Hoppa till huvudinnehåll

Utbytet av idéer gagnar båda parter

Det finns många skäl att undersöka möjligheterna för din verksamhet att samverka med LTH. Du kan exempelvis profilera dig som attraktiv arbetsgivare och ge ett värdefullt kunskapsförsprång.

När ”kunskapsspets” från akademi och näringsliv möts kan vi använda nyfikenhet och olika erfarenheter till att utveckla lösningar som är till nytta för världen. För företag och organisationer kan samverkan med LTH innebära olika fördelar, vid sidan av att bidra till samhällsnytta. 

  • Till framkant genom forskning. Samarbeten med LTH:s forskare – och i vissa fall även exjobbare – kan ge ditt företag eller din organisation ett försprång i jakten på oprövade men väl fungerande lösningar.
  • Ökad kompetens. Samverkan med LTH ger din organisation goda möjligheter att både höja kompetensen och bidra till livslångt lärande. Detta bland annat mot bakgrund av digitalisering och utveckling inom AI – en ödesfråga för svensk industri. 
  • Attraktiv arbetsgivare. Genom att delta i projekt och öppna dörrar för studenter som gör exjobb kan du få kontakt med nästa ”generation” av arbetskraft. Ditt företag kan exponera sig för framtidens ingenjörer, arkitekter och industridesigners.

LTH ingår i ett kunskapsekosystem som växer sig allt starkare i västra Skåne och Öresundsregionen – inte minst tack vare de stora forskningsanläggningarna som etableras i Lund.

Välkommen att kontakta Louise Pierce, samverkanskoordinator vid LTH.

Sidansvarig: louise.pierce@lth.lu.se | 2022-06-22