Nyheter

10 January 2022

LTH-forskarna Carmelo D’Agostino och Lea Fünfschilling har fått ERC Starting Grant för forskning om automatiserade fordon och innovations- och kunskapsdynamik.

27 December 2021

En mångårig flaskhals inom teknikutveckling har varit hur man ska få processorer och minnen att arbeta snabbare tillsammans. Nu har forskare vid LTH presenterat en ny lösning där en minnescell är integrerad med processorn, så att beräkningar kan utföras mycket snabbare då de sker inne i själva minneskretsen.

22 December 2021

Elva kompetenscentrum får dela på 600 miljoner från Energimyndigheten för att accelerera omställningen bort från fossilsamhället och stärka Sveriges konkurrenskraft. LTH koordinerar ett kompetenscentrum och medverkar i ytterligare tre.

21 December 2021

Inspirerade av skalbaggen Bombardier har en ny reningsteknik tagits fram som minskar utsläppen av skadliga kväveoxider. Tekniken, som har vidareutvecklats av forskare i förbränningsmotorer vid LTH i ett multidisciplinärt samarbete med Swedish Biomimetics 3000 och Energimyndigheten, har nyligen köpts av Faurecia, som är en stor leverantör till fordonsindustrin.

21 December 2021

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, valde vid den senaste akademisammankomsten in 41 nya akademiledamöter, två av dem kommer från Lund.

21 December 2021

Supraledare är en hörnsten i bland annat kvantdatorer och partikeldetektorer. Ett vanligt problem är dock att effektiviteten försämras av olika störningar. Nu har forskare vid bland annat LTH genom högprecisionsmätningar kommit ett steg närmare en förklaring till vad det är som händer. Resultaten publiceras nu i Nature Physics.

20 December 2021

I en tid av globala utmaningar behöver vi belysa komplexa problem utifrån olika perspektiv och utgångspunkter – för att finna de mest välfungerande lösningarna. I det perspektivet är det uppenbart att internationella band som LTH:s studenter och medarbetare knyter leder till industri- och samhällsnytta. Det skriver LTH:s rektor Annika Olsson.

17 December 2021

Elva projekt får finansiering av forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället. Över 100 miljoner delas ut. Två av projekten leds från Lund.

15 December 2021

Urban arkitektur, dynamiska styrsystem och hållbar tillväxt är i fokus när LTH utser hedersdoktorer för 2022. Dana Cuff, John C. Doyle och Nils Hannerz är de nya hedersdoktorerna.

13 December 2021

Kraven på framtidens livsmedelsförpackningar är många. De ska vara bättre och säkrare än dagens samtidigt som de ska vara miljövänliga, kostnadseffektiva och estetiskt tilltalande. I produktutvecklingsracet har Tetra Pak krokat arm med LTH. Forskarnas datorsimuleringar snabbar på utvecklingen och ökar kunskapen om hur olika material reagerar när de utsätts för stötar, stora temperaturskillnader och annan yttre påverkan.