytt tillfälle av röstworkshop den 28 mars med röstpedagog Inger Ohlén! 

Läs mer om Inger och vad en röstworkshop är här. Våra röstworkshops riktar sig i första hand till undervisande personal, men alla som använder sig av rösten på ett eller annat sätt i sitt arbete är välkomna att söka.

Anmäl dig här!

Sidansvarig: servicedesk@lu.se | 2020-12-21