Hoppa till huvudinnehåll

Biblioteksundervisning

LTH:s bibliotek erbjuder dig som lärare att boka undervisning i informationssökning, källkritik och referenshantering för dina studenter. Målet är att stärka studenternas förmåga att tänka och agera informationskompetent, i sina studier såväl som samhällsmedborgare. 

Enligt Högskolelagen ska utbildning på grund- och avancerad nivå utveckla studentens förmåga att självständigt söka och värdera vetenskaplig information och förmågan att följa kunskapsutvecklingen inom sitt ämne (Högskolelagen 1992:1434 § 8-9). Biblioteket kan i samarbete med institutionerna medverka till att dessa mål uppfylls. 

Undervisningen läggs upp i samverkan mellan lärare och bibliotekarie och bäst resultat uppnås om undervisningen är kopplad till en uppgift där studenterna ska arbeta självständigt med informationssökning och referenser.

 

Biblioteket erbjuder undervisning i:

Informationssökningsprocessen

  • Sökord
  • Sökteknik
  • Strukturerad sökning
  • Organisera och dokumentera sökprocessen

Bibliotekets söktjänster och hur man når dessa

  • Ämnesspecifika söktjänster
  • Citeringsdatabaser

Hur en vetenskaplig artikel är uppbyggd

  • Värdera information och källkritik
  • Akademisk hederlighet och plagiat

Referenser

  • Referenshanteringsprogram

Boka undervisning

Boka skräddarsydd utbildning i bland annat informationssökning och referenshantering

Sidansvarig: bib@lth.lu.se | 2024-04-03