Forskning i korthet

På LTH finns cirka 75 ämnesområden som är knutna till någon av våra 18 institutioner (fetstilta). 

Hitta en forskare eller anställd vid LTH

 

 

Arkitektur och byggd miljö
Atomfysik

 

Bebyggelsevård
Biofysikalisk kemi
Bioteknik
Biomedicinsk teknik
Boende och bostadsutveckling (HDM)
Brandteknik
Bygg- och miljöteknologi
Byggnadsfysik
Byggnadsfunktion
Byggnadsmaterial
Byggvetenskaper


CERTEC - Avdelningen för rehabiliteringsteknik

D


Datavetenskap 
Designvetenskaper

E


Elektro- och informationsteknik
Elektrovetenskap
Energi och ByggnadsDesign 
Energihushållning 
Energivetenskaper 
Ergonomi och Aerosolteknologi

F


Fasta tillståndets fysik 
Fastighetsvetenskap 
Formlära 
Fysik 
Förbränningsfysik 
Förbränningsmotorer 
Förpackningslogistik

H


Hållfasthetslära

I


Immunteknologi
Industridesign
Industriell elektroteknik och automation
Industriell produktion
Industriell näringslära och livsmedelskemi
Informationsteknologi
Installations- och klimatiseringslära

K


Kemi 
Kemiteknik 
Konstruktionsteknik 
Kraftverksteknik 
Kärnfysik

L


Livsmedelsteknik 

M

 

Maskinelement 
Maskinkonstruktion 
Maskinvetenskaper
Matematik 
Matematikcentrum 
Matematisk fysik 
Matematisk statistik 
Materialteknik 
Mekanik 
Miljö- och energisystem 
Miljöpsykologi

N


Numerisk analys och beräkningsteknik

O


Organisk kemi

P


Polymer- och materialkemi
Produktionsekonomi 
Projekteringsmetodik

R


Reglerteknik

S


Strömningsteknik

T


Teknik och samhälle 
Teknisk akustik 
Teknisk analytisk kemi 
Teknisk geologi 
Teknisk logistik 
Teknisk mikrobiologi
Teknisk vattenresurslära 
Telekommunikationssystem
Teletrafiksystem
Tillämpad biokemi 
Trafik och väg

U


Urbana studier 
Utlandsbyggande

V


Värmeöverföring

 

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2019-03-01