Hoppa till huvudinnehåll

Referenshantering

När du skriver en akademisk text måste du citera och referera till dina källor på ett korrekt sätt. På så sätt visar du för läsaren vilken forskning du använder dig av utöver ditt eget forskningsmaterial. Då syns vad som är dina egna tankar samtidigt som du tydligt visar att ditt arbete inte plagierar andra forskares texter.

Genom att referera till andra vetenskapliga arbeten ger du trovärdighet till dina egna idéer. Referenserna underlättar också för läsaren att kontrollera ditt arbete eller fördjupa sig i ämnet som du skriver om.

 

Det finns flera olika stilar för hur man refererar, citerar och skapar litteraturlistor. De vanligaste är Harvard och Oxford. Harvard är inte en enhetlig stil utan det finns flera snarlika varianter med små skillnader. I denna stil tar man med delar av referensen i parentes direkt i texten. Harvard kan delas upp i Författare-År-stilen och Författare-titel-stilen. Referenserna samlas sedan i en litteraturlista i slutet av artikeln i en tidskrift eller i slutet av boken.

En av Harvardstilarna, APA, har utformats av American Psychological Association och är en Författare-År-stil. Den skiljer sig från de andra genom att vara mycket strikt till sin utformning. 

I Oxfordstilen används siffror i den löpande texten som i sin tur hänvisar till en fotnot. Även här kan formateringen skilja sig åt från tidskrift till tidskrift. Fotnoterna samlas sedan i slutet på sidan, i slutet av kapitlet eller i slutet av boken.

Det finns guider för de olika referensstilarna som man kan hitta på nätet som är öppna för alla, där det tydligt står hur man ska utforma sina referenser i respektive stil. Nedan har vi samlat några stycken sådana guider.

Referensguider:

Referensguide för APA 7 av Universitetsbiblioteket på Karolinska Institutet

Referensguide för Vancouver av Universitetsbiblioteket på Karolinska Institutet

Referensguide för Harvard av Högskolan i Borås bibliotek

Referensguide för Oxford av Universitetsbiblioteket i Umeå

Ett referenshanteringsprogram hjälper dig att organisera dina referenser genom att infoga dem i din vetenskapliga text och skapa en litteraturförteckning samtidigt som du skriver. 

Det finns flera referenshanteringsprogram att välja mellan. Lunds universitet erbjuder dig programmet EndNote som campuslicens. För anställda finns EndNote tillgängligt via Software Center och för studenter kan man ladda ner programmet via Studentwebben LTH.

Ladda ner EndNote som student via Studentwebben LTH:s sida för programvara

Det finns en onlinekurs i EndNote som steg för steg går igenom de viktigaste funktionerna. I guiden får du också ytterligare information om några vanliga referenssystem.

Onlinekurs i EndNote i Canvas

Ett annat referenshanteringprogram är Zotero. Du behöver inte ett LUCAT-id eller Studentkonto för att installera det, utan det är öppet för alla.

Zoteros hemsida

Om du vill ha support i referenshantering ska du höra av dig till bib@lth.lu.se. Detta gäller oavsett om du vill ha enskild handledning eller om du vill boka ett utbildningstillfälle för en forskargrupp.

Välkommen att höra av dig!

Två personer pratar med varandra i ett bibliotek. Foto Johan Bävman.

Boka en bibliotekarie

Behöver du handledning i referenshantering?

Sidansvarig: bib@lth.lu.se | 2024-03-20